Nationell skolpeng och ökat självstyre för skolorna

RAPPORT Publicerad

SKOLPENG

Nationell skolpeng omslag

I denna rapport föreslår en arbetsgrupp inom Svenskt Näringsliv att Sverige ska införa en nationell skolpeng. Det innebär inte att alla skolor och lärare ska arbeta på samma sätt, utan att de ekonomiska förutsättningarna blir mer likvärdiga. Skolpengen ska variera efter regionala förutsättningar och elevernas behov.

Samtidigt bör skolornas självstyre öka. Makten ska flyttas från politiker och byråkrater till lärare, föräldrar och elever.

Förslagen väcker frågan om vem som ska ha arbetsgivaransvar för de offentligt anställda lärarna. I rapporten skriver arbetsgruppen att det är rimligt att ansvar och finansiering och uppgiften att leda och fördela arbetet hålls samman.