Den svenska modellen måste utvecklas

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Almega anordnade ett Almedalsseminarium där man talade om hur den svenska partsmodellen och kollektivavtalen behöver utvecklas för att Sverige ska kunna klara sig i den globala konkurrensen. Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide, betonade vikten att kunna jobba med lönesättningen och att flexibiliteten i kollektivavtalen ökar.

Seminariet var ett panelsamtal med företagare och med representanter för facken. Diskussionen kretsade kring frågor om hur Sverige ska klara sig i den globala konkurrensen och hur en framtida svensk modell kan se ut.

Almegas vd Anna-Karin Hatt inledde med att lyfta frågan om den svenska modellen och hur den kan bli mer attraktiv.

– För femtio år sedan handlade avtalsrörelsen om en maktkamp mellan arbete och kapital. Den stora utmaningen idag är att få jobben att stanna i Sverige då vi är väldigt utsatta för internationell konkurrens och globalisering, sa Anna-Karin Hatt.

Hatt utvecklade resonemanget om den hårda press som globaliseringen innebär för den svenska arbetsmarknadsmodellen genom att tala om de internationella företagen. För dem passar inte den typ av kollektivavtal vi har i Sverige särskilt bra.

– Antingen utvecklar vi modellen eller så kommer den att avveckla sig själv. Väljer man det senare är risken att politiken kommer in och förändrar, vilket inte är önskvärt. Det är bra för Sverige att parterna har förmågan att förändra både avtalen  och sina arbetssätt.

Anna-Lena Bohm, vd för kundserviceföretaget Uniguide i Visby instämde i att konkurrensen blivit stenhård. För Bohm är det viktigt att kunna jobba med lönesättningen och att flexibiliteten i kollektivavtalen ökar.

– Vi har haft ett kollektivavtal med individgarantier men förra året togs de bort, något som jag började arbeta för redan 2004. Jag tror det är viktigt att vi kan använda lönen som ett verktyg för att jobba med våra medarbetare och lyfta fram de som är duktiga.

Einar Humlin, förhandlingschef på Tele2, stämde in i behovet av en utvecklad modell och lyfte fram att det handlar om att skapa tillväxt i Sverige och gynna både företag och arbetstagare. Petra Stergel, personaldirektör på PwC, betonade att det handlar om att bygga genuina relationer med lokala och centrala parter genom att ha en ständig dialog.

Tomas Carlsson, vd på Sweco, hade en delvis annorlunda syn och betonade det värde som finns i stabiliteten i avtalen och den svenska modellen.

– Sverige är en liten ekonomi på gränsen till Nordpolen och duktiga på att exportera. En styrka är att det finns stabilitet i det vi gör och den ska vi vara rädda om. Samtidigt ser jag behovet av konkurrenskraftiga löner och flexibilitet, sa Tomas Carlsson.

Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, menade att vi måste stå upp för den svenska modellen och lyfta fram den som en konkurrensfördel.

– Vi har den gemensamma synen att det är bra när företag växer och om det inte bra för företagen så måste vi bygga vidare. Det är det som har byggt Sverige starkt. Därför blir jag lite orolig över den politiska debatten om sänkta löner eller om att lärarna ska få högre lön. Låt parterna sköta lönebildningen – det är det enda som är långsiktigt.

Martin Linder, förbundsordförande för Unionen, höll med om att den svenska modellen måste värnas.

– Vi måste ha en reglerad arbetsmarknad där parterna tecknar avtal, det viktiga är vår organisationsgrad. Sen har vi mängder av frågor och utmaningar att diskutera och utveckla.

Anna-Karin Hatt avrundade med att konstatera att Almega har bestämt sig för att vara med och utveckla modellen framåt, men att de är beroende av sina fackliga medparter och hoppas på gott samarbete framöver. Diskussionen har bara börjat och den kommer fortsätta på olika sätt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.