Mycket för Sverige att lära om internationell rekrytering

NYHET Publicerad

HÖGSKOLAN Singapore och Saudiarabien har lyckats väl med internationell rekrytering till sina lärosäten. Svenska lärosäten har också under senare år börjat effektivisera marknadsföringen av högre utbildning, men det krävs fortsatta insatser.

I förra veckan arrangerade STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, ett seminarium på temat hur lärosäten kan attrahera internationella studenter och lärare. På plats var professor Bertil Andersson, rektor för Nanyang Technological University i Singapore, för att dela med sig av sina erfarenheter.

– Det mest viktiga för ett universitet är människor. Vi har kunnat rekrytera personer från hela världen på ett strategiskt sätt, sade han.

Nanyang Technological University grundades 1991 och är idag världens största ingenjörsuniversitet, men har utöver det utbildningar inom allt från ekonomi till konst. Lärosätet har också listats som världens bästa universitet bland dem som grundats de senaste 50 åren. Bertil Andersson berättar att nyckeln till framgången ligger rekryteringen av rätt personer, med ett stort internationellt fokus. Hela 75 procent av student- och personalbasen är internationell. 

– En nyckelfaktor till framgången är öppenhet för internationellt akademiskt samarbete och partnerskap med industri och samhällsorganisationer, sade han.

Några andra framgångsfaktorer Andersson pekade på är rekrytering av de bästa talangerna, både lärare och unga aspirerande forskare, generösa satsningar från staten och en öppenhet mot internationalisering.

Under seminariet berättade även Jean-Lou Chameau, rektor på King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) i Saudiarabien, att de arbetar aktivt med att attrahera unik talang till lärosätet. Syftet är att på så sätt skapa ett attraktivt ekoklimat för studenter och forskare från hela världen.

– Man brukar säga att man ska gå från ”good” till ”great”. Jag säger att de bästa forskningsbaserade universiteten utvecklas från att vara ”good” till att vara ”global”, sade han.

Jean-Lou Chameau pekade på att andelen studenter som är villiga att flytta till andra delar av världen för att studera ökar. Antalet uppskattas i dag till fyra miljoner studenter. Samtidigt ökar också den globala konkurrensen om att attrahera studenter.

In- och utflödet av studenter i Saudiarabien är förhållandevis jämt. Runt 62 500 studenter åker utomlands varje år för att studera, och samtidigt kommer runt 46 500 studenter till landet. I Sverige är motsvarande siffror runt 17 600 som åker och 28 600 som kommer till landet för att studera.

Under seminariet presenterades även satsningen Study Destination Sweden, SDS, som drog igång 2012, och är ett samverkansprojekt mellan svenska lärosäten kring kommunikation och marknadsföring. Syftet är att stärka Sveriges position och attraktivitet som land att studera i. Projektet är nu inne i sin slutfas och Jörgen Sjöberg, ordförande för SDS, berättade att de undersöker hur arbetet ska fortsätta framöver och hur en nationell plattform kan skapas för att förbättra marknadsföringen.

– Vi måste förstå att internationell marknadsföring är ett yrke i sig och det måste handeras professionellt, sade Jörgen Sjöberg.

I dagsläget är många lärosäten på plats på studentmässor runt om i världen och har rekryterare på plats i andra länder. Jörgen Sjöberg berättade att sociala medier är ett effektivt rekryteringsverktyg, men att det krävs att svenska universitet lär sig hur de kan använda dessa kanaler och hur de ser ut i olika delar av världen.

Han framhöll också att det funnits blandade känslor inför marknadsföring av högre utbildning, men att det är något som måste göras bättre framöver.

– Vi borde nämna och vara stolta över att högre utbildning i Sverige fungerar bra. Vi är snabba med att peka ut felen. När vi pratar om det här utomlands kan vår tveksamma attityd skina igenom, konstaterade han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Staten ska inte styra över universitetens pengar

UTBILDNING Den svenska staten bestämmer idag hur mycket pengar universitet och högskolor ska satsa på utbildning respektive forskning. I en färsk rapport beställd av Svenskt Näringsliv utreds om Sverige har något att lära av tre länder som provat en annan väg.
NYHET Publicerad:

Högskoleutbildade gör sen entré på arbetsmarknaden

KOMMENTAR Svenska högskolestudenter tar lång tid på sig att bli klara med utbildningen. Genomsnittet är sex år. Caroline af Ugglas och Tobias Krantz vill öka prestationskraven för att få en snabbare genomströmning.
NYHET Publicerad:

Danska lärdomar kan stärka Sveriges högutbildade

UTBILDNING För att göra Sveriges högutbildade mer gångbara på arbetsmarknaden kan Danmark vara en bra förebild, enligt en ny rapport. Men för att efterlikna den danska modellen krävs det att alla inom politiken, näringslivet och akademin vågar öppna för ett tätare samarbete.
NYHET Publicerad:

HD-dom ger utländska studenter upprättelse

KOMMENTAR HD:s dom ger den amerikanska studenten Connie Dickinson pengarna tillbaka för en utbildning som inte höll måttet. En välkommen upprättelse, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Fler aktörer i framtidens högskolelandskap

UTBILDNING Högskolan får det allt svårare att möta behoven på en snabbrörlig arbetsmarknad. Efterfrågan på andra utbildningsformer ökar. Att mångfalden inom den högre utbildningen ökar är positivt men det finns utmaningar, menar Tobias Krantz, chef för utbildning på Svenskt Näringsliv. ”Det leder såklart till frågor om hur validering, kvalitetssäkring och finansieringen kommer att se ut i framtiden”, säger han.
NYHET Publicerad:

Mer och längre utbildning inte alltid lösningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Släpp in fler privata aktörer i vägledningen som kan matcha personer direkt mot jobb, inrätta en one-stop-shop för de som invandrar till Sverige och utvidga möjligheten till provtjänstgöring för att nå legitimation. Det är framkomliga vägar för att snabba på etableringen och därmed integrationen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Humanistisk elitutbildning gynnar näringslivet

HÖGRE UTBILDNING Öka kraven för antagning, minska antalet studenter rejält och skapa en elitutbildning inom humaniora. Det inlägget i högskolepolitiken gör litteraturvetaren Anna Victoria Hallberg i en rapport beställd av Svenskt Näringsliv. ”Arbetsmarknaden skulle efterfråga en sådan elit”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

Högskolan måste reformeras för att lösa kompetensbristen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Med ett helt näringsliv som skriker efter kompetent personal måste fokus riktas på högskolorna och universiteten. Det framgår i en delrapport i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den statliga Styr- och resursutredningen.
NYHET Publicerad:

EU måste satsa mer på forskning

KOMMENTAR EU:s forskningsprogram är under omprövning. Anslagen måste öka kraftigt. Målinriktade satsningar på utbildning, forskning och innovation avgör Europas framtida välstånd, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

KOMPETENS Kompetensbristen är skriande i nästan alla branscher. ”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön."
NYHET Publicerad:

Kompetensglapp skadar konkurrenskraften

RAPPORT Det finns ett kompetensglapp mellan högre lärosäten och näringslivet. Ett utökat samarbete bidrar till att minska glappet, konstaterar Näringslivets forskningsberedning i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Så här kan vi lösa lärarbristen

DEBATT Det är hög tid att lösa lärarbristen. Att rekrytera lärare från andra yrkesgrupper, främja en ökad lönespridning och skapa en elitlärarutbildning är tre vägar som faktiskt har en chans att fungera, skriver Mikaela Almerud, skolexpert.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare: "Jag är ledsen och besviken"

GÄSTKRÖNIKA "Mina medarbetare skulle behöva söka en ny arbetsplats och våra förskolebarn en annan förskola. Inte för att de inte trivs eller vill vara kvar, utan på grund av ett politiskt beslut som regeringen står bakom. Det gör mig ledsen", skriver välfärdsföretagaren Eva Högberg i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Svenska utbildningssystemet brottas med problem

KOMMENTAR En internationell jämförelse av länders utbildningssystem visar att Sverige tappar mark, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ju mer samverkan desto nöjdare studenter

HÖGRE UTBILDNING Handelshögskolan i Stockholm har de nöjdaste studenterna och det största fokuset på deras studenters anställningsbarhet enligt Universums undersökning FöretagsBarometern 2017.
NYHET Publicerad:

Styrningen av högskolan måste reformeras

HÖGSKOLAN Den statliga styrningen av universitet och högskolor måste minska och bli effektivare. Det skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i webbtidningen Altinget.se. Han vill se stabila spelregler och starkare mandat för akademiska ledare för att rusta Sverige mot den globala konkurrensen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet vill se bättre rustade studenter

ALMEDALEN Dagens högkonjunktur kombinerat med hög arbetslöshet riskerar att lamslå arbetsmarknaden. I grunden handlar det om problem med kompetensförsörjning och att få ungdomar motiverade till att gå ut i näringslivet. ”Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd”, säger utbildningsexperten Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Mycket vunnet på att anställa internationella studenter

KOMPETENS Många arbetsgivare har idag problem att hitta kvalificerad arbetskraft i Jönköping. För Jönköping International Business School kommer lösningen att bli ännu tightare samarbete mellan studenterna och näringslivet. "Vi som skola måste se vårt ansvar”, säger Vaida Staberg, Alumni relations koordinator på JIBS.
NYHET Publicerad:

Nytt program sätter fokus på biologiskt entreprenörskap

HÖGSKOLAN En utbildning som binder samman biologi och entreprenörskap startar vid Örebro universitet till hösten. Målet är att ge förutsättningar för att arbeta från idé till produkt.