Anställdas syn på lön, motivation och prestation - En undersökning av lönesättning i privat sektor

RAPPORT Publicerad
Rapport_Anstalldas_syn_webb.pdf

Den här rapporten redovisar en undersökning av hur anställda i privat sektor upplever lönesättningen. Syftet med rapporten är att beskriva hur de anställda upplever sambandet mellan motivation, prestation och lön samt att öka kunskapen om lönesättningen hos arbetsgivare och fackliga organisationer. Någon motsvarande undersökning har inte tidigare gjorts av lönesättning bland provatanställda i Sverige.

De flesta ansåg att det finns skillnader i arbetsprestation mellan anställda med likvärdiga arbetsuppgifter och att skillnader i prestation bör ge skillnad i lön.