Flexicurity bättre än lagstiftning

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD "Sverige har en arbetsmarknad som gör andra länder avundsjuka." Det sade den franske ordföranden, Gérard Larcher i "Mission för Flexicurity", när han på inbjudan av arbetamarknadsminister Sven Otto Littorin debatterade rörligheten på den svenska arbetsmarknaden. "Det blir ingen mer lagstiftning", slog Littorin fast.

Urban Bäckström och Anna Ekström.

Debbatörer. Urban Bäckström och Anna Ekström i debatt om hur vi ska öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Gérard Larcher, den franske ordföranden i Mission for Flexicurity, var full av beundran inför livet på den svenska arbetsmarknaden när han i går gästade Stockholm på inbjudan av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Besöket var ett av fem inom ramen för EU-kommissionens nyligen lanserade Uppdrag för Flexicurity.

– Det finns nu konsensus inom EU, fortsatte Gérard Larcher. Vi har gemensamma riktlinjer och har påbörjat genomförandefasen.

Enligt EU innebär flexicurity att flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden inte behöver vara varandras motsatser. Att underlätta omställningen på arbetsmarknaden för att möta modernisering och globalisering är målet och redskapet är de åtta principer som sammanfattas i begreppet flexicurity.

– Men det handlar inte om någon ny lagstiftning eller färdig modell, menade Sven Otto Littorin. Istället är det en frivillig och gränsöverskridande samordning av de europeiska ländernas politik. Vi måste ta hänsyn till att förutsättningarna skiljer sig från land till land. Just tvingande lagar blev ett av temana i den efterföljande debatten.

– Det går inte att lagstifta fram jobb-security, slog Urban Bäckström fast. Det bästa skydd som finns mot att bli arbetslös är att arbeta i ett företag som säljer lönsamma produkter. Idag har vi en lag om anställningsskydd som systematiskt diskriminerar de svaga på arbetsmarknaden, till exempel unga, kvinnor och invandrare.

Anna Ekström från SACO höll med:

– Om vi hade hejdat oss någon gång i början av 1970-talet, när vi började lagstifta om arbetsrätt, då hade vi haft det lättare nu.

Panelen, som också bestod av nationalekonomen Ann-Sofie Kolm, företagaren Gustaf Douglas och Claes Stråth från Medlingsinstitutet, var alla överens om att lagstiftning är ett redskap som inte hör hemma på arbetsmarknaden. Urban Bäckström igen:

– Idag har vi ett system som låser in människor vilket gör att det blir rätt folk på fel plats. Orörligheten gör också att löneutvecklingen går långsamt vilket borde oroa de fackliga företrädarna. Och framför allt, skall vi ha en lagstiftning som diskriminerar de unga?

I den efterföljande frågestunden påpekade de europeiska kommissionärerna att det var uppenbart med vilken entusiasm som arbetsmarknadens parter ville vara med och lösa problemen.

– Det är nästan oroande att ni är så överens, utbrast Xavier Prats Monné.

– Det finns massor som borde förändras och avtal är alltid bättre än lagstiftning, svarade Anna Ekström. Det vet vi av erfarenhet. Trygghet på arbetsmarknaden skall ligga inte i anställningen utan i anställbarheten. Då blir en omställning inte en katastrof utan en möjlighet att möta det nya.

– Bra, avslutade Sven Otto Littorin. Det blir nämligen inte mer lagstiftning. Gör det i avtal, då håller det längre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

ARBETSMARKNAD ”För att kunna expandera måste man våga rekrytera, men som LAS ser ut nu kan man istället tvingas avstå, vilket varken gynnar företag eller medarbetare”, berättar måleriföretagaren Jörgen Bergqvist som är en av de många företagare som ser behov av att förändra LAS.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot LAS: ”Vi förlorar en hel generation”

ARBETSMARKNAD LAS skapar en falsk trygghet och står i vägen för generationsskiften. Det menar företagaren Jörgen Bergqvist, som avstått från att anställa fler medarbetare då risken för felrekrytering är stor.
NYHET Publicerad:

Professor: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

ARBETSMARKNAD En lättnad av turordningsreglerna leder till mindre sjukfrånvaro och högre produktivitet, visar färsk forskning. Att avskaffa tvåundantaget i LAS skulle ge stora negativa effekter, menar professor Per Skedinger.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet behöver förändras

LAS Företag drar sig för att anställa på grund av gällande LAS-regler. Unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden, antalet fast jobb minskar. Lagstiftningen behöver reformeras på ett genomgripande sätt, skriver Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Anställningsskydd ökar inte tryggheten

LAS Trygghet på jobbet skapas genom kompetens och arbetsinsats, snarare än anställningsskydd. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.
NYHET Publicerad:

LAS destruktiv för anställda och företag

ARBETSMARKNAD "En utdragen och kränkande uppsägningsprocess hjälper inte någon", säger Johan Åsbrink, som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Omställningsförmågan viktig för företagen

KOMMENTAR En förändring av LAS skulle inte påverka omställningsförsäkringarna som arbetsgivare och fack har utvecklat tillsammans. "Vi är måna om att bidra till att en bra verksamhet fortsatt bedrivs och utvecklas på detta område", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

"LAS behöver anpassas till dagens arbetsmarknad"

LAS För fjärde året i rad har Otto Nilssons Byggnads AB utsetts till Gasellföretag. Företaget har vuxit till 65 anställda och därmed skapat en massa nya arbetstillfällen i Eslöv. Men ett hinder för nya anställningar är lagen om anställningsskydd (LAS), enligt Patrik Wibelius som driver företaget.
NYHET Publicerad:

Nya regler kan ge fler fasta jobb

ARBETSMARKNAD Lagen om anställningsskydd försvårar för företag att anställa. Helena Bonnevie driver en friskola. "Vi blir restriktiva med anställningar, men kan sysselsätta ett 10-tal personer utöver den bemanning som vi har idag”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Företagare: Las hindrar oss från att anställa

LAS En av tre företagare avstår från att anställa på grund av Las, visar en ny undersökning. Björn Jonzon är en av dem. Han behöver anställa två kockar, och innan dess vågar han inte anställa till andra tjänster. "Alla blir förlorare, när alla istället skulle kunna bli vinnare", säger han.
NYHET Publicerad:

Snårigt regelverk ger färre jobb

LAS Lagen om anställningsskydd stänger ute människor från arbetsmarknaden snarare än välkomnar dem. Framförallt drabbar det dem som redan står långt från arbetsmarknaden. Det menar Pernilla Jennervall på Tyllingstrands Konsult i Falun.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Positivt att LO vill diskutera LAS

ARBETSMARKNAD Igår kom beskedet från LO och ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att de vill förhandla om anställningstrygghet med motparten. Peter Jeppsson ser positivt på att LO nu vill diskutera LAS.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet måste moderniseras

LAS Arbetsmarknaden förändras ständigt. Teknikutveckling, digitalisering och globalisering är några av de faktorer som driver på utvecklingen. Men lagen om anställningsskydd (LAS) är en kvarleva från en annan tid. Det skriver Peter Jeppsson och Lotta Petterson i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

"LAS måste moderniseras – annars ger jag upp"

LAS Lagen om anställningsskydd skapar osäkerhet och oro bland små och medelstora företag – inte bara för företagarna utan även för de anställda. Det kan Anna Karin Tyskhagen vittna om. Därför välkomnar hon nu det nyväckta politiska intresset för en modernisering av lagen.
NYHET Publicerad:

Gör det inte svårare för äldre att jobba längre

KOMMENTAR Riksdagens pensionsgrupp diskuterar en höjning av Las-åldern från 67 till 69 år. Det hämmar viljan att anställa äldre bland våra medlemsföretag, skriver Carola Lemne och Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.
NYHET Publicerad:

Fler jobb med modernt anställningsskydd

KOMMENTAR Tre av fyra företagare kan anställa fler om arbetsrätten tar större hänsyn till företagens behov. Att minska risken för företagare i samband med anställning förbättrar integrationen och ger fler chansen till ett jobb, skriver Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv och PTK avslutar omställningsförhandlingar

OMSTÄLLNING Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett nytt omställningsavtal har avlutats. Svenskt Näringsliv konstaterar att det inte finns förutsättningar för meningsfulla förhandlingar.