Teknologer på KTH vill locka med förebilder

NYHET Publicerad

INSPIRATION Att läsa till civilingenjör är roligt! Och ett klokt val inför framtiden, tycker Emelie Andrén Meiton och Marie Lagström, som läser vid KTH. Nu har de lanserat womengineer.se för att locka fler tjejer till tekniska utbildningar.

Emelie Andrén Meiton
Foto: Stina Dahlén

Emelie Andrén Meiton

Emelie och Marie läser Industriell Teknik och Management. 2008 var 27 procent av studenterna på KTH kvinnor. Det var när Emelie skulle göra en tenta i hållfastighetslära, och upptäckte att hon var ensam kvinna i salen, som tanken på en sajt väcktes.

– Många tjejer säger att det verkar så otroligt svårt att läsa till ingenjör. Men så är det ju inte. De har sämre självförtroende än killar. Varför är det så?

Brist på förebilder

Frågan är särskilt befogad i skenet av att tjejer i tekniska utbildningar ofta har högre avgångsbetyg från gymnasieskolan än killar. Det har Emelie och Marie kommit fram till efter att ha gått igenom statistik från Statistiska Centralbyrån.

– Vi tror att det finns en stor brist på bra förebilder. Få vet vad det innebär att läsa till ingenjör. Genom womengineer.se hoppas vi kunna förändra det genom att visa upp förebilder, som dessutom är kvinnor, säger Emelie.

– När jag själv sökte utbildning tyckte jag att det fanns dålig med information om ingenjörsyrket.

Fler tjejer till utbildningarna

Womenengineer.se vänder sig i första hand till elever, lärare och studie- och yrkesvägledare i gymnasiet. Den bygger på intervjuer med kvinnliga ingenjörer eller ingenjörsstudenter, som berättar om sitt yrke. Senast tillkommen är skidskytten Sofia Domeij.

Emelie och Marie har själva gjort hemsidan och håller den uppdaterad. Varje månad tillkommer en ny intervju. Det finns möjligheter att ställa frågor till de intervjuade. Information om utbildningar och en blogg med en kvinnlig KTH-student finns också med.

Målet är att ha ett väletablerat koncept om tio år, även om kanske någon annan driver det. Och så ska det märkas att andelen tjejer som söker sig till tekniska utbildningar har ökat.

Absolut en merit

Webbproduktion och studier fyller Emelies liv, det finns inte tid för mycket annat. Särskilt nu när Maria är i Hongkong på studentutbyte. Efter årsskiftet är det Emelies tur, då ska hon läsa i Sydafrika.

Varför detta helhjärtade engagemang?

Emelie svarar att hon ser arbetet med sajten som socialt entreprenörskap, vilket engagerar henne. Förra årets kandidatarbete handlade om hur man mäter värdet av Situation Stockholms och Fryshusets verksamhet. Att det är roligt att driva sajten är drivkraften. Arbetet ger också en chans att bygga kontaktnät och träna sociala färdigheter.

– Sedan är det absolut en merit att ha med i mitt CV.

Fotnot: Womengineer.se stöds av Carpe Competencia. Carpe Competencia är Sveriges största nätverk för unga kvinnliga akademiker. Syftet är att inspirera, motivera och utbilda unga kvinnliga akademiker i och till framtida ledarskap och entreprenörskap

 

Externa länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Internationalisering – krävande strategi för regering och universitet

KOMMENTAR Regeringen har tagit initiativ till en ny strategi för internationalisering för högre utbildning och forskning i Sverige. Det är välkommet. Men tyvärr saknas viktiga frågor i strategin, exempelvis uppehållstillstånd, bostadsbristen och samarbetet med näringslivet. Universitet, högskolor och myndigheter har mycket att leva upp till, men regeringen måste också leverera, skriver Fredrik Sand högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Resurstilldelning till högre utbildning bör stöpas om

KOMMENTAR Det är dags att göra om systemet som fördelar resurser till universitet och högskolor. Utbildningar bör till exempel anpassas efter arbetsmarknadens behov. Lärdom finns att få från Nederländerna, Norge och Österrike, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten ska inte styra över universitetens pengar

UTBILDNING Den svenska staten bestämmer idag hur mycket pengar universitet och högskolor ska satsa på utbildning respektive forskning. I en färsk rapport beställd av Svenskt Näringsliv utreds om Sverige har något att lära av tre länder som provat en annan väg.
NYHET Publicerad:

Högskoleutbildade gör sen entré på arbetsmarknaden

KOMMENTAR Svenska högskolestudenter tar lång tid på sig att bli klara med utbildningen. Genomsnittet är sex år. Caroline af Ugglas och Tobias Krantz vill öka prestationskraven för att få en snabbare genomströmning.
NYHET Publicerad:

