”Dagens chefer måste närma sig sina medarbetare”

NYHET Publicerad

LÖNESÄTTNING På många arbetsplatser ökar chefers mandat när centrala kollektivavtal kompletteras med individuell lönebildning. Det ställer också högre krav på chefers förmåga att värdera vad som är ett bra utfört arbete. Det bästa sättet att göra det på är att vara en närvarande chef, enligt AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna.

anncharlotte_bretan

AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna.

Foto: Annika af Klercker

– Det största hindret för en chef att sätta en rättvis lön idag är att inte se sina medarbetare. Du måste se till att ha en dialog i vardagen för att få en uppfattning om vad de presterar. Det behöver inte innebära att ni träffas. Genom digitaliseringen arbetar alltfler på distans vilket innebär att ni kanske behöver ha skriftlig kontakt eller träffas via Skype. Samma sak om dina medarbetare arbetar i skift, till exempel natt. Dessutom kan chefer i exempelvis offentlig sektor ha löneansvar över för många medarbetare för att det ska vara möjligt att ha samtal med kvalitet, säger AnnCharlotte Bretan.

Hon välkomnar den individuella lönesättningen.

– De individuellt inriktade avtalen rimmar bättre med dagens arbetsklimat och snabbheten i omvärlden.  Däremot är man ovan vid dessa i många verksamheter. Att införa en ny typ av lönebildning innebär en förändringsprocess för hela verksamheten. Utmaningen för cheferna blir att ha dialog med medarbetare och att kunna bedöma resultat och kvalitet i deras arbete.

Att sätta ”rättvisa löner” är en fråga om tid menar hon. Hur väl lönesamtalet hanteras av en chef beror helt på kunskapen om medarbetarna och det finns inga genvägar.  En annan vanlig fråga från chefer är att de inte tror sig kunna belöna medarbetare på grund av en för liten lönebudget. Men även där spelar närhet in.

– Mitt bästa tips vid begränsat löneutrymme är att se efter andra sätt att belöna än det rent monetära, till exempel det man kallar ”kringisar”. Här måste man känna till sina medarbetares drivkrafter, och vi är tillbaka vid betydelsen av en fungerande relation mellan chef och medarbetare. Vart befinner sig personen i livet? Är personen en småbarnsförälder mitt i livet, eller en ung karriärist som vill ha utmaningar och kompetensutvecklingar?

Att värdera en medarbetares prestation görs utifrån verksamhetsinriktning och lönesamtalet behöver då inte bli svårt för chefer.

– Det finns två faktorer som är lönepåverkande för en medarbetare. Det första är hur väl man uppnått sina egna mål. Det andra är hur väl man uppvisar beteenden som stämmer överens med de allmänna lönekriterierna. Är personen strategisk, väldigt serviceinriktad, har den ett stort driv? Vilka kriterier du sätter upp beror på vad du bedriver för verksamhet.

Prestationsbegreppet kan vara svårt att sätta fingret på. Ibland ses prestation som något som inte är kvantifierbart. Det finns dock en direkt koppling mellan prestationer och saker du faktiskt kan mäta, menar AnnCharlotte Bretan.

– Är du exempelvis duktig på att vara tydlig i din kommunikation hjälper du din verksamhet att utvecklas, och då kan du lätt mäta konkreta resultat. De prestationer du gör leder fram till vilka resultat du kan presentera. Det gäller att skilja på person och vilken prestation personen genomför. Det är avgörande vid individuell lönesättning att en chef återkopplar utifrån prestation och inte från person.

Lönesamtalet är självklart en viktig händelse även för den som ska förhandla om sin lön. När bägge parter behöver komma överens om lönen kan en kollision vara nära, speciellt om lönesamtalet kanske utgör ett av få möten på hela året. Att medarbetare och chef ses sällan ökar risken för att prestation och lönekriterier inte går hand i hand.

– Den största faran är att man har olika uppfattningar om vad medarbetaren bör uppnå. Han eller hon kanske har förväntningar om att få högre lön. Man måste prata om det. Ju fler gånger per år man stämmer av, desto mindre är risken att lönekriterierna missuppfattas. På de ställen där individuell lönesättning fungerar bäst har man ofta kontinuerliga samtal mellan chefer, där man diskuterar vilka beteenden man vill belöna. Lönekriterier ska ju användas i vardagen. De ska inte stå och bli dammiga på en hylla någonstans, avslutar AnnCharlotte Bretan.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning. "Det är alarmerande uppgifter", säger Magnus Sverke, psykologiprofessor och projektledare.
NYHET Publicerad:

Lektion 12: När lönetaket sätter stopp

JOBBA MED LÖNEN Medarbetare som presterar på topp har en relativt snabb löneutveckling, men stannar de länge i samma befattning riskerar de tillslut att ha ett för högt löneläge för sin roll. I löneskolans lektion 11 ger Edel Karlsson Håål exempel på hur det kan lösas.
NYHET Publicerad:

Elbolaget Eon tar helhetsgrepp på lönesättningen

LEDARSKAP Eon flyttar ut ansvaret för tjänstemännens löner till cheferna. Farhågor för att sifferlösa avtal, utan central kontroll, skulle få lönerna att skena visade sig vara obefogade, säger hr-chefen Katarina Sigeus Ek.
NYHET Publicerad:

