Bättre styrning med ny lönemodell

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING Det är först när cheferna har kunskap och känsla för vad lönekriterierna står för som de kan användas i vardagen och utveckla verksamheten på riktigt. Det menar Göran Lejerwik, hr-chef på IT-mästaren, där en ny struktur för lönesättning har gett bättre styrning och ett minskat godtycke. 

Göran Lejerwik på IT-mästaren
Foto: Kicki Nilsson / TT

"Våra medarbetare uppskattar att vi tydliggör vad som gäller för lönesättning. Och för cheferna ger det en trygghet och en ökad möjlighet till styrning i det dagliga arbetet", säger Göran Lejerwik på IT-mästaren om företagets nya lönemodell.

IT-mästaren var fram till för några år sedan ett litet företag där alla såg varandra i lunchrummet varje dag. Så ser det inte alls ut i dag. Företaget har vuxit snabbt och har nu 80 anställda och ledningen insåg att det kräver mer struktur och styrning när det gällde lönefrågorna.  

I grunden handlar det om företagsekonomi, berättar Göran Lejerwik. Tidigare hade IT-mästaren egentligen ingenting att luta sig mot, lönesättningen var mer godtycklig och utgick från varje chefs egen bedömning  

– Löner är vår största investering och målet är att styra den så att vi får ut så mycket som möjligt av varje investerad krona. Det är ett stort värde i att hela tiden ha en utvecklingsdialog kopplad till lönen, både för företaget och den anställde.  

En del handlar om att ha en större öppenhet kring hur löner sätts.  

– Vi ville ha en större transparens för att få ett bättre underlag för dialogen mellan chef och medarbetare. Målet är ju att nå en överenskommelse om vad som är en bra lönenivå.  

IT-mästaren började sitt arbete med att ta fram ett antal lönekriterier som handlar mycket om värderingar, beteende och hur personalen bör agera – det som är viktigt för att företaget ska nå upp till vision, mål, och affärsidé.  

Kriterierna ser lite olika ut i företagets tre kompetensgrupper men kretsar alla kring samarbete, initiativförmåga, ansvarstagande, kompetens, samt förmåga att använda och utveckla sin kompetens. För att ta fram kriterierna använde IT-mästaren webbverktyget Jobbamedlonen.se   

Nästa steg var att utbilda cheferna i kriterierna och den nya lönemodellen – en process som kräver träning och som tar tid, påpekar Göran Lejerwik.  

– Cheferna måste successivt landa i det här arbetssättet. Det är viktigt att de förstår kriterierna, lever dem, och ser vad de betyder i vardagen, så att det inte bara blir ord. Det är självklart för de flesta att vi ska ta ansvar i vårt jobb, men vad innebär det egentligen? 

Dialogen mellan chef och medarbetare är central för att medarbetaren ska förstå hur han eller hon upplevs, och se kopplingen till den egna lönen. Och dialogen ska ske löpande under året, så att båda vet var man har varandra när det är dags för lönesamtal. Den nya lönen ska inte vara en överraskning, utan det ska vara tydligt vad medarbetaren bedöms på, förklarar Göran Lejerwik. 

– Den som får en löneförhöjning ska förstå varför och den som inte får den höjning han eller hon hoppats ska förstå vad som behöver göras för att nå dit.  

Den nya löneprocessen är dock mer krävande för cheferna och därför har IT-mästaren infört ett feedbackprogram. Det innebär att cheferna träffas för att diskutera medarbetare och bedömningar, och ge feedback om medarbetare i varandras grupper.  

– Att sätta sig med en medarbetare och ge tydlig återkoppling är inte enkelt. Det kräver mycket förberedelse och vissa chefer upplever att det är svårt att ge negativ återkoppling. Där är dialogen cheferna emellan ett stort stöd. 

Förra lönerevisionen var första gången som IT-mästaren tillämpade den nya lönemodellen och så här långt är både chefer och medarbetare positiva, enligt Göran Lejerwik.  

– Våra medarbetare uppskattar att vi tydliggör vad som gäller för lönesättning. Och för cheferna ger det en trygghet och en ökad möjlighet till styrning i det dagliga arbetet. Det har gjort att saker har kommit upp på bordet på ett helt annat sätt än tidigare. 

Tre tips 

– Var klar med varför förändringen görs och kommunicera det i organisationen.   

– Avsätt tid till processen. Lönesättning är en viktig del av chefernas arbete och det kräver tid. Det är de som ska göra jobbet och måste få prioritera det. 

– Personalen måste förstå och känna förtroende för lönesystemet, att det leder till verksamhetens bästa. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning. "Det är alarmerande uppgifter", säger Magnus Sverke, psykologiprofessor och projektledare.
NYHET Publicerad:

Lektion 12: När lönetaket sätter stopp

JOBBA MED LÖNEN Medarbetare som presterar på topp har en relativt snabb löneutveckling, men stannar de länge i samma befattning riskerar de tillslut att ha ett för högt löneläge för sin roll. I löneskolans lektion 11 ger Edel Karlsson Håål exempel på hur det kan lösas.
NYHET Publicerad:

Elbolaget Eon tar helhetsgrepp på lönesättningen

LEDARSKAP Eon flyttar ut ansvaret för tjänstemännens löner till cheferna. Farhågor för att sifferlösa avtal, utan central kontroll, skulle få lönerna att skena visade sig vara obefogade, säger hr-chefen Katarina Sigeus Ek.
NYHET Publicerad:

