Flexicurity bättre än lagstiftning

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD "Sverige har en arbetsmarknad som gör andra länder avundsjuka." Det sade den franske ordföranden, Gérard Larcher i "Mission för Flexicurity", när han på inbjudan av arbetamarknadsminister Sven Otto Littorin debatterade rörligheten på den svenska arbetsmarknaden. "Det blir ingen mer lagstiftning", slog Littorin fast.

Urban Bäckström och Anna Ekström.

Debbatörer. Urban Bäckström och Anna Ekström i debatt om hur vi ska öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Gérard Larcher, den franske ordföranden i Mission for Flexicurity, var full av beundran inför livet på den svenska arbetsmarknaden när han i går gästade Stockholm på inbjudan av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Besöket var ett av fem inom ramen för EU-kommissionens nyligen lanserade Uppdrag för Flexicurity.

– Det finns nu konsensus inom EU, fortsatte Gérard Larcher. Vi har gemensamma riktlinjer och har påbörjat genomförandefasen.

Enligt EU innebär flexicurity att flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden inte behöver vara varandras motsatser. Att underlätta omställningen på arbetsmarknaden för att möta modernisering och globalisering är målet och redskapet är de åtta principer som sammanfattas i begreppet flexicurity.

– Men det handlar inte om någon ny lagstiftning eller färdig modell, menade Sven Otto Littorin. Istället är det en frivillig och gränsöverskridande samordning av de europeiska ländernas politik. Vi måste ta hänsyn till att förutsättningarna skiljer sig från land till land. Just tvingande lagar blev ett av temana i den efterföljande debatten.

– Det går inte att lagstifta fram jobb-security, slog Urban Bäckström fast. Det bästa skydd som finns mot att bli arbetslös är att arbeta i ett företag som säljer lönsamma produkter. Idag har vi en lag om anställningsskydd som systematiskt diskriminerar de svaga på arbetsmarknaden, till exempel unga, kvinnor och invandrare.

Anna Ekström från SACO höll med:

– Om vi hade hejdat oss någon gång i början av 1970-talet, när vi började lagstifta om arbetsrätt, då hade vi haft det lättare nu.

Panelen, som också bestod av nationalekonomen Ann-Sofie Kolm, företagaren Gustaf Douglas och Claes Stråth från Medlingsinstitutet, var alla överens om att lagstiftning är ett redskap som inte hör hemma på arbetsmarknaden. Urban Bäckström igen:

– Idag har vi ett system som låser in människor vilket gör att det blir rätt folk på fel plats. Orörligheten gör också att löneutvecklingen går långsamt vilket borde oroa de fackliga företrädarna. Och framför allt, skall vi ha en lagstiftning som diskriminerar de unga?

I den efterföljande frågestunden påpekade de europeiska kommissionärerna att det var uppenbart med vilken entusiasm som arbetsmarknadens parter ville vara med och lösa problemen.

– Det är nästan oroande att ni är så överens, utbrast Xavier Prats Monné.

– Det finns massor som borde förändras och avtal är alltid bättre än lagstiftning, svarade Anna Ekström. Det vet vi av erfarenhet. Trygghet på arbetsmarknaden skall ligga inte i anställningen utan i anställbarheten. Då blir en omställning inte en katastrof utan en möjlighet att möta det nya.

– Bra, avslutade Sven Otto Littorin. Det blir nämligen inte mer lagstiftning. Gör det i avtal, då håller det längre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv och PTK avslutar omställningsförhandlingar

OMSTÄLLNING Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett nytt omställningsavtal har avlutats. Svenskt Näringsliv konstaterar att det inte finns förutsättningar för meningsfulla förhandlingar.
NYHET Publicerad:

Minister vill ha kvar lex Laval

ARBETSMARKNAD Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, vill inte längre riva upp lex Laval. Insiktsfullt, anser arbetsrättsjurist Lars Gellner.
NYHET Publicerad:

Slopat LAS-undantag slår mot småföretagen

ARBETSMARKNAD Många av landets småföretagare är bestörta efter Ylva Johanssons (S) besked att Socialdemokraterna vill slopa undantaget från turordningsreglerna. ”Utan det kan vi tvingas sparka den som har kompetens och levererar det som vi behöver”, säger småföretagaren Catarina Hagstrand.
NYHET Publicerad:

Kommentar: S-förslag hämmar företagens tillväxt

KOMMENTAR Socialdemokraterna med Stefan Löfvén i spetsen vill framstå som näringslivets vänner och berättar gärna att de inte ser näringslivet som ett särintresse. De skriver i sina program att företagen behöver bättre förutsättningar för att växa och utvecklas. Men mot detta står deras egna förslag, skriver Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen.
NYHET Publicerad:

”Prata konkurrenskraft, inte jobb”

ALMEDALEN ”Jag tycker att man ska sluta prata jobb och istället prata om hur vi ska behålla och utveckla företagens konkurrenskraft”. Det sa Per Linde, ägare till industriföretaget Linde Metallteknik.
NYHET Publicerad:

