Individuell lön förenklar för teknikföretag

NYHET Publicerad

AVTAL Teknikföretagens medlemmar har nu infört processlöner enligt förra årets avtal med Unionen då ett stort kliv togs mot mer individuella och företagsnära löner. I nästa steg vill Teknikföretagen att individgarantin tas bort, enligt Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef.

Marcus Dahlsten, Teknikföretagen

"Huvudtanken är att det ska bli mer fokus på att lönen sätts av de som bör ha bäst förutsättningar för att bedöma prestationen", säger Marcus Dahlsten på Teknikföretagen.

Foto: Eva Lindblad/1001bild.se

2016 års avtal med Unionen var efterlängtat för Teknikföretagens medlemsföretag. Det innebär att de nu kan synka löneprocessen för tjänstemän som tillhör Sveriges ingenjörer och för de som tillhör Unionen.

Tidigare var förutsättningarna vid lönesättning olika trots att det gäller medarbetare som jobbar sida vid sida. Sveriges Ingenjörer har sedan 2013 en modell med individuella löner som sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Löneförhandlingarna för medlemmar i Unionen sköttes kollektivt av fackklubben.

Men från och med 2016 är avtalet mellan Teknikföretagen och Unionen ett processlöneavtal med individuell lönesättning som i huvudsak baseras på lönesamtalet mellan chef och medarbetare.

– I förhandlingarna förra året med Unionen var vårt mål att komma fram till samma avtal som med Sveriges Ingenjörer. Är hälften i en tjänstemannagrupp med i Sveriges Ingenjörer och den andra hälften i Unionen är det inte logiskt eller rimligt för en chef att behandla dem olika.

Med förändringarna blir det enklare för cheferna att hantera hela gruppen med tjänstemän på samma sätt i lönesättningsprocessen. Företagen tycker överlag att det är positivt att lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Samtidigt blir det tydligare vad medarbetaren kan göra för att höja sin lön kopplat till verksamhetens krav på honom eller henne.

– Huvudtanken är att det ska bli mer fokus på att lönen sätts av de som bör ha bäst förutsättningar för att bedöma prestationen.

Avtalet med Unionen omfattar en inledande förhandling med klubben om hur löneprocessen ska gå till på företaget, ekonomiska förutsättningar, prioriterade grupper, etcetera. Därefter sker lönesamtalet, den huvudsakliga diskussionen om lönen, mellan chef och medarbetare.

När lönerna är satta har företaget även en avslutande avstämning med klubben för att följa upp löneprocessen.  

Under det första året som gått efter att processlöneavtalet infördes har det överlag fungerat bra på företagen, konstaterar Marcus Dahlsten.

– Sedan är det klart att det alltid finns barnsjukdomar och att det är ovant både för företag och klubbar. För vissa klubbar har det varit svårt att leva med att deras roll förändras och att de kan uppleva att de tappar inflytande.

Samtidigt var Unionen inte redo att gå lika långt som Sveriges Ingenjörer när det gäller fokus på individ och chef, förklarar Marcus Dahlsten. Det gäller bland annat individgarantin, det vill säga minimihöjningen för alla anställda.

– Det har vi inte i avtalet med Sveriges Ingenjörer men det har vi med Unionen. Vi yrkade i årets avtalsförhandlingar på att individgarantierna skulle tas bort men nådde inte ända fram. Men vi kommer att återkomma i frågan, säger Marcus Dahlsten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sätt rätt lön

KONFERENS Rubriken för årets upplaga av Lönebildningsdagen är Framgångsrik lönesättning – att sätta rätt förväntansbild och rätt lön. Den 27 september är det dags. Anmäl dig redan idag.
NYHET Publicerad:

Lektion 2: Mer pang för pengarna

JOBBA MED LÖNEN Dags för lektion två i Löneskolan. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål konstaterar att en anställning innehåller så många fler förmåner än lön. Men vilka förmåner stödjer affären och vilka uppskattar medarbetarna egentligen?
NYHET Publicerad:

Individuell lön förenklar för teknikföretag

AVTAL Teknikföretagens medlemmar har nu infört processlöner enligt förra årets avtal med Unionen då ett stort kliv togs mot mer individuella och företagsnära löner. Nästa steg är att ta bort individgarantin, anser Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef.
NYHET Publicerad:

”Tydlig löneprocess upplevs som mer rättvis”

LÖNEBILDNING För några år sedan kunde medarbetarens förhandlingstalang påverka löneförhöjningen på företaget Dahl. Nu har lönesättningen strukturerats från grunden, och blivit både rättvisare och enklare, enligt hr-direktören Anna Klebe.
NYHET Publicerad:

Svenska löner sammanpressade

HALLÅ DÄR Krister Andersson, statistiker och utredare på Svenskt Näringsliv. I dagarna kommer årets upplaga av Fakta om löner och arbetstider. Vad förvånar dig mest i rapporten när det gäller lönerna?
NYHET Publicerad:

Få lönekriterier ger mer

LÖNEBILDNING Bra lönekriterier måste gå att värdera och mäta. Men se till att de inte är för många för då används de inte på rätt sätt av chefer och medarbetare. Det säger Helen Karlsson, hr-chef för affärsområdet Process management inom Addnode Group.
NYHET Publicerad:

Handeln går mot ökad differentiering

AVTAL Förra årets avtal inom handeln öppnade för en mer individuell lönesättning. Arbetstagare vill kunna göra lönekarriär och arbetsgivare vill ha en större lönespridning. Nu börjar arbetet med att lokalt stötta företag som vill ta steget, enligt Anna Nordin på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Nytt nyhetsbrev kickstartar kompetensen

KOMPETENS Många företag uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens och att det är ett hot mot verksamheten. I maj startar därför Svenskt Näringsliv nyhetsbrevet Jobba med kompetensen för att inspirera företag att hitta nya vägar och bredda basen för kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Långa avtal ger bättre lönearbete

AVTALSRÖRELSEN Det treåriga industriavtalet ger företagen mer lugn och ro för att jobba med sin lönebildning och åstadkomma förändringar. Det gör att lönen i större utsträckning kan användas som styrmedel och incitament att följa upp individuellt satta mål, enligt vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Almega och Akademikerna ser ljust på nytt avtal

AVTAL Sedan förra året löper löneavtalet inom revisions- och konsultföretag tillsvidare med en icke-siffersatt stupstock. Både Almega och Akademikerna ser det som ett naturligt steg för att utveckla lönebildningen. "Vi har en gemensam agenda", säger Maria Elinder på Almega.
NYHET Publicerad:

Lektion 1: Sätta rätt förväntningar

JOBBA MED LÖNEN Dålig matchning mellan förväntningar och verklighet skapar frustration och missnöje, särskilt om förväntningarna är högre än vad verkligheten kan leverera. Delaktighet och löpande information om hur företaget ligger till ger medarbetarna en realistisk bild inför lönerevisionen.
NYHET Publicerad:

Rätt mål gör lönen till effektivt verktyg

STRATEGI För KPMG är individuell lönesättning och kompensation ett sätt att behålla toppresterarna och att styra medarbetarna mot affärsplanen och övergripande mål. För att formulera bra mål för varje individ har cheferna utrustats med en målkatalog. ”Utmaningen med individuell lönesättning är att sätta upp bra mål”, säger Sofia Gedeon på KPMG.
NYHET Publicerad:

Oförändrat mellan centrala och lokala avtal

LÖNEAVTAL Industrimärket påverkar även sifferlösa avtal. Parterna måste förhålla sig till det oavsett avtalskonstruktion. Det konstaterar Carina Gunnarsson, generaldirektör för Medlingsinstitutet, som rapporterar att andelen avtal med central respektive lokal lönebildning var oförändrad för 2016.
NYHET Publicerad:

Synkning kring lönemodