SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Skuggutredningen: En akademi för kunskapsekonomin

Hur klarar vi näringslivets kompetenskris? Hur värnar vi företagens FoU-investeringar i en allt mer konkurrensutsatt värld? I skuggutredningen finns svar.

Just nu finns det många frågor kring högre utbildning och forskning. Hur ska svenska lärosäten stå sig i den internationella konkurrensen om forskningsmedel och studenter? Hur ska lärosätena styras? Vad ska premieras i resurstilldelningssystemet?

På seminariet presenterar Svenskt Näringsliv slutrapporten från den skuggutredning som har arbetat parallellt med den statliga utredningen som har föreslagit ett nytt system för styrning och resurstilldelning för universitet och högskolor (Styr- och resursutredningen U 2017:05, Strut).

Hur vi lyckas med lärosätenas uppdrag är avgörande för Sveriges utveckling och välstånd. Omvärldsutvecklingen går nu fort och det svenska systemet vilar huvudsakligen på reformer genomförda under 1990-talet. Det innebär att det nu behövs både krafttag och uthållighet för att utveckla och förbättra förutsättningarna för högre utbildning och forskning.

Högre utbildning och forskning omsätter i dag cirka 70 miljarder kronor under ett år. Det är den största statliga sektorn sett till antalet anställda. Svenskt Näringsliv har tydliga prioriteringar och ser behovet av ett långsiktigt arbete. Samma syn finns hos fler aktörer i politiken, inom och utanför akademin. Det är dags att samla sig kring ett reformprogram för högre utbildning och forskning som vänder utvecklingen och ger rätt förutsättningar för lärosäten att skapa resultat i världsklass.

Deltagare:

Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv

Katarina Berg, Chief Human Resources Officer, Spotify

Tony Sandberg, forskningschef, Scania

Pontus De Laval, Chief Technology Officer, Saab AB

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv

Emil Görnerup, forskningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv

Fredrik Sand, högskolepolitisk expert, Svenskt Näringsliv

Moderator: Pernilla Ström

Kontaktperson: Anna Antonsson, tel 08-553 432 96

Registrering från kl. 08.30

Datum och tid

  • Onsdag 20 februari 2019, kl. 09:00 – 11:00

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm