Mycket för Sverige att lära om internationell rekrytering

NYHET Publicerad

HÖGSKOLAN Singapore och Saudiarabien har lyckats väl med internationell rekrytering till sina lärosäten. Svenska lärosäten har också under senare år börjat effektivisera marknadsföringen av högre utbildning, men det krävs fortsatta insatser.

I förra veckan arrangerade STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, ett seminarium på temat hur lärosäten kan attrahera internationella studenter och lärare. På plats var professor Bertil Andersson, rektor för Nanyang Technological University i Singapore, för att dela med sig av sina erfarenheter.

– Det mest viktiga för ett universitet är människor. Vi har kunnat rekrytera personer från hela världen på ett strategiskt sätt, sade han.

Nanyang Technological University grundades 1991 och är idag världens största ingenjörsuniversitet, men har utöver det utbildningar inom allt från ekonomi till konst. Lärosätet har också listats som världens bästa universitet bland dem som grundats de senaste 50 åren. Bertil Andersson berättar att nyckeln till framgången ligger rekryteringen av rätt personer, med ett stort internationellt fokus. Hela 75 procent av student- och personalbasen är internationell. 

– En nyckelfaktor till framgången är öppenhet för internationellt akademiskt samarbete och partnerskap med industri och samhällsorganisationer, sade han.

Några andra framgångsfaktorer Andersson pekade på är rekrytering av de bästa talangerna, både lärare och unga aspirerande forskare, generösa satsningar från staten och en öppenhet mot internationalisering.

Under seminariet berättade även Jean-Lou Chameau, rektor på King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) i Saudiarabien, att de arbetar aktivt med att attrahera unik talang till lärosätet. Syftet är att på så sätt skapa ett attraktivt ekoklimat för studenter och forskare från hela världen.

– Man brukar säga att man ska gå från ”good” till ”great”. Jag säger att de bästa forskningsbaserade universiteten utvecklas från att vara ”good” till att vara ”global”, sade han.

Jean-Lou Chameau pekade på att andelen studenter som är villiga att flytta till andra delar av världen för att studera ökar. Antalet uppskattas i dag till fyra miljoner studenter. Samtidigt ökar också den globala konkurrensen om att attrahera studenter.

In- och utflödet av studenter i Saudiarabien är förhållandevis jämt. Runt 62 500 studenter åker utomlands varje år för att studera, och samtidigt kommer runt 46 500 studenter till landet. I Sverige är motsvarande siffror runt 17 600 som åker och 28 600 som kommer till landet för att studera.

Under seminariet presenterades även satsningen Study Destination Sweden, SDS, som drog igång 2012, och är ett samverkansprojekt mellan svenska lärosäten kring kommunikation och marknadsföring. Syftet är att stärka Sveriges position och attraktivitet som land att studera i. Projektet är nu inne i sin slutfas och Jörgen Sjöberg, ordförande för SDS, berättade att de undersöker hur arbetet ska fortsätta framöver och hur en nationell plattform kan skapas för att förbättra marknadsföringen.

– Vi måste förstå att internationell marknadsföring är ett yrke i sig och det måste handeras professionellt, sade Jörgen Sjöberg.

I dagsläget är många lärosäten på plats på studentmässor runt om i världen och har rekryterare på plats i andra länder. Jörgen Sjöberg berättade att sociala medier är ett effektivt rekryteringsverktyg, men att det krävs att svenska universitet lär sig hur de kan använda dessa kanaler och hur de ser ut i olika delar av världen.

Han framhöll också att det funnits blandade känslor inför marknadsföring av högre utbildning, men att det är något som måste göras bättre framöver.

– Vi borde nämna och vara stolta över att högre utbildning i Sverige fungerar bra. Vi är snabba med att peka ut felen. När vi pratar om det här utomlands kan vår tveksamma attityd skina igenom, konstaterade han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Högskolan i Gävle plantskola för Stora Enso

SAMVERKAN Tre skolår blir fyra. I gengäld ger samverkan med, och praktiken hos, Stora Enso att ingenjörsstudenterna lär känna företaget och företaget studenterna. "För oss är möjligheten att lära känna studenterna på nära håll under studietiden absolut viktigt för vår framtid", säger Lars Ericson, chef för strategisk planering på Stora Enso.
NYHET Publicerad:

Svensk forskning måste styras smartare

DEBATT Under våren väntas regeringen tillsätta en utredning om hur finansiering och styrning av de högre lärosätena ska fungera.  I det arbetet måste aktörer utanför högskolan involveras. Den bör också vara brett politiskt förankrad, skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Björn O Nilsson, Kunglliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
NYHET Publicerad:

Avgifter för tredjelandsstudenter har stärkt kvaliteten

KOMMENTAR Så är det dags för ytterligare en utredning på högskoleområdet. Denna gång på temat internationalisering. Frågan är om syftet är att smygvägen avskaffa de avgifter som infördes för tredjelandsstudenter 2011. Det vore olyckligt, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitiskt expert.
NYHET Publicerad:

Dålig matchning sänker utbildningspremien i Sverige

KVALITET I HÖGSKOLAN Det lönar sig allt mindre att utbilda sig i Sverige. Lönen mellan en gymnasieutbildad och högskoleutbildad skiljer mindre än tio procent. I en ny rapport från SACO framgår att den negativa utvecklingen håller i sig. Grundproblemet är stora problem med matchningen på arbetsmarknaden, menar Mikaela Almerud, högskoleexpert.
NYHET Publicerad:

Regeringen saknar plan för ökade privata FoU-investeringar

KOMMENTAR Under de senaste tio åren har de privata investeringarna i FoU i förhållande till BNP sjunkit med en procentenhet. Nyligen presenterades nya siffror som inger ytterligare anledning till oro. I regeringens forskningsproposition lyser dock investeringsperspektivet med sin frånvaro, skriver Patrick Krassén, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökat tryck på starkt akademiskt ledarskap

KONKURRENSKRAFT Svenska universitet och högskolor lider av ledarskapsproblem, menar Näringslivets forskningsberedning i sin senaste rapport. ”Lärosätenas styrelser behöver ta större ansvar för verksamheten och sätta tydliga mål", anser beredningen med ordförande Håkan Mogren.
NYHET Publicerad:

"Högskolor och universitet behöver ökad linjestyrning"

LEDARSKAP Sveriges universitet och högskolor lider av ledarskapsproblem. På grund av systemets vaghet finns hela tiden risken att fatta felaktiga beslut om nya chefer och spetsforskare. Därför måste vi titta på de övergripande beslutsstrukturerna på våra högre lärosäten, skriver Näringslivets Forskningsberedning på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Hög tid för högskolan att premiera kvalitet

KOMMENTAR Den högre utbildningen brottas med allvarliga problem som sjunkande kvalitet och en oförmåga att förbereda studenterna för arbetslivet. Resurserna till högskolan bör därför fördelas utifrån utbildningarnas kvalitet och koppling till arbetsmarknaden, skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert.
NYHET Publicerad:

Antagningen till högskolan ur fas med tiden

HÖGSKOLAN Ställ högre betygskrav till högskolan. Öka lärosätenas frihet och ansvar för antagningsprocessen. Stärk utbytet mellan lärosäten och arbetslivet. Det var några frågor som diskuterades vid ett seminarium om ett reformerat antagningssystem på Svenskt Näringsliv tidigare i veckan.
NYHET Publicerad:

Unik dom gör det möjligt att reklamera utbildning

KOMMENTAR I veckan dömdes Mälardalens högskola att återbetala studieavgiften till en amerikansk student. Hon hade stämt högskolan för bristande kvalitet i utbildningen. "Både studenter och utbildningsanordnare kan få möjlighet att ställa högre krav", skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert.
NYHET Publicerad:

Gör antagningssystemet till en verklig vattendelare

HÖGSKOLAN ”Om Sverige ska vara en ledande kunskapsnation också i framtiden måste kvaliteten i den högre utbildningen säkras. En rejäl översyn av tillträdesreglerna är ett steg i rätt riktning”, säger Mikaela Almerud, högskoleexpert. I en ny rapport lyfter Svenskt Näringsliv fram utmaningar och möjliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Tandlös utvärdering riskerar kvaliteten på högre utbildning

KOMMENTAR Utformningen av ett nytt kvalitetsutvärderingssystem och dess bidrag till kvalitetsförbättringar för högre utbildning har stor betydelse för näringslivet och dess framtida konkurrenskraft. Det skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Öka skolans och näringslivets engagemang i elevers framtid

KVALITET I UTBILDNINGEN I dagarna släpper Svenskt Näringsliv en rapport med statistik om bland annat  elevernas övergång till jobb och studier. Vi kan konstatera att de flesta elever klarar sig bra och att yrkesprogrammen är en bra väg för att skaffa sig jobb. Men trots detta finns det mycket kvar att förbättra, skriver Tobias Krantz , chef för utbildning, forskning och innovation och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Reformera etableringsprocessen för utländska akademiker

KOMMENTAR Buggar i mottagnings- och integrationsprocessen fördröjer etableringen på arbetsmarknaden för många utländska akademiker, både i och utanför skolväsendet. Därför måste systemet korrigeras på permanent basis, för alla. Det skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert.
NYHET Publicerad:

Så ska svensk högskola bli bättre

UTBILDNING Det är hög tid att reformera svensk högskola. Bättre samarbete mellan akademi och näringsliv, översyn av resurstilldelningen och ökat utbud av kurser för yrkesverksamma är några förslag från TCO och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Friskolekoncern vill spetsa lärarutbildningen

UTBILDNING Lärarutbildningen är för viktig för att vara ett statligt monopol. Låt därför fristående aktörer starta en ny utbildning för lärare – en spetsutbildning som kan locka de mest lämpade ungdomarna till en karriär i skolan. Det skriver Fredric Skälstad och Johan Olsson, utbildningspolitiska experter på Svenskt Näringsliv i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sverige måste vara attraktivt för talanger

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv vill se en ny form av stipendier som riktar sig till kvalificerade utländska studenter och som kan delfinansieras av näringslivet. Det är positivt att regeringen undersöker möjligheten att inrätta ett sådant stipendieprogram. Nu gäller det att sätta planerna i verket, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Ökat intresse för utländska universitetsfilialer

KOMMENTAR Saco studentråd och Centerstudenter vill att utländska studenter och forskare stannar kvar i Sverige för arbete och vidare forskningskarriär. Svenskt Näringsliv delar uppfattningen. Det borde inte heller vara något konstigt att utländska universitet etablerar sig här, skriver Patrick Krassén, policyanalytiker inom utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad satsning på yrkeshögskolan

KOMMENTAR Äntligen en rejäl satsning på yrkeshögskolan. Jag hoppas att statsministerns besked är en signal om att regeringen lyssnar på näringslivets behov. När arbetslivet är med och utformar yrkesutbildningen får nio av tio studerande jobb, skriver Mia Liljestrand, expert på yrkesutbildning.
NYHET Publicerad:

Ge de bästa lärarna mer betalt

KOMMENTAR Nästa år flyttar regeringen tillbaka ansvaret för lärarnas löneutveckling till staten. Miljardsatsningen på lärarlönerna borde användas för att öka lönespridningen inom lärarkåren, skriver Tobias Krantz, chef utbildning, forskning och innovation, och Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.