Bensinmack med eget bonussystem

LÖNEBILDNING På Circle K Sannarp i Halmstad har stationschefen Sven-Olof Gudmundsson utvecklat ett eget bonuslönesystem. Genom att delegera ansvar till de anställda och ge möjlighet till bonuslön, har han fått motiverade medarbetare och en lönsam bensinmack.
NYHET Publicerad:

Lektion 11: Ja, lön är viktigt

JOBBA MED LÖNEN Lön handlar om så mycket mer än pengar – det handlar om existentiella behov, skriver lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål i Löneskolans lektion 11. Utmaningen i Sverige är att vi är vana vid små löneskillnader och att den egna lönen är svår att påverka.
NYHET Publicerad:

Ta fram lönestrategin på webben

STRATEGI Webbverktyget Jobba med lönen har varit ett bra stöd i företaget Uniguides utveckling mot individuella löner, enligt vd:n Anna-Lena Bohm. Dessutom har det lett till att företaget har identifierat nya talanger internt. 
NYHET Publicerad:

Visitaföretag positiva till individuella löner

HALLÅ DÄR Niklas Berthelson, arbetsrättsjurist på Visita. Ni har precis gjort en undersökning om individuell lönesättning bland era medlemsföretag. Vad visar resultatet?
NYHET Publicerad:

Volvo Cars: Lägger om lönestruktur för att attrahera nya kompetenser

LÖN Volvo Cars lägger om sin lönestruktur för att attrahera nya kompetenser. Chefer får större flexibilitet i lönesättningen samtidigt som lön, förmåner och arbetsformer individanpassas. Det berättade Volvo Cars Hanna Fager på Lönebildningsdagen i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Lektion 10: När man inte kommer överens

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans lektion tio handlar om när chef och medarbetare inte förstår varandra i lönesamtalet eller har väldigt olika uppfattning om bedömning och lön. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål tipsar om hur problemet kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Sug efter individuella löner

HALLÅ DÄR Viveca Krook, förhandlare på arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Hur ser läget ut i er bransch när det gäller löner?
NYHET Publicerad:

Tydliga kriterier begränsar subjektiv lönesättning

LÖNEBILDNING Minimala lönehöjningar för en medarbetare är en signal på att något måste förändras. Ingen mår bra av att prestera lägre än förväntat år efter år, enligt Laila von Schéele, personalchef på vård- och omsorgsföretaget Sällskapet vänner till Pauvres Honteux.
NYHET Publicerad:

Rangordnade arbetsuppgifter förenklar lönearbetet

FÖRETAGSNÄRA LÖNER Morakniv har tagit ett grepp om sina tjänstemannalöner. Genom att värdera och rangordna varje arbetsuppgift på företaget blir det lättare att jämföra löner mellan olika avdelningar. Det har höjt förståelsen hos alla och gjort livet enklare för cheferna, enligt hr-chefen Pia Kadfalk.
NYHET Publicerad:

”Cheferna måste lita på sin magkänsla”

LÖNESÄTTNING På SSAB har de flesta anställda alltid varit arbetare med kollektivt satta löner. Det har även påverkat tjänstemännens löner som inte är särskilt differentierade trots att avtalet tillåter det. Det vill SSAB ändra på men då måste cheferna våga tro på sig själva, enligt förhandlingschefen Charlotte Witt.
NYHET Publicerad:

Enhetliga kriterier kopplar prestationen rätt till lönen

FÖRETAGSNÄRA LÖNER På AFA Försäkring är kriterierna för att bedöma medarbetarens prestation samma som kriterierna som bestämmer hur lönen sätts.  Det knyter ihop helheten och utgör grunden i företagets modell för att individuell lönesättning, enligt hr-chefen Stefan Lampinen.
NYHET Publicerad:

Trögt för individuella löner i industrin

HALLÅ DÄR Per-Olof Storsten, förhandlare på Industriarbetsgivarna. Hur ser lönebildningen ut inom industrin?
NYHET Publicerad:

Lektion 9: Ge lönesättande chefer rätt verktyg

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans nionde lektion förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål hur chefer ges rätt förutsättningar för att koppla medarbetarens prestation till lönesättningen.
NYHET Publicerad:

Osäker framtid för kollektivavtalen

AVTAL Kollektivavtalen måste bli attraktivare för företagen. Annars riskera de att förlora i betydelse i takt med att den fackliga anslutningen minskar, anser nationalekonom Lars Calmfors.
NYHET Publicerad:

Premiär för lönekonferens i Göteborg

KONFERENS Den 26 april är det Göteborgspremiär för succékonceptet Lönebildningsdagen. Välkommen att diskutera lönebildning, nätverka och lyssna på intressanta föredrag. En av talarna är Hanna Fager på Volvo Cars. Säkra din plats och anmäl dig idag!
NYHET Publicerad:

Lektion 8: Företag når målen med rätt lönesättning

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans åttonde lektion förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål hur företag kan koppla de övergripande målen till individuella mål i lönesättningen.
NYHET Publicerad:

Enklare lönemodell rustar Scandic för framtiden

LÖNEBILDNING Nu tar Scandic Hotels Sverige nästa steg och trimmar sin löneprocess för att klara dagens snabbrörliga arbetsmarknad. ”Vi bygger nästa generations lönemodell”, säger hr-direktören Henrik Dider.