Reformförslag ska få fart på företagens investeringar

REFORMAGENDAN Svårigheten att få tillgång till finansiering är företagens största hinder för att genomföra investeringar. Även brist på kompetent arbetskraft och krångliga regler ställer till det. Svenskt Näringsliv presenterar nu ett antal reformförslag som kan förenkla för företagen och få fart på produktiviteten. 
NYHET Publicerad:

Stabil andel visstidsanställda

ARBETSMARKNAD De senaste nio åren har antalet sysselsatta i genomsnitt stigit med cirka 45 000 per år. Andelen visstidsanställda ligger stabilt under perioden. Det visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

LAS tvingar bort unga medarbetare

WEBB-TV Personalomsättningen på industriföretaget Texo i Älmhult är låg och inom några år närmar sig många anställda pensionsåldern. Vd Anders Svenssons försök att föryngra personalstyrkan försvåras av dagens lagstiftning. "Det måste luckras upp på något sätt", säger han.
NYHET Publicerad:

Omställningsförhandlingar ajourneras till januari

ARBETSRÄTT Svenskt Näringsliv och PTK ajournerar omställningsförhandlingarna till januari. Parterna behöver mer tid och kommer även att föra samtal med regeringen.
NYHET Publicerad:

Ökad produktivitet när LAS reformerades

ARBETSRÄTT När turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS, reformerades för småföretagare ledde det till att arbetsproduktiviteten ökade med 2,5 procent eller mer. Det visar en undersökning som nationalekonomen Carl Magnus Bjuggren utfört.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning öppnar för jobb

ARBETSMARKNAD Tidsbegränsad anställning bidrar till ett ekonomiskt och socialt lyft för utsatta grupper. Det är slutsatsen i en rapport från Svenskt Näringsliv. "Att begränsa möjligheten att anställa medarbetare på visstid vore olyckligt för de svagaste på arbetsmarknaden", anser arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

Så kan Löfven ordna en halv miljon nya jobb

ARBETSMARKNAD Arbetslösheten i Sverige ligger på en historiskt hög nivå. Socialdemokraterna har i sin skuggbudget som mål att Sverige ska uppnå den lägsta arbetslösheten i EU 2020. Det är bra med tydlighet, men det är också viktigt att vara realistisk med vad som krävs för att uppnå ett så ambitiöst mål. Det krävs reformer, skriver Urban Bäckström, vd, och Ann Öberg, chefekonom.
NYHET Publicerad:

Föråldrade regler drabbar ungdomsjobb

LAS "Reglerna för anställningar är föråldrade. De var nog ändamålsenliga när de utformades. Men nu behöver regelverket ses över". Det säger Lars-Erik Runudde, företagare i Ånge.
NYHET Publicerad:

Viktigt värna visstidsregler

KOMMENTAR TCO har presenterat en opinionsundersökning som visar att många visstidsanställa (65 000) arbetat mer än fem år hos samma arbetsgivare. TCO menar att detta utgör bevis för att den svenska lagstiftningen tillåter missbruk. Men undersökningen utgör inget bevis för att svensk lagstiftning står i strid med visstidsdirektivet eller att det förekommer missbruk av visstidsanställningar.
NYHET Publicerad:

Saco-rapport inget nytt

KOMMENTAR Enligt Saco beror problemen med turordningsreglerna i LAS främst på bristande kunskaper om gällande rätt, och behöver därför inte ändras. Men tvärtemot signalen från Saco visar objektiva bedömningar att regelverket vid uppsägning är ett av småföretagens största hinder mot tillväxt.
NYHET Publicerad:

Välkommet beslut om visstid

ANSTÄLLNINGSSKYDD Regeringen har beslutat att inte agera med anledning av EU-kommissionens kritik av anställningsskyddslagen. "Det är ett välkommet beslut", säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Anställningsform föremål för debatt

VISSTID Kritiker vill begränsa arbetsgivarens möjligheter att förnya visstidsanställningar. Det oroar företagare som anser att det tär ekonomiskt och spär på arbetslösheten.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställningar en inkörsport till arbetsmarknaden

KOMMENTAR EU-kommissionen anser att LAS saknar en övre tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar. Kritiken har dock en rad brister. Begränsningar av möjligheten att visstidsanställa kommer bara leda till färre jobb, särskilt för ungdomar, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsexpert.
NYHET Publicerad:

Bra initiativ från regeringen

ARBETSRÄTT Det blir ingen ändring i lagen om anställningsskydd, LAS, för att förhindra missbruk av visstidsanställningar. "Det är ett bra beslut av regeringen", säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Frys lönerna manar företagare

AVTAL 13 När den svenska industrin drar i handbromsen blir det tvärstopp hos underleverantörerna. Bäckströms Mekaniska i Hofors har tvingats att varsla 15 personer om uppsägning. "Jag tycker att vi ska frysa lönerna", säger vd:n Börje Andersson apropå fackens krav på 2,8 procent i löneökningar.