Danska lärdomar kan stärka Sveriges högutbildade

UTBILDNING För att göra Sveriges högutbildade mer gångbara på arbetsmarknaden kan Danmark vara en bra förebild, enligt en ny rapport. Men för att efterlikna den danska modellen krävs det att alla inom politiken, näringslivet och akademin vågar öppna för ett tätare samarbete.
NYHET Publicerad:

Förhastad slutsats om friskolornas betygssättning

KOMMENTAR De nationella proven speglar inte alla kunskaper som elever har i ett ämne. Därför kan inte proven ensamt vara rättesnöre för betygen, hävdar Anders Morin, välfärdspolitisk expert. Han anser att forskaren Jonas Vlachos drar förhastade slutsatser när han säger att friskolorna är för generösa i betygssättningen.
NYHET Publicerad:

HD-dom ger utländska studenter upprättelse

KOMMENTAR HD:s dom ger den amerikanska studenten Connie Dickinson pengarna tillbaka för en utbildning som inte höll måttet. En välkommen upprättelse, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Fler aktörer i framtidens högskolelandskap

UTBILDNING Högskolan får det allt svårare att möta behoven på en snabbrörlig arbetsmarknad. Efterfrågan på andra utbildningsformer ökar. Att mångfalden inom den högre utbildningen ökar är positivt men det finns utmaningar, menar Tobias Krantz, chef för utbildning på Svenskt Näringsliv. ”Det leder såklart till frågor om hur validering, kvalitetssäkring och finansieringen kommer att se ut i framtiden”, säger han.
NYHET Publicerad:

Mer och längre utbildning inte alltid lösningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Släpp in fler privata aktörer i vägledningen som kan matcha personer direkt mot jobb, inrätta en one-stop-shop för de som invandrar till Sverige och utvidga möjligheten till provtjänstgöring för att nå legitimation. Det är framkomliga vägar för att snabba på etableringen och därmed integrationen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Humanistisk elitutbildning gynnar näringslivet

HÖGRE UTBILDNING Öka kraven för antagning, minska antalet studenter rejält och skapa en elitutbildning inom humaniora. Det inlägget i högskolepolitiken gör litteraturvetaren Anna Victoria Hallberg i en rapport beställd av Svenskt Näringsliv. ”Arbetsmarknaden skulle efterfråga en sådan elit”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

Högskolan måste reformeras för att lösa kompetensbristen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Med ett helt näringsliv som skriker efter kompetent personal måste fokus riktas på högskolorna och universiteten. Det framgår i en delrapport i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den statliga Styr- och resursutredningen.
NYHET Publicerad:

EU måste satsa mer på forskning

KOMMENTAR EU:s forskningsprogram är under omprövning. Anslagen måste öka kraftigt. Målinriktade satsningar på utbildning, forskning och innovation avgör Europas framtida välstånd, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

KOMPETENS Kompetensbristen är skriande i nästan alla branscher. ”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön."
NYHET Publicerad:

Kompetensglapp skadar konkurrenskraften

RAPPORT Det finns ett kompetensglapp mellan högre lärosäten och näringslivet. Ett utökat samarbete bidrar till att minska glappet, konstaterar Näringslivets forskningsberedning i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Så här kan vi lösa lärarbristen

DEBATT Det är hög tid att lösa lärarbristen. Att rekrytera lärare från andra yrkesgrupper, främja en ökad lönespridning och skapa en elitlärarutbildning är tre vägar som faktiskt har en chans att fungera, skriver Mikaela Almerud, skolexpert.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare: "Jag är ledsen och besviken"

GÄSTKRÖNIKA "Mina medarbetare skulle behöva söka en ny arbetsplats och våra förskolebarn en annan förskola. Inte för att de inte trivs eller vill vara kvar, utan på grund av ett politiskt beslut som regeringen står bakom. Det gör mig ledsen", skriver välfärdsföretagaren Eva Högberg i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Svenska utbildningssystemet brottas med problem

KOMMENTAR En internationell jämförelse av länders utbildningssystem visar att Sverige tappar mark, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ju mer samverkan desto nöjdare studenter

HÖGRE UTBILDNING Handelshögskolan i Stockholm har de nöjdaste studenterna och det största fokuset på deras studenters anställningsbarhet enligt Universums undersökning FöretagsBarometern 2017.
NYHET Publicerad:

Styrningen av högskolan måste reformeras

HÖGSKOLAN Den statliga styrningen av universitet och högskolor måste minska och bli effektivare. Det skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i webbtidningen Altinget.se. Han vill se stabila spelregler och starkare mandat för akademiska ledare för att rusta Sverige mot den globala konkurrensen.