Svenskt Näringsliv och PTK avslutar omställningsförhandlingar

NYHET Publicerad

OMSTÄLLNING Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett nytt omställningsavtal har avlutats. Svenskt Näringsliv konstaterar att det inte finns förutsättningar för meningsfulla förhandlingar. 

Christer Ågren

Christer Ågren, vice vd.

Foto: Svenskt Näringsliv

Orsaken är att akademikerförbunden inom PTK inte är överens med den stora majoriteten PTK-förbund om hur ett nytt omställningsavtal ska kunna utformas.

– Akademikerförbunden prioriterar uppenbarligen möjligheten att lokalt kunna förhandla fram avgångsvederlag före betydande satsningar på kompetensutveckling. Det är beklagligt, säger Svenskt Näringslivs vice VD Christer Ågren.

Svenskt Näringsliv har i förhandlingarna förklarat sig villigt att satsa över en miljard kronor årligen på kompetensutveckling, både för medarbetare som har ett arbete men som vill växla spår och utveckla sin kompetens, och för uppsagda.

– Med tanke på den snabba omvandling som nu sker i arbetslivet vore det mycket bättre än passiviserande avgångsvederlag, speciellt med tanke på att nio av tio uppsagda tjänsteman har ett nytt arbete efter i genomsnitt sex månader. 

Trots att förhandlingarna inte ledde till ett nytt avtal har arbetet inte varit bortkastat, anser Christer Ågren.

– En stor del av PTK-förbunden ville göra ett ärligt försök att förhandla fram ett nytt avtal. Det är en bra grund att bygga vidare på i framtiden. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.
NYHET Publicerad:

Fler jobb med modernt anställningsskydd

KOMMENTAR Tre av fyra företagare kan anställa fler om arbetsrätten tar större hänsyn till företagens behov. Att minska risken för företagare i samband med anställning förbättrar integrationen och ger fler chansen till ett jobb, skriver Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv och PTK avslutar omställningsförhandlingar

OMSTÄLLNING Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett nytt omställningsavtal har avlutats. Svenskt Näringsliv konstaterar att det inte finns förutsättningar för meningsfulla förhandlingar.
NYHET Publicerad:

Minister vill ha kvar lex Laval

ARBETSMARKNAD Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, vill inte längre riva upp lex Laval. Insiktsfullt, anser arbetsrättsjurist Lars Gellner.
NYHET Publicerad:

Slopat LAS-undantag slår mot småföretagen

ARBETSMARKNAD Många av landets småföretagare är bestörta efter Ylva Johanssons (S) besked att Socialdemokraterna vill slopa undantaget från turordningsreglerna. ”Utan det kan vi tvingas sparka den som har kompetens och levererar det som vi behöver”, säger småföretagaren Catarina Hagstrand.
NYHET Publicerad:

Kommentar: S-förslag hämmar företagens tillväxt

KOMMENTAR Socialdemokraterna med Stefan Löfvén i spetsen vill framstå som näringslivets vänner och berättar gärna att de inte ser näringslivet som ett särintresse. De skriver i sina program att företagen behöver bättre förutsättningar för att växa och utvecklas. Men mot detta står deras egna förslag, skriver Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen.
NYHET Publicerad:

”Prata konkurrenskraft, inte jobb”

ALMEDALEN ”Jag tycker att man ska sluta prata jobb och istället prata om hur vi ska behålla och utveckla företagens konkurrenskraft”. Det sa Per Linde, ägare till industriföretaget Linde Metallteknik.
NYHET Publicerad:

Reformförslag ska få fart på företagens investeringar

REFORMAGENDAN Svårigheten att få tillgång till finansiering är företagens största hinder för att genomföra investeringar. Även brist på kompetent arbetskraft och krångliga regler ställer till det. Svenskt Näringsliv presenterar nu ett antal reformförslag som kan förenkla för företagen och få fart på produktiviteten. 
NYHET Publicerad:

Stabil andel visstidsanställda

ARBETSMARKNAD De senaste nio åren har antalet sysselsatta i genomsnitt stigit med cirka 45 000 per år. Andelen visstidsanställda ligger stabilt under perioden. Det visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

LAS tvingar bort unga medarbetare

WEBB-TV Personalomsättningen på industriföretaget Texo i Älmhult är låg och inom några år närmar sig många anställda pensionsåldern. Vd Anders Svenssons försök att föryngra personalstyrkan försvåras av dagens lagstiftning. "Det måste luckras upp på något sätt", säger han.
NYHET Publicerad:

Omställningsförhandlingar ajourneras till januari

ARBETSRÄTT Svenskt Näringsliv och PTK ajournerar omställningsförhandlingarna till januari. Parterna behöver mer tid och kommer även att föra samtal med regeringen.
NYHET Publicerad:

Ökad produktivitet när LAS reformerades

ARBETSRÄTT När turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS, reformerades för småföretagare ledde det till att arbetsproduktiviteten ökade med 2,5 procent eller mer. Det visar en undersökning som nationalekonomen Carl Magnus Bjuggren utfört.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning öppnar för jobb

ARBETSMARKNAD Tidsbegränsad anställning bidrar till ett ekonomiskt och socialt lyft för utsatta grupper. Det är slutsatsen i en rapport från Svenskt Näringsliv. "Att begränsa möjligheten att anställa medarbetare på visstid vore olyckligt för de svagaste på arbetsmarknaden", anser arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

Så kan Löfven ordna en halv miljon nya jobb

ARBETSMARKNAD Arbetslösheten i Sverige ligger på en historiskt hög nivå. Socialdemokraterna har i sin skuggbudget som mål att Sverige ska uppnå den lägsta arbetslösheten i EU 2020. Det är bra med tydlighet, men det är också viktigt att vara realistisk med vad som krävs för att uppnå ett så ambitiöst mål. Det krävs reformer, skriver Urban Bäckström, vd, och Ann Öberg, chefekonom.
NYHET Publicerad:

Föråldrade regler drabbar ungdomsjobb

LAS "Reglerna för anställningar är föråldrade. De var nog ändamålsenliga när de utformades. Men nu behöver regelverket ses över". Det säger Lars-Erik Runudde, företagare i Ånge.
NYHET Publicerad:

Viktigt värna visstidsregler

KOMMENTAR TCO har presenterat en opinionsundersökning som visar att många visstidsanställa (65 000) arbetat mer än fem år hos samma arbetsgivare. TCO menar att detta utgör bevis för att den svenska lagstiftningen tillåter missbruk. Men undersökningen utgör inget bevis för att svensk lagstiftning står i strid med visstidsdirektivet eller att det förekommer missbruk av visstidsanställningar.
NYHET Publicerad:

Saco-rapport inget nytt

KOMMENTAR Enligt Saco beror problemen med turordningsreglerna i LAS främst på bristande kunskaper om gällande rätt, och behöver därför inte ändras. Men tvärtemot signalen från Saco visar objektiva bedömningar att regelverket vid uppsägning är ett av småföretagens största hinder mot tillväxt.
NYHET Publicerad:

Välkommet beslut om visstid

ANSTÄLLNINGSSKYDD Regeringen har beslutat att inte agera med anledning av EU-kommissionens kritik av anställningsskyddslagen. "Det är ett välkommet beslut", säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Anställningsform föremål för debatt

VISSTID Kritiker vill begränsa arbetsgivarens möjligheter att förnya visstidsanställningar. Det oroar företagare som anser att det tär ekonomiskt och spär på arbetslösheten.