Bensinmack med eget bonussystem

LÖNEBILDNING På Circle K Sannarp i Halmstad har stationschefen Sven-Olof Gudmundsson utvecklat ett eget bonuslönesystem. Genom att delegera ansvar till de anställda och ge möjlighet till bonuslön, har han fått motiverade medarbetare och en lönsam bensinmack.
NYHET Publicerad:

Lektion 11: Ja, lön är viktigt

JOBBA MED LÖNEN Lön handlar om så mycket mer än pengar – det handlar om existentiella behov, skriver lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål i Löneskolans lektion 11. Utmaningen i Sverige är att vi är vana vid små löneskillnader och att den egna lönen är svår att påverka.
NYHET Publicerad:

Ta fram lönestrategin på webben

STRATEGI Webbverktyget Jobba med lönen har varit ett bra stöd i företaget Uniguides utveckling mot individuella löner, enligt vd:n Anna-Lena Bohm. Dessutom har det lett till att företaget har identifierat nya talanger internt. 
NYHET Publicerad:

Visitaföretag positiva till individuella löner

HALLÅ DÄR Niklas Berthelson, arbetsrättsjurist på Visita. Ni har precis gjort en undersökning om individuell lönesättning bland era medlemsföretag. Vad visar resultatet?
NYHET Publicerad:

Volvo Cars: Lägger om lönestruktur för att attrahera nya kompetenser

LÖN Volvo Cars lägger om sin lönestruktur för att attrahera nya kompetenser. Chefer får större flexibilitet i lönesättningen samtidigt som lön, förmåner och arbetsformer individanpassas. Det berättade Volvo Cars Hanna Fager på Lönebildningsdagen i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Lektion 10: När man inte kommer överens

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans lektion tio handlar om när chef och medarbetare inte förstår varandra i lönesamtalet eller har väldigt olika uppfattning om bedömning och lön. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål tipsar om hur problemet kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Sug efter individuella löner

HALLÅ DÄR Viveca Krook, förhandlare på arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Hur ser läget ut i er bransch när det gäller löner?
NYHET Publicerad:

Tydliga kriterier begränsar subjektiv lönesättning

LÖNEBILDNING Minimala lönehöjningar för en medarbetare är en signal på att något måste förändras. Ingen mår bra av att prestera lägre än förväntat år efter år, enligt Laila von Schéele, personalchef på vård- och omsorgsföretaget Sällskapet vänner till Pauvres Honteux.
NYHET Publicerad:

Rangordnade arbetsuppgifter förenklar lönearbetet

FÖRETAGSNÄRA LÖNER Morakniv har tagit ett grepp om sina tjänstemannalöner. Genom att värdera och rangordna varje arbetsuppgift på företaget blir det lättare att jämföra löner mellan olika avdelningar. Det har höjt förståelsen hos alla och gjort livet enklare för cheferna, enligt hr-chefen Pia Kadfalk.
NYHET Publicerad:

”Cheferna måste lita på sin magkänsla”

LÖNESÄTTNING På SSAB har de flesta anställda alltid varit arbetare med kollektivt satta löner. Det har även påverkat tjänstemännens löner som inte är särskilt differentierade trots att avtalet tillåter det. Det vill SSAB ändra på men då måste cheferna våga tro på sig själva, enligt förhandlingschefen Charlotte Witt.
NYHET Publicerad:

Enhetliga kriterier kopplar prestationen rätt till lönen

FÖRETAGSNÄRA LÖNER På AFA Försäkring är kriterierna för att bedöma medarbetarens prestation samma som kriterierna som bestämmer hur lönen sätts.  Det knyter ihop helheten och utgör grunden i företagets modell för att individuell lönesättning, enligt hr-chefen Stefan Lampinen.
NYHET Publicerad:

Trögt för individuella löner i industrin

HALLÅ DÄR Per-Olof Storsten, förhandlare på Industriarbetsgivarna. Hur ser lönebildningen ut inom industrin?
NYHET Publicerad:

Lektion 9: Ge lönesättande chefer rätt verktyg

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans nionde lektion förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål hur chefer ges rätt förutsättningar för att koppla medarbetarens prestation till lönesättningen.
NYHET Publicerad:

Osäker framtid för kollektivavtalen

AVTAL Kollektivavtalen måste bli attraktivare för företagen. Annars riskera de att förlora i betydelse i takt med att den fackliga anslutningen minskar, anser nationalekonom Lars Calmfors.
NYHET Publicerad:

Premiär för lönekonferens i Göteborg

KONFERENS Den 26 april är det Göteborgspremiär för succékonceptet Lönebildningsdagen. Välkommen att diskutera lönebildning, nätverka och lyssna på intressanta föredrag. En av talarna är Hanna Fager på Volvo Cars. Säkra din plats och anmäl dig idag!
NYHET Publicerad:

Lektion 8: Företag når målen med rätt lönesättning

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans åttonde lektion förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål hur företag kan koppla de övergripande målen till individuella mål i lönesättningen.
NYHET Publicerad:

Enklare lönemodell rustar Scandic för framtiden

LÖNEBILDNING Nu tar Scandic Hotels Sverige nästa steg och trimmar sin löneprocess för att klara dagens snabbrörliga arbetsmarknad. ”Vi bygger nästa generations lönemodell”, säger hr-direktören Henrik Dider.