SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Vad tillför skolan?

Sedan länge är betyg det viktigaste redskapet för att visa vad en elev kan. Däremot fattas redskap för att visa vad en skola tillför för värde – det vill säga, hur skolan och enskilda lärare bidrar till att förändra elevernas prestation över tid.  Det betyder, i förlängningen, att det är svårare för elever och föräldrar att fatta väl underbyggda beslut när det är dags att välja skola. Frånvaro av mått på förädlingsvärde försvårare också huvudmännens systematiska kvalitetsarbete och möjlighet att förbättra verksamheten.
 
I rapporten ”Förädlingsvärdets värde – att mäta skolors och lärares effektivitet” diskuterar skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren vid London School of Economics och Institutet för Näringslivsforskning vikten av kvalitetsmått som baseras på förädlingsvärden och ger förslag på hur sådana mått skulle kunna utformas i den svenska skolan.
 
Varmt välkommen till ett frukostseminarium om förädlingsvärden och hur de kan stärka kunskapsutvecklingen i skolan.
 
Deltar gör bland annat:

Gabriel Heller Sahlgren, LSE och IFN
Ingela Gullberg, Academedia
Per Janson, Stockholms stad
Åsa Melander, skoldebattör

Frukost serveras från 8.30

Datum och tid

  • Torsdag 21 mars 2019, kl. 09:00 – 10:00

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm