Bättre styrning med ny lönemodell

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING Det är först när cheferna har kunskap och känsla för vad lönekriterierna står för som de kan användas i vardagen och utveckla verksamheten på riktigt. Det menar Göran Lejerwik, hr-chef på IT-mästaren, där en ny struktur för lönesättning har gett bättre styrning och ett minskat godtycke. 

Göran Lejerwik på IT-mästaren
Foto: Kicki Nilsson / TT

"Våra medarbetare uppskattar att vi tydliggör vad som gäller för lönesättning. Och för cheferna ger det en trygghet och en ökad möjlighet till styrning i det dagliga arbetet", säger Göran Lejerwik på IT-mästaren om företagets nya lönemodell.

IT-mästaren var fram till för några år sedan ett litet företag där alla såg varandra i lunchrummet varje dag. Så ser det inte alls ut i dag. Företaget har vuxit snabbt och har nu 80 anställda och ledningen insåg att det kräver mer struktur och styrning när det gällde lönefrågorna.  

I grunden handlar det om företagsekonomi, berättar Göran Lejerwik. Tidigare hade IT-mästaren egentligen ingenting att luta sig mot, lönesättningen var mer godtycklig och utgick från varje chefs egen bedömning  

– Löner är vår största investering och målet är att styra den så att vi får ut så mycket som möjligt av varje investerad krona. Det är ett stort värde i att hela tiden ha en utvecklingsdialog kopplad till lönen, både för företaget och den anställde.  

En del handlar om att ha en större öppenhet kring hur löner sätts.  

– Vi ville ha en större transparens för att få ett bättre underlag för dialogen mellan chef och medarbetare. Målet är ju att nå en överenskommelse om vad som är en bra lönenivå.  

IT-mästaren började sitt arbete med att ta fram ett antal lönekriterier som handlar mycket om värderingar, beteende och hur personalen bör agera – det som är viktigt för att företaget ska nå upp till vision, mål, och affärsidé.  

Kriterierna ser lite olika ut i företagets tre kompetensgrupper men kretsar alla kring samarbete, initiativförmåga, ansvarstagande, kompetens, samt förmåga att använda och utveckla sin kompetens. För att ta fram kriterierna använde IT-mästaren webbverktyget Jobbamedlonen.se   

Nästa steg var att utbilda cheferna i kriterierna och den nya lönemodellen – en process som kräver träning och som tar tid, påpekar Göran Lejerwik.  

– Cheferna måste successivt landa i det här arbetssättet. Det är viktigt att de förstår kriterierna, lever dem, och ser vad de betyder i vardagen, så att det inte bara blir ord. Det är självklart för de flesta att vi ska ta ansvar i vårt jobb, men vad innebär det egentligen? 

Dialogen mellan chef och medarbetare är central för att medarbetaren ska förstå hur han eller hon upplevs, och se kopplingen till den egna lönen. Och dialogen ska ske löpande under året, så att båda vet var man har varandra när det är dags för lönesamtal. Den nya lönen ska inte vara en överraskning, utan det ska vara tydligt vad medarbetaren bedöms på, förklarar Göran Lejerwik. 

– Den som får en löneförhöjning ska förstå varför och den som inte får den höjning han eller hon hoppats ska förstå vad som behöver göras för att nå dit.  

Den nya löneprocessen är dock mer krävande för cheferna och därför har IT-mästaren infört ett feedbackprogram. Det innebär att cheferna träffas för att diskutera medarbetare och bedömningar, och ge feedback om medarbetare i varandras grupper.  

– Att sätta sig med en medarbetare och ge tydlig återkoppling är inte enkelt. Det kräver mycket förberedelse och vissa chefer upplever att det är svårt att ge negativ återkoppling. Där är dialogen cheferna emellan ett stort stöd. 

Förra lönerevisionen var första gången som IT-mästaren tillämpade den nya lönemodellen och så här långt är både chefer och medarbetare positiva, enligt Göran Lejerwik.  

– Våra medarbetare uppskattar att vi tydliggör vad som gäller för lönesättning. Och för cheferna ger det en trygghet och en ökad möjlighet till styrning i det dagliga arbetet. Det har gjort att saker har kommit upp på bordet på ett helt annat sätt än tidigare. 

Tre tips 

– Var klar med varför förändringen görs och kommunicera det i organisationen.   

– Avsätt tid till processen. Lönesättning är en viktig del av chefernas arbete och det kräver tid. Det är de som ska göra jobbet och måste få prioritera det. 

– Personalen måste förstå och känna förtroende för lönesystemet, att det leder till verksamhetens bästa. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Osäker framtid för kollektivavtalen

AVTAL Kollektivavtalen måste bli attraktivare för företagen genom till exempel fler sifferlösa avtal och enklare avtalsvarianter. Annars riskerar avtalen att förlora i betydelse i takt med att den fackliga anslutningen minskar, anser nationalekonomen Lars Calmfors.
NYHET Publicerad:

Premiär för lönekonferens i Göteborg

KONFERENS Den 26 april är det Göteborgspremiär för succékonceptet Lönebildningsdagen. Välkommen att diskutera lönebildning, nätverka och lyssna på intressanta föredrag. En av talarna är Hanna Fager på Volvo Cars. Säkra din plats och anmäl dig idag!
NYHET Publicerad:

Lektion 7 – Värdera och sätt rätt lön

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans sjunde lektion förklarar hur lönekriterier ska värderas och vägas samman till en helhet som grund för att sätta individuella löner.
NYHET Publicerad:

Missvisande lönejämförelse kritiseras

HALLÅ DÄR Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. Svenskt Näringsliv är kritiskt till ett nytt uppdrag som Medlingsinstitutet, MI, har fått.
NYHET Publicerad:

Tydliga chefsroller gör lönesättning mindre laddat

INDIVIDUELL LÖN Den lönesättande chefens roll är inte i första hand att försvara företagets lönemodell utan att arbeta efter den. Att fastställa mål och strategier för lönebildningen är vd:s och ledningens ansvar. Om den som sätter lön får tydliga direktiv och rätt verktyg blir uppgiften inte lika laddad, menar Lars Johansson på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Bättre styrning med ny lönemodell

LÖNEBILDNING Det är först när cheferna har kunskap och känsla för vad lönekriterierna står för som de kan användas i vardagen och utveckla verksamheten på riktigt. Det menar Göran Lejerwik, hr-chef på IT-mästaren, där en ny struktur för lönesättning har gett bättre styrning och ett minskat godtycke.
NYHET Publicerad:

Lektion 6 – Så tar ni fram bästa lönekriterierna

JOBBA MED LÖNEN Lektion sex i löneskolan handlar om att ta fram lönekriterier. När chef och medarbetare har en tydlig bild av vad som bedöms minskar risken för missnöje eller att motivationen sjunker, förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lön kopplad till värdegrund ger stark symbios 

LÖNEBILDNING På Epiroc bedöms alla medarbetare efter lönekriterier som överensstämmer med värdegrundens delar. Tillsammans med värdegrundsarbetet har det resulterat i att produktiviteten har ökat med 20 procent på tre år, enligt vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Lärarbrist pressar fram ny syn på löner 

STRATEGI Kan en koncern med nästan 500 utbildningsenheter under 30 olika varumärken ha samma lönekriterier? Det ska Academedia nu se över. Samtidigt sätter den akuta lärarbristen fungerande lönestrukturer ur spel. ”Vi måste hitta ett smartare sätt och titta på andra incitament än lön”, säger hr-strategen Greta Sundin.
NYHET Publicerad:

Lektion 5: Schysta bedömningar är lönesättningens kärna

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion fem förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att individuella löner kräver att lönesättande chef kan göra bra bedömningar av medarbetarna. Schysta bedömningar är A och O för att lönesättningen ska få legitimitet.
NYHET Publicerad:

”Parterna måste skärpa sig!”

AVTAL Ett skäl till att så många står utanför arbetsmarknaden beror på att fackförbund och arbetsgivarorganisationer inte har hängt med och insett att den svenska modellen har försvagats. Den salvan kommer från Siri Steijer, programansvarig arbetsmarknad på tankesmedjan Timbro.
NYHET Publicerad:

”Lönesättning ges större tyngd med forskning”

Forskning ger ett ämne som lönesättning större legitimitet. Det var enigheten stor kring på ett seminarium som presenterade forskning om lönebildning. ”Vi behöver mer forskningsbaserad kunskap”, säger Stefan Koskinen på Almega.
NYHET Publicerad:

Öppen process minskar snacket

LÖNEBILDNING The Absolut Company gör löneprocessen transparent, inte minst för att minska missuppfattningar och osäkerhet. ”Rätt väg att gå”, säger personalchefen Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Webbverktyget ger koll på kompetensen

STRATEGI Kompetensförsörjning är en av företagens största utmaningar, och för att hantera verksamhetens unika kompetensbehov krävs ett systematiskt arbete. Som stöd för det har webbverktyget Jobbamedlonen.se en modul för att analysera kompetensbehovet.
NYHET Publicerad:

Skolan som jobbar med lönen

WEBB-TV På Viktor Rydberg gymnasium kopplas lönekriterierna till de kännetecken och beteenden som ska spegla skolans kultur. Även om det är viktigt att jobba i team finns det ingen motsättning i att sätta individuella löner, enligt skolchefen Kristy Lundström.
NYHET Publicerad:

Lektion 4: Lönehöjning är ingen mänsklig rättighet

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion fyra förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att en lönehöjning utgår från att medarbetaren har utvecklats och förbättrat sina resultat. Det är ingen mänsklig rättighet att varje år få en högre lön oavsett arbetsinsats.
NYHET Publicerad:

Så jobbar Spotify med löner

SÄTTA LÖN Dialog, prestation och motivation var nyckelord under Lönebildningsdagen 2017 som i år var mer välbesökt än någonsin. Arvid Hedman från Spotify berättade att mycket av lönesättningen läggs på cheferna. Elaine Eksvärd, retorikexpert, gav konkreta tips för lönesamtalen.
NYHET Publicerad:

Sätt lönestrukturen i webbverktyget

STRATEGI Jobbamedlonen.se är ett verktyg som hjälper företag att utveckla sin lönesättning. Nu har det kommit i en ny och ännu bättre version. Framför allt ger det struktur på lönearbetet, enligt Anna-Lena Bohm, vd på företaget Uniguide.
NYHET Publicerad:

Lektion 3: Lönesamtal är ingen förhandling

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion tre betonar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att det är arbetsresultatet under hela året som avgör lönehöjningen – inte vad som händer under den stund som chefen och medarbetaren möts och pratar lön.
NYHET Publicerad:

Fokus på motivation vässar lönebildningen

I PRAKTIKEN På Remeo Stockholm utgår medarbetarsamtalen från vad som motiverar den anställde på jobbet. Personliga mål matchas sedan med verksamhetens mål. ”Lönesättningen blir enklare när det går att referera till målen vi har diskuterat, följa upp resultatet och koppla lönen till det”, säger vårdchefen Helene Thunell.