E.ONs lönemodell gynnar mjuka värden

TV Publicerad
video spelare

Den individuella lönesättningen på E.ON ger medarbetare och chef huvudroller. Fack och HR övervakar enbart processen.