SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Styrning och finansiering av högskolan – vad händer i omvärlden?

Högre utbildning och forskning genomgår stora förändringar, men diskuteras inte tillräckligt. Universitet och högskolor utgör den största statliga sektorn och kostade 70 miljarder kronor under 2017. Det händer också mycket i omvärlden kring styrning av högre utbildning och forskning.

Huvuddragen i det svenska systemets infördes 1993. Sedan dess har den högre utbildningen i Sverige ökat med över 200 procent och den offentligt finansierade forskningen expanderat kraftigt. Systemet för styrning och resurstilldelning har varit i princip det samma. Är det rimligt och finns det lärdomar att dra från andra länder?

En central fråga är om lärosätena ska få ett samlat anslag, alla pengar för utbildning och forskning i en säck, för att öka lärosätenas handlingsfrihet. Vad ställer det för krav på incitament och utvärdering av verksamheten? Svenskt Näringsliv har låtit Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Group studera de senaste reformerna i Nederländerna, Norge och Österrike. I rapporten beskrivs reformerna och deras för- och nackdelar diskuteras.

Rapporten är en del i den skuggutredning Svenskt Näringsliv har startat för att följa Strut – Styr- och resursutredningen (U 2017:05).

Rapportpresentation:

Göran Melin och Elin Berglund, Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Group

Rapporten kommenteras av:

Lars Haikola, f.d. universitetskansler och tidigare rektor för Blekinge tekniska högskola

Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling, Teknikföretagen

Efter seminariet serveras en enkel lunch

Kontaktperson
Fredrik Sand, +46 8 553 431 09
fredrik.sand@svensktnaringsliv.se

Datum och tid

  • Tisdag 19 juni 2018, kl. 10:30 – 12:00

Plats

Näringslivets Hus, lokal Solen, Storgatan 19, Stockholm