Bättre styrning med ny lönemodell

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING Det är först när cheferna har kunskap och känsla för vad lönekriterierna står för som de kan användas i vardagen och utveckla verksamheten på riktigt. Det menar Göran Lejerwik, hr-chef på IT-mästaren, där en ny struktur för lönesättning har gett bättre styrning och ett minskat godtycke. 

Göran Lejerwik på IT-mästaren
Foto: Kicki Nilsson / TT

"Våra medarbetare uppskattar att vi tydliggör vad som gäller för lönesättning. Och för cheferna ger det en trygghet och en ökad möjlighet till styrning i det dagliga arbetet", säger Göran Lejerwik på IT-mästaren om företagets nya lönemodell.

IT-mästaren var fram till för några år sedan ett litet företag där alla såg varandra i lunchrummet varje dag. Så ser det inte alls ut i dag. Företaget har vuxit snabbt och har nu 80 anställda och ledningen insåg att det kräver mer struktur och styrning när det gällde lönefrågorna.  

I grunden handlar det om företagsekonomi, berättar Göran Lejerwik. Tidigare hade IT-mästaren egentligen ingenting att luta sig mot, lönesättningen var mer godtycklig och utgick från varje chefs egen bedömning  

– Löner är vår största investering och målet är att styra den så att vi får ut så mycket som möjligt av varje investerad krona. Det är ett stort värde i att hela tiden ha en utvecklingsdialog kopplad till lönen, både för företaget och den anställde.  

En del handlar om att ha en större öppenhet kring hur löner sätts.  

– Vi ville ha en större transparens för att få ett bättre underlag för dialogen mellan chef och medarbetare. Målet är ju att nå en överenskommelse om vad som är en bra lönenivå.  

IT-mästaren började sitt arbete med att ta fram ett antal lönekriterier som handlar mycket om värderingar, beteende och hur personalen bör agera – det som är viktigt för att företaget ska nå upp till vision, mål, och affärsidé.  

Kriterierna ser lite olika ut i företagets tre kompetensgrupper men kretsar alla kring samarbete, initiativförmåga, ansvarstagande, kompetens, samt förmåga att använda och utveckla sin kompetens. För att ta fram kriterierna använde IT-mästaren webbverktyget Jobbamedlonen.se   

Nästa steg var att utbilda cheferna i kriterierna och den nya lönemodellen – en process som kräver träning och som tar tid, påpekar Göran Lejerwik.  

– Cheferna måste successivt landa i det här arbetssättet. Det är viktigt att de förstår kriterierna, lever dem, och ser vad de betyder i vardagen, så att det inte bara blir ord. Det är självklart för de flesta att vi ska ta ansvar i vårt jobb, men vad innebär det egentligen? 

Dialogen mellan chef och medarbetare är central för att medarbetaren ska förstå hur han eller hon upplevs, och se kopplingen till den egna lönen. Och dialogen ska ske löpande under året, så att båda vet var man har varandra när det är dags för lönesamtal. Den nya lönen ska inte vara en överraskning, utan det ska vara tydligt vad medarbetaren bedöms på, förklarar Göran Lejerwik. 

– Den som får en löneförhöjning ska förstå varför och den som inte får den höjning han eller hon hoppats ska förstå vad som behöver göras för att nå dit.  

Den nya löneprocessen är dock mer krävande för cheferna och därför har IT-mästaren infört ett feedbackprogram. Det innebär att cheferna träffas för att diskutera medarbetare och bedömningar, och ge feedback om medarbetare i varandras grupper.  

– Att sätta sig med en medarbetare och ge tydlig återkoppling är inte enkelt. Det kräver mycket förberedelse och vissa chefer upplever att det är svårt att ge negativ återkoppling. Där är dialogen cheferna emellan ett stort stöd. 

Förra lönerevisionen var första gången som IT-mästaren tillämpade den nya lönemodellen och så här långt är både chefer och medarbetare positiva, enligt Göran Lejerwik.  

– Våra medarbetare uppskattar att vi tydliggör vad som gäller för lönesättning. Och för cheferna ger det en trygghet och en ökad möjlighet till styrning i det dagliga arbetet. Det har gjort att saker har kommit upp på bordet på ett helt annat sätt än tidigare. 

Tre tips 

– Var klar med varför förändringen görs och kommunicera det i organisationen.   

– Avsätt tid till processen. Lönesättning är en viktig del av chefernas arbete och det kräver tid. Det är de som ska göra jobbet och måste få prioritera det. 

– Personalen måste förstå och känna förtroende för lönesystemet, att det leder till verksamhetens bästa. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bästa knepen för att påverka beteenden 

STRATEGI Det är de omedelbara konsekvenserna som påverkar individens beteende mest, konstaterar Niklas Laninge, psykolog och expert på beteendedesign. Därför är det viktigt att börja med att studera sammanhanget där man hoppas att beteendena ska uppstå.
NYHET Publicerad:

Lönesättning ett verktyg för ledare

LÖNEBILDNINGSDAGEN Hur kan lönen användas för att forma beteenden och skapa attraktiva arbetsplatser med fokus på prestation och resultat? Det diskuterades under Lönebildningsdagen i Stockholm i september, som var mer välbesökt än någonsin.
NYHET Publicerad:

Nu vågar Uniguides chefer sätta noll

JOBBA MED LÖNEN Största vinsten med individuella löner är att det blir lättare att identifiera nya talanger internt. Det säger Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide. Det har tagit företaget tid att komma dit det är idag, och hennes råd till andra är att börja i liten skala och att sedan bygga på.
NYHET Publicerad:

