TV Publicerad

Utbildning som leder till jobb

Förra året fick samtliga studenter från journalistutbildningen på Mittuniversitetetet jobb, något som till stor del beror på god samverkan med näringslivet.