Studenter från Indien ger hopp i Blekinge

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Högskolan kan bibehålla en avancerad nivå på undervisningen. Företagen får ett utbyte och en annorlunda idévärld som stärker konkurrenskraften. Därför utvecklar nu Blekinge Tekniska Högskola samarbetet med bland annat Indien och lockar till sig fler studenter därifrån.

Indier-BTH
Foto: BTH

Framtidshopp i Blekinge. Ett nytt samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola och universitet i Indien ökar andelen indiska studenter i Karlskrona. Det tjänar både högskolan och företagen på.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har i dagsläget cirka 450 internationella studenter som läser på olika tekniskt inriktade masterprogram. Den övervägande delen, cirka 250 av dem, kommer från Indien. Det är ett samarbete som utvecklats under senare år, trots att det idag kostar stora summor för utländska unga att studera på högskola och universitet i Sverige.

– Framför allt våra asiatiska studenter tar chansen att bygga på den ofta mycket teoretiska utbildningen de fått hemma med den betydligt mer praktiskt inriktade undervisningen som vi har, säger Anders Hederstierna, rektor på Blekinge Tekniska Högskola.

Det har i sin tur lett till att många av de företag som samverkar med BTH, knyter kontakt med de utländska studenterna under praktik och projektarbeten.

– Vi är ett internationellt verksamt företag och det gör att språket är av underordnad betydelse, kompetensen betyder allt. De internationella studenterna ger en dynamik och ett annat idéarbete som betyder väldigt mycket för oss, säger Martin Wallin på Ericsson i Karlskrona som av tradition har ett nära samarbete med BTH.

– Vi kan ta många studenter samtidigt i olika projekt och det ger oss möjlighet att samtidigt ha en informell anställningsintervju, fortsätter han.

Avslutar i Karlskrona

Det är en process som BTH nu hoppas kunna bygga vidare på. I mitten av maj undertecknades ett samarbetsavtal med två universitet i Indien, i Hyderabad och Kakinada. Det innebär att de indiska studenterna först läser 3,5 år på sitt eget universitet och avslutar med 1,5 år i Karlskrona. I första hand är det utbildningarna i datavetenskap, programvaru- och maskinteknik som är i fokus.

– Det här knyter oss ännu närmare våra partneruniversitet och ger våra indiska studenter möjlighet att använda sina kunskaper och sin talang i praktiskt ingenjörsarbete. Dessutom får de möjlighet att lära sig skandinavisk managementkultur som skiljer sig väsentligt från den indiska. Sammantaget ger det dem en bred anställningsbarhet, säger Anders Hederstierna.

Det ökade utbytet med Indien är även viktigt för BTH. Ett flertal svenska högskolor har svårt att rekrytera studenter till masterprogrammen, inte bara inom tekniska branscher. Tillströmningen av utländska studenter på just den nivån är därför en fördel.

– Det gör att vi kan bibehålla en avancerad nivå på våra utbildningar.

Måste släppa in

Företagen i regionen är även intresserade av de utländska studenterna eftersom de i många fall har specialiserat sig på branscher där det råder brist på kompetenta medarbetare, bland annat IT-ingenjörer.  Problemet är dock att den svenska lagstiftningen sätter käppar i hjulet när det gäller de internationella studenternas möjlighet att ta ett arbete i Sverige. Efter examen har de bara två veckor på sig att få en anställning och därmed möjlighet att stanna kvar i Sverige.

– Det är ju inte alltid som vi har lediga tjänster just i den perioden, säger Martin Wallin.

Resultatet blir att de i stor utsträckning återvänder hem. Det är en utveckling som både BTH och företagen beklagar.

– Om vi ska behålla vår ledande position i konkurrensen måste vi släppa in utländska specialister i Sverige. Det är tur att BTH finns här i regionen och internationella inslaget är ett mycket viktigt tillskott för oss, säger Martin Wallin. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Resurstilldelning till högre utbildning bör stöpas om

KOMMENTAR Det är dags att göra om systemet som fördelar resurser till universitet och högskolor. Utbildningar bör till exempel anpassas efter arbetsmarknadens behov. Lärdom finns att få från Nederländerna, Norge och Österrike, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten ska inte styra över universitetens pengar

UTBILDNING Den svenska staten bestämmer idag hur mycket pengar universitet och högskolor ska satsa på utbildning respektive forskning. I en färsk rapport beställd av Svenskt Näringsliv utreds om Sverige har något att lära av tre länder som provat en annan väg.
NYHET Publicerad:

Högskoleutbildade gör sen entré på arbetsmarknaden

KOMMENTAR Svenska högskolestudenter tar lång tid på sig att bli klara med utbildningen. Genomsnittet är sex år. Caroline af Ugglas och Tobias Krantz vill öka prestationskraven för att få en snabbare genomströmning.
NYHET Publicerad:

