Enhetliga kriterier kopplar prestationen rätt till lönen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSNÄRA LÖNER På AFA Försäkring är kriterierna för att bedöma medarbetarens prestation samma som kriterierna som bestämmer hur lönen sätts.  Det knyter ihop helheten och utgör grunden i företagets modell för att individuell lönesättning, enligt hr-chefen Stefan Lampinen.

Stefan Lampinen, AFA Försäkring

"Jobba metodiskt och var uthållig. Våga lita på att det kan ta tid men håll samtidigt fast vid era principer. När vi införde det här systemet tog vi det steg för steg", säger Stefan Lampinen om när AFA Försäkring införde individuella löner.

– Lönebildningen har kommit långt i försäkringsbranschen. Kollektivavtalen är moderna och det ger oss goda förutsättningar att jobba med individuell lönesättning säger företagets hr-chef Stefan Lampinen.

Kollektivavtalen som AFA Försäkring har med akademikerförbunden inom Saco och Facket för försäkring och finans, FTF, är tydliga med hur arbetsgivarna kan jobba med individuell lönesättning. De centrala avtalen uppmuntrar individuell lönesättning och med hjälp av ramverken kan varje arbetsgivare bygga en väl fungerande lönemodell utifrån företagets förutsättningar och lönepolitik, förklarar han.

– Det gör att vi verkligen kan anamma den individuella lönesättningsmodellen på ett bra sätt. Vi har lyckats möta de centrala avtalen med vår egen metodik.

När AFA Försäkring gick över till mer uttalad individuell lönesättning för 6–7 år sedan togs en lönepolicy fram där företaget klargör sitt lönepolitiska ställningstagande. Redan i inledningen betonas att individuell lönesättning tillämpas.

– Som en påbyggnad till det som sägs i de centrala avtalen ger lönepolicyn svar på hur lönen sätts i praktiken på lokal nivå.

Under året har chefer och medarbetare målutvecklingssamtal om vad som ska uppnås utifrån ett antal bedömningskriterier. Det är allt från konkreta kvantitativa mål om vad som ska uppnås till mjuka beteendefaktorer som samarbetsförmåga, verksamhetsförståelse och resultatorientering.

För att koppla medarbetarsamtalet rätt till lönesamtalet har AFA Försäkring valt att bedömningskriterier och lönekriterier ska vara desamma. Det ger en röd tråd mellan det som bedöms i det allmänna arbetet och det som styr lönesättningen, poängterar Stefan Lampinen. När det är dags för lönesamtal fortsätter dialogen att handla om medarbetarens prestation i samma termer som vid medarbetarsamtalet.

– Vi får en koppling mellan lönen och den medarbetarunika prestationen – vad som har uppnåtts men också hur arbetet har utförts. Det ger en riktad och väl passad bedömning av medarbetaren.

Han konstaterar att det är viktigt att lönesättningsarbetet sker ute i linjen, och att cheferna har det yttersta ansvaret. Men det kräver att både chefer och medarbetare får bra förutsättningar för sina samtal. Som en del i det får cheferna kontinuerlig information om lönesättning, och det finns även ett systemstöd där chefer och medarbetare kan förbereda sig inför medarbetarsamtalen.

När chef och medarbetare är någorlunda överens om bedömningen som gjorts, först i utvecklingssamtalet och sedan i lönesamtalet, ska båda ha en förståelse för vad den nya lönen grundar sig på. Tvärtemot vad många tror handlar individuella löner inte om att alltid differentiera till varje pris även om det är viktigt, betonar han.

– Det gäller att utifrån varje medarbetares prestation och kompetens genomföra en bra lönesättning.

För att införa individuell lönesättning framgångsrikt är det viktigt att se det som långsiktig process, känna sig fram och ha ett visst mått av ödmjukhet, enligt Stefan Lampinen.

– Jobba metodiskt och var uthållig. Våga lita på att det kan ta tid men håll samtidigt fast vid era principer. När vi införde det här systemet tog vi det steg för steg.

Som oftast vid förändringar var det i början en del diskussioner och frågor, och olika insatser för att förklara den nya strukturen och få alla att tänka om. Nu har lönemodellen satt sig och nästa steg för AFA Försäkring är att se över bedömningskriterierna.

– Det är ju ett tag sedan tog vi fram dem, och nu vill vi titta på om de kan utvecklas och trimmas för att bli ännu bättre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lektion 10: När man inte kommer överens

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans lektion tio handlar om när chef och medarbetare inte förstår varandra i lönesamtalet eller har väldigt olika uppfattning om bedömning och lön. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål tipsar om hur problemet kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Sug efter individuella löner

HALLÅ DÄR Viveca Krook, förhandlare på arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Hur ser läget ut i er bransch när det gäller löner?
NYHET Publicerad:

Tydliga kriterier begränsar subjektiv lönesättning

LÖNEBILDNING Minimala lönehöjningar för en medarbetare är en signal på att något måste förändras. Ingen mår bra av att prestera lägre än förväntat år efter år, enligt Laila von Schéele, personalchef på vård- och omsorgsföretaget Sällskapet vänner till Pauvres Honteux.
NYHET Publicerad:

