Akademi eller verklighet?

RAPPORT Publicerad

I Sverige finns betydande matchningsproblem mellan akademi och verklighet, alltså utbudet av utbildad arbetskraft och efterfrågan på arbetsmarknaden. För att motverka matchningsproblematiken krävs bättre samverkan mellan den högre utbildningen och arbetslivet. Samverkan ger utbildningen möjlighet till samarbete med arbetsmarknaden som i sin tur ges möjlighet att påverka utbildningen.