Danska lärdomar kan stärka Sveriges högutbildade

UTBILDNING För att göra Sveriges högutbildade mer gångbara på arbetsmarknaden kan Danmark vara en bra förebild, enligt en ny rapport. Men för att efterlikna den danska modellen krävs det att alla inom politiken, näringslivet och akademin vågar öppna för ett tätare samarbete.
NYHET Publicerad:

HD-dom ger utländska studenter upprättelse

KOMMENTAR HD:s dom ger den amerikanska studenten Connie Dickinson pengarna tillbaka för en utbildning som inte höll måttet. En välkommen upprättelse, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Fler aktörer i framtidens högskolelandskap

UTBILDNING Högskolan får det allt svårare att möta behoven på en snabbrörlig arbetsmarknad. Efterfrågan på andra utbildningsformer ökar. Att mångfalden inom den högre utbildningen ökar är positivt men det finns utmaningar, menar Tobias Krantz, chef för utbildning på Svenskt Näringsliv. ”Det leder såklart till frågor om hur validering, kvalitetssäkring och finansieringen kommer att se ut i framtiden”, säger han.
NYHET Publicerad:

Mer och längre utbildning inte alltid lösningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Släpp in fler privata aktörer i vägledningen som kan matcha personer direkt mot jobb, inrätta en one-stop-shop för de som invandrar till Sverige och utvidga möjligheten till provtjänstgöring för att nå legitimation. Det är framkomliga vägar för att snabba på etableringen och därmed integrationen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Humanistisk elitutbildning gynnar näringslivet

HÖGRE UTBILDNING Öka kraven för antagning, minska antalet studenter rejält och skapa en elitutbildning inom humaniora. Det inlägget i högskolepolitiken gör litteraturvetaren Anna Victoria Hallberg i en rapport beställd av Svenskt Näringsliv. ”Arbetsmarknaden skulle efterfråga en sådan elit”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

Högskolan måste reformeras för att lösa kompetensbristen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Med ett helt näringsliv som skriker efter kompetent personal måste fokus riktas på högskolorna och universiteten. Det framgår i en delrapport i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den statliga Styr- och resursutredningen.
NYHET Publicerad:

EU måste satsa mer på forskning

KOMMENTAR EU:s forskningsprogram är under omprövning. Anslagen måste öka kraftigt. Målinriktade satsningar på utbildning, forskning och innovation avgör Europas framtida välstånd, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

KOMPETENS Kompetensbristen är skriande i nästan alla branscher. ”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön."
NYHET Publicerad:

Kompetensglapp skadar konkurrenskraften

RAPPORT Det finns ett kompetensglapp mellan högre lärosäten och näringslivet. Ett utökat samarbete bidrar till att minska glappet, konstaterar Näringslivets forskningsberedning i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Så här kan vi lösa lärarbristen

DEBATT Det är hög tid att lösa lärarbristen. Att rekrytera lärare från andra yrkesgrupper, främja en ökad lönespridning och skapa en elitlärarutbildning är tre vägar som faktiskt har en chans att fungera, skriver Mikaela Almerud, skolexpert.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare: "Jag är ledsen och besviken"

GÄSTKRÖNIKA "Mina medarbetare skulle behöva söka en ny arbetsplats och våra förskolebarn en annan förskola. Inte för att de inte trivs eller vill vara kvar, utan på grund av ett politiskt beslut som regeringen står bakom. Det gör mig ledsen", skriver välfärdsföretagaren Eva Högberg i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Svenska utbildningssystemet brottas med problem

KOMMENTAR En internationell jämförelse av länders utbildningssystem visar att Sverige tappar mark, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ju mer samverkan desto nöjdare studenter

HÖGRE UTBILDNING Handelshögskolan i Stockholm har de nöjdaste studenterna och det största fokuset på deras studenters anställningsbarhet enligt Universums undersökning FöretagsBarometern 2017.
NYHET Publicerad:

Styrningen av högskolan måste reformeras

HÖGSKOLAN Den statliga styrningen av universitet och högskolor måste minska och bli effektivare. Det skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i webbtidningen Altinget.se. Han vill se stabila spelregler och starkare mandat för akademiska ledare för att rusta Sverige mot den globala konkurrensen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet vill se bättre rustade studenter

ALMEDALEN Dagens högkonjunktur kombinerat med hög arbetslöshet riskerar att lamslå arbetsmarknaden. I grunden handlar det om problem med kompetensförsörjning och att få ungdomar motiverade till att gå ut i näringslivet. ”Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd”, säger utbildningsexperten Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Mycket vunnet på att anställa internationella studenter

KOMPETENS Många arbetsgivare har idag problem att hitta kvalificerad arbetskraft i Jönköping. För Jönköping International Business School kommer lösningen att bli ännu tightare samarbete mellan studenterna och näringslivet. "Vi som skola måste se vårt ansvar”, säger Vaida Staberg, Alumni relations koordinator på JIBS.