Nytt finansieringssystem för högskolan

RAPPORT Publicerad
Reformf_rslag_4__Nyt_35144a.

Det är hög tid för en genomgripande reform av systemet för fördelning av resurser till den högre utbildningen. I denna rapport presenterar Svenskt Näringsliv en skiss med våra utgångspunkter för ett nytt system. Vårt förslag innebär att resurstilldelningen baseras på fyra komponenter - en studentpeng, en examenspeng, en etableringspeng och en kvalitetspeng.

Den högre utbildningen i Sverige har allvarliga problem med såväl den akademiska kvaliteten som med förmågan att förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden.

Bland till exempel utbildningarna i företagsekonomi, en av de till studentantalet största högskoleutbildningarna, fick 40 procent omdömet bristande kvalitet, enligt en granskning från Högskoleverket förra året. Bara en dryg tiondel bedömdes ha mycket hög kvalitet. Det är ett svidande underbetyg för ett land med ambitionen att konkurrera som kunskapsnation.

Högskolan brister också i förmåga att förbereda studenterna för arbetslivet. Lite drygt en tredjedel av högskolestudenterna har inte ett jobb efter examen som mot¬svarar deras utbildningsnivå. Samtidigt skriker företagen efter medarbetare med rätt kompetens. Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar att var fjärde rekryteringsförsök misslyckas på grund av att företagen inte hittar rätt kompetens.

Det är hög tid för en genomgripande reform av systemet för fördelning av resurser till den högre utbildningen. I denna rapport presenterar Svenskt Näringsliv en skiss med våra utgångspunkter för ett nytt system. Vårt förslag innebär att resurstilldelningen baseras på fyra komponenter – en studentpeng, en examenspeng, en etableringspeng och en kvalitetspeng.

Författare