Rangordnade arbetsuppgifter förenklar lönearbetet

FÖRETAGSNÄRA LÖNER Morakniv har tagit ett grepp om sina tjänstemannalöner. Genom att värdera och rangordna varje arbetsuppgift på företaget blir det lättare att jämföra löner mellan olika avdelningar. Det har höjt förståelsen hos alla och gjort livet enklare för cheferna, enligt hr-chefen Pia Kadfalk.
NYHET Publicerad:

”Cheferna måste lita på sin magkänsla”

LÖNESÄTTNING På SSAB har de flesta anställda alltid varit arbetare med kollektivt satta löner. Det har även påverkat tjänstemännens löner som inte är särskilt differentierade trots att avtalet tillåter det. Det vill SSAB ändra på men då måste cheferna våga tro på sig själva, enligt förhandlingschefen Charlotte Witt.
NYHET Publicerad:

Enhetliga kriterier kopplar prestationen rätt till lönen

FÖRETAGSNÄRA LÖNER På AFA Försäkring är kriterierna för att bedöma medarbetarens prestation samma som kriterierna som bestämmer hur lönen sätts.  Det knyter ihop helheten och utgör grunden i företagets modell för att individuell lönesättning, enligt hr-chefen Stefan Lampinen.
NYHET Publicerad:

Trögt för individuella löner i industrin

HALLÅ DÄR Per-Olof Storsten, förhandlare på Industriarbetsgivarna. Hur ser lönebildningen ut inom industrin?
NYHET Publicerad:

Lektion 9: Ge lönesättande chefer rätt verktyg

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans nionde lektion förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål hur chefer ges rätt förutsättningar för att koppla medarbetarens prestation till lönesättningen.
NYHET Publicerad:

Osäker framtid för kollektivavtalen

AVTAL Kollektivavtalen måste bli attraktivare för företagen. Annars riskera de att förlora i betydelse i takt med att den fackliga anslutningen minskar, anser nationalekonom Lars Calmfors.
NYHET Publicerad:

Premiär för lönekonferens i Göteborg

KONFERENS Den 26 april är det Göteborgspremiär för succékonceptet Lönebildningsdagen. Välkommen att diskutera lönebildning, nätverka och lyssna på intressanta föredrag. En av talarna är Hanna Fager på Volvo Cars. Säkra din plats och anmäl dig idag!
NYHET Publicerad:

Lektion 8: Företag når målen med rätt lönesättning

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans åttonde lektion förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål hur företag kan koppla de övergripande målen till individuella mål i lönesättningen.
NYHET Publicerad:

Enklare lönemodell rustar Scandic för framtiden

LÖNEBILDNING Nu tar Scandic Hotels Sverige nästa steg och trimmar sin löneprocess för att klara dagens snabbrörliga arbetsmarknad. ”Vi bygger nästa generations lönemodell”, säger hr-direktören Henrik Dider.
NYHET Publicerad:

Lektion 7 – Värdera och sätt rätt lön

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans sjunde lektion förklarar hur lönekriterier ska värderas och vägas samman till en helhet som grund för att sätta individuella löner.
NYHET Publicerad:

Missvisande lönejämförelse kritiseras

HALLÅ DÄR Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. Svenskt Näringsliv är kritiskt till ett nytt uppdrag som Medlingsinstitutet, MI, har fått.
NYHET Publicerad:

Tydliga chefsroller gör lönesättning mindre laddat

INDIVIDUELL LÖN Den lönesättande chefens roll är inte i första hand att försvara företagets lönemodell utan att arbeta efter den. Att fastställa mål och strategier för lönebildningen är vd:s och ledningens ansvar. Om den som sätter lön får tydliga direktiv och rätt verktyg blir uppgiften inte lika laddad, menar Lars Johansson på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Bättre styrning med ny lönemodell

LÖNEBILDNING Det är först när cheferna har kunskap och känsla för vad lönekriterierna står för som de kan användas i vardagen och utveckla verksamheten på riktigt. Det menar Göran Lejerwik, hr-chef på IT-mästaren, där en ny struktur för lönesättning har gett bättre styrning och ett minskat godtycke.
NYHET Publicerad:

Lektion 6 – Så tar ni fram bästa lönekriterierna

JOBBA MED LÖNEN Lektion sex i löneskolan handlar om att ta fram lönekriterier. När chef och medarbetare har en tydlig bild av vad som bedöms minskar risken för missnöje eller att motivationen sjunker, förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lön kopplad till värdegrund ger stark symbios 

LÖNEBILDNING På Epiroc bedöms alla medarbetare efter lönekriterier som överensstämmer med värdegrundens delar. Tillsammans med värdegrundsarbetet har det resulterat i att produktiviteten har ökat med 20 procent på tre år, enligt vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Lärarbrist pressar fram ny syn på löner 

STRATEGI Kan en koncern med nästan 500 utbildningsenheter under 30 olika varumärken ha samma lönekriterier? Det ska Academedia nu se över. Samtidigt sätter den akuta lärarbristen fungerande lönestrukturer ur spel. ”Vi måste hitta ett smartare sätt och titta på andra incitament än lön”, säger hr-strategen Greta Sundin.
NYHET Publicerad:

Lektion 5: Schysta bedömningar är lönesättningens kärna

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion fem förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att individuella löner kräver att lönesättande chef kan göra bra bedömningar av medarbetarna. Schysta bedömningar är A och O för att lönesättningen ska få legitimitet.