Enhetliga kriterier kopplar prestationen rätt till lönen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSNÄRA LÖNER På AFA Försäkring är kriterierna för att bedöma medarbetarens prestation samma som kriterierna som bestämmer hur lönen sätts.  Det knyter ihop helheten och utgör grunden i företagets modell för att individuell lönesättning, enligt hr-chefen Stefan Lampinen.

Stefan Lampinen, AFA Försäkring

"Jobba metodiskt och var uthållig. Våga lita på att det kan ta tid men håll samtidigt fast vid era principer. När vi införde det här systemet tog vi det steg för steg", säger Stefan Lampinen om när AFA Försäkring införde individuella löner.

– Lönebildningen har kommit långt i försäkringsbranschen. Kollektivavtalen är moderna och det ger oss goda förutsättningar att jobba med individuell lönesättning säger företagets hr-chef Stefan Lampinen.

Kollektivavtalen som AFA Försäkring har med akademikerförbunden inom Saco och Facket för försäkring och finans, FTF, är tydliga med hur arbetsgivarna kan jobba med individuell lönesättning. De centrala avtalen uppmuntrar individuell lönesättning och med hjälp av ramverken kan varje arbetsgivare bygga en väl fungerande lönemodell utifrån företagets förutsättningar och lönepolitik, förklarar han.

– Det gör att vi verkligen kan anamma den individuella lönesättningsmodellen på ett bra sätt. Vi har lyckats möta de centrala avtalen med vår egen metodik.

När AFA Försäkring gick över till mer uttalad individuell lönesättning för 6–7 år sedan togs en lönepolicy fram där företaget klargör sitt lönepolitiska ställningstagande. Redan i inledningen betonas att individuell lönesättning tillämpas.

– Som en påbyggnad till det som sägs i de centrala avtalen ger lönepolicyn svar på hur lönen sätts i praktiken på lokal nivå.

Under året har chefer och medarbetare målutvecklingssamtal om vad som ska uppnås utifrån ett antal bedömningskriterier. Det är allt från konkreta kvantitativa mål om vad som ska uppnås till mjuka beteendefaktorer som samarbetsförmåga, verksamhetsförståelse och resultatorientering.

För att koppla medarbetarsamtalet rätt till lönesamtalet har AFA Försäkring valt att bedömningskriterier och lönekriterier ska vara desamma. Det ger en röd tråd mellan det som bedöms i det allmänna arbetet och det som styr lönesättningen, poängterar Stefan Lampinen. När det är dags för lönesamtal fortsätter dialogen att handla om medarbetarens prestation i samma termer som vid medarbetarsamtalet.

– Vi får en koppling mellan lönen och den medarbetarunika prestationen – vad som har uppnåtts men också hur arbetet har utförts. Det ger en riktad och väl passad bedömning av medarbetaren.

Han konstaterar att det är viktigt att lönesättningsarbetet sker ute i linjen, och att cheferna har det yttersta ansvaret. Men det kräver att både chefer och medarbetare får bra förutsättningar för sina samtal. Som en del i det får cheferna kontinuerlig information om lönesättning, och det finns även ett systemstöd där chefer och medarbetare kan förbereda sig inför medarbetarsamtalen.

När chef och medarbetare är någorlunda överens om bedömningen som gjorts, först i utvecklingssamtalet och sedan i lönesamtalet, ska båda ha en förståelse för vad den nya lönen grundar sig på. Tvärtemot vad många tror handlar individuella löner inte om att alltid differentiera till varje pris även om det är viktigt, betonar han.

– Det gäller att utifrån varje medarbetares prestation och kompetens genomföra en bra lönesättning.

För att införa individuell lönesättning framgångsrikt är det viktigt att se det som långsiktig process, känna sig fram och ha ett visst mått av ödmjukhet, enligt Stefan Lampinen.

– Jobba metodiskt och var uthållig. Våga lita på att det kan ta tid men håll samtidigt fast vid era principer. När vi införde det här systemet tog vi det steg för steg.

Som oftast vid förändringar var det i början en del diskussioner och frågor, och olika insatser för att förklara den nya strukturen och få alla att tänka om. Nu har lönemodellen satt sig och nästa steg för AFA Försäkring är att se över bedömningskriterierna.

– Det är ju ett tag sedan tog vi fram dem, och nu vill vi titta på om de kan utvecklas och trimmas för att bli ännu bättre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Samverkan gör det lätt att göra rätt

UTVECKLING Guider för att lättare kunna följa krångliga regler och nya förslag på hur lönekartläggning kan förenklas. Det är något av det som Almega, Unionen och Akademikerna tar fram i ett gemensamt utvecklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Skrotad individuell bonus lyft för Atea

STRATEGI När it-bolaget Atea jobbat igenom sina värderingar blev det uppenbart att de individuella bonusarna mest gav problem, så de togs bort. I stället ökade fokuset på individuella löner vilket gav en gedignare löneprocess och en starkare samarbetskultur – med kraftig tillväxt som resultat.
NYHET Publicerad:

Lektion 13: Allt att vinna på att jobba med lönen

JOBBA MED LÖNEN En av sex medarbetare skulle bli mer motiverade att prestera på jobbet om lönen var tydligare kopplad till arbetsinsatsen, visar en undersökning. Med andra ord finns det en outnyttjad potential i en bättre fungerande lönesättning, enligt Löneskolan.
NYHET Publicerad:

Lönebildning hetare än någonsin

HALLÅ DÄR Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. I veckan är det fjärde året i rad som Svenskt Näringsliv arrangerar Lönebildningsdagen i Stockholm och intresset är större än någonsin – 350 deltagare. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning. "Det är alarmerande uppgifter", säger Magnus Sverke, psykologiprofessor och projektledare.
NYHET Publicerad:

Lektion 12: När lönetaket sätter stopp

JOBBA MED LÖNEN Medarbetare som presterar på topp har en relativt snabb löneutveckling, men stannar de länge i samma befattning riskerar de tillslut att ha ett för högt löneläge för sin roll. I löneskolans lektion 11 ger Edel Karlsson Håål exempel på hur det kan lösas.
NYHET Publicerad:

Elbolaget Eon tar helhetsgrepp på lönesättningen

LEDARSKAP Eon flyttar ut ansvaret för tjänstemännens löner till cheferna. Farhågor för att sifferlösa avtal, utan central kontroll, skulle få lönerna att skena visade sig vara obefogade, säger hr-chefen Katarina Sigeus Ek.
NYHET Publicerad:

Bensinmack med eget bonussystem

LÖNEBILDNING På Circle K Sannarp i Halmstad har stationschefen Sven-Olof Gudmundsson utvecklat ett eget bonuslönesystem. Genom att delegera ansvar till de anställda och ge möjlighet till bonuslön, har han fått motiverade medarbetare och en lönsam bensinmack.
NYHET Publicerad:

Lektion 11: Ja, lön är viktigt

JOBBA MED LÖNEN Lön handlar om så mycket mer än pengar – det handlar om existentiella behov, skriver lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål i Löneskolans lektion 11. Utmaningen i Sverige är att vi är vana vid små löneskillnader och att den egna lönen är svår att påverka.
NYHET Publicerad:

Ta fram lönestrategin på webben

STRATEGI Webbverktyget Jobba med lönen har varit ett bra stöd i företaget Uniguides utveckling mot individuella löner, enligt vd:n Anna-Lena Bohm. Dessutom har det lett till att företaget har identifierat nya talanger internt. 
NYHET Publicerad:

Visitaföretag positiva till individuella löner

HALLÅ DÄR Niklas Berthelson, arbetsrättsjurist på Visita. Ni har precis gjort en undersökning om individuell lönesättning bland era medlemsföretag. Vad visar resultatet?
NYHET Publicerad:

Volvo Cars: Lägger om lönestruktur för att attrahera nya kompetenser

LÖN Volvo Cars lägger om sin lönestruktur för att attrahera nya kompetenser. Chefer får större flexibilitet i lönesättningen samtidigt som lön, förmåner och arbetsformer individanpassas. Det berättade Volvo Cars Hanna Fager på Lönebildningsdagen i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Lektion 10: När man inte kommer överens

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans lektion tio handlar om när chef och medarbetare inte förstår varandra i lönesamtalet eller har väldigt olika uppfattning om bedömning och lön. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål tipsar om hur problemet kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Sug efter individuella löner

HALLÅ DÄR Viveca Krook, förhandlare på arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Hur ser läget ut i er bransch när det gäller löner?
NYHET Publicerad:

Tydliga kriterier begränsar subjektiv lönesättning

LÖNEBILDNING Minimala lönehöjningar för en medarbetare är en signal på att något måste förändras. Ingen mår bra av att prestera lägre än förväntat år efter år, enligt Laila von Schéele, personalchef på vård- och omsorgsföretaget Sällskapet vänner till Pauvres Honteux.
NYHET Publicerad:

Rangordnade arbetsuppgifter förenklar lönearbetet

FÖRETAGSNÄRA LÖNER Morakniv har tagit ett grepp om sina tjänstemannalöner. Genom att värdera och rangordna varje arbetsuppgift på företaget blir det lättare att jämföra löner mellan olika avdelningar. Det har höjt förståelsen hos alla och gjort livet enklare för cheferna, enligt hr-chefen Pia Kadfalk.
NYHET Publicerad:

”Cheferna måste lita på sin magkänsla”

LÖNESÄTTNING På SSAB har de flesta anställda alltid varit arbetare med kollektivt satta löner. Det har även påverkat tjänstemännens löner som inte är särskilt differentierade trots att avtalet tillåter det. Det vill SSAB ändra på men då måste cheferna våga tro på sig själva, enligt förhandlingschefen Charlotte Witt.
NYHET Publicerad:

Enhetliga kriterier kopplar prestationen rätt till lönen

FÖRETAGSNÄRA LÖNER På AFA Försäkring är kriterierna för att bedöma medarbetarens prestation samma som kriterierna som bestämmer hur lönen sätts.  Det knyter ihop helheten och utgör grunden i företagets modell för att individuell lönesättning, enligt hr-chefen Stefan Lampinen.
NYHET Publicerad:

Trögt för individuella löner i industrin

HALLÅ DÄR Per-Olof Storsten, förhandlare på Industriarbetsgivarna. Hur ser lönebildningen ut inom industrin?
NYHET Publicerad:

Lektion 9: Ge lönesättande chefer rätt verktyg

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans nionde lektion förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål hur chefer ges rätt förutsättningar för att koppla medarbetarens prestation till lönesättningen.