Unga vill ha koppling till prestation

MOTIVATION Nya generationer har en helt annan syn på arbete och lön än tidigare generationer. Balans i livet och rätt värderingar betyder minst lika mycket som lön vid valet av arbetsgivare. Det konstaterar Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern.
NYHET Publicerad:

”Satsa krutet på uppföljning”

INDIVIDUELL LÖN För att ändra lönesättningen och gå mot mer individuella löner måste transparensen genom hela löneprocessen öka. Det säger Ami Hemviken, expert inom kommunikation, retorik och ledarskap.
NYHET Publicerad:

Lönesättning ett verktyg för ledare

LÖNEBILDNINGSDAGEN Lönebildningen måste vara integrerad i ledarskapet för att kunna förändras. Men då behöver också strukturen i företaget förändras för att stötta det. Det sa ledarskapsexperten Ami Hemviken på Lönebildningsdagen i Stockholm.
NYHET Publicerad:

”Dagen får en att börja tänka framåt”

LÖNEBILDNINGSDAGEN Det var fjärde året i rad som Lönebildningsdagen gick av stapeln i Stockholm och för många har det blivit en återkommande tradition. Vi frågade två personer i vimlet varför de kom till hit.
NYHET Publicerad:

Samverkan gör det lätt att göra rätt

UTVECKLING Guider för att lättare kunna följa krångliga regler och nya förslag på hur lönekartläggning kan förenklas. Det är något av det som Almega, Unionen och Akademikerna tar fram i ett gemensamt utvecklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Skrotad individuell ett bonus lyft för Atea

LÖNESTRATEGI När it-bolaget Atea jobbat igenom sina värderingar blev det uppenbart att de individuella bonusarna mest gav problem, så de togs bort. I stället ökade fokuset på individuella löner vilket gav en gedignare löneprocess och en starkare samarbetskultur – med kraftig tillväxt som resultat.
NYHET Publicerad:

Lektion 13: Allt att vinna på att jobba med lönen

JOBBA MED LÖNEN En av sex medarbetare skulle bli mer motiverade att prestera på jobbet om lönen var tydligare kopplad till arbetsinsatsen, visar en undersökning. Med andra ord finns det en outnyttjad potential i en bättre fungerande lönesättning, enligt Löneskolan.
NYHET Publicerad:

Lönebildning hetare än någonsin

HALLÅ DÄR Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. I veckan är det fjärde året i rad som Svenskt Näringsliv arrangerar Lönebildningsdagen i Stockholm och intresset är större än någonsin – 350 deltagare. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning. "Det är alarmerande uppgifter", säger Magnus Sverke, psykologiprofessor och projektledare.
NYHET Publicerad:

Lektion 12: När lönetaket sätter stopp

JOBBA MED LÖNEN Medarbetare som presterar på topp har en relativt snabb löneutveckling, men stannar de länge i samma befattning riskerar de tillslut att ha ett för högt löneläge för sin roll. I löneskolans lektion 11 ger Edel Karlsson Håål exempel på hur det kan lösas.
NYHET Publicerad:

Elbolaget Eon tar helhetsgrepp på lönesättningen

LEDARSKAP Eon flyttar ut ansvaret för tjänstemännens löner till cheferna. Farhågor för att sifferlösa avtal, utan central kontroll, skulle få lönerna att skena visade sig vara obefogade, säger hr-chefen Katarina Sigeus Ek.
NYHET Publicerad:

Bensinmack med eget bonussystem

LÖNEBILDNING På Circle K Sannarp i Halmstad har stationschefen Sven-Olof Gudmundsson utvecklat ett eget bonuslönesystem. Genom att delegera ansvar till de anställda och ge möjlighet till bonuslön, har han fått motiverade medarbetare och en lönsam bensinmack.
NYHET Publicerad:

Lektion 11: Ja, lön är viktigt

JOBBA MED LÖNEN Lön handlar om så mycket mer än pengar – det handlar om existentiella behov, skriver lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål i Löneskolans lektion 11. Utmaningen i Sverige är att vi är vana vid små löneskillnader och att den egna lönen är svår att påverka.
NYHET Publicerad:

Ta fram lönestrategin på webben

STRATEGI Webbverktyget Jobba med lönen har varit ett bra stöd i företaget Uniguides utveckling mot individuella löner, enligt vd:n Anna-Lena Bohm. Dessutom har det lett till att företaget har identifierat nya talanger internt. 
NYHET Publicerad:

Visitaföretag positiva till individuella löner

HALLÅ DÄR Niklas Berthelson, arbetsrättsjurist på Visita. Ni har precis gjort en undersökning om individuell lönesättning bland era medlemsföretag. Vad visar resultatet?
NYHET Publicerad:

Volvo Cars: Lägger om lönestruktur för att attrahera nya kompetenser

LÖN Volvo Cars lägger om sin lönestruktur för att attrahera nya kompetenser. Chefer får större flexibilitet i lönesättningen samtidigt som lön, förmåner och arbetsformer individanpassas. Det berättade Volvo Cars Hanna Fager på Lönebildningsdagen i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Lektion 10: När man inte kommer överens

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans lektion tio handlar om när chef och medarbetare inte förstår varandra i lönesamtalet eller har väldigt olika uppfattning om bedömning och lön. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål tipsar om hur problemet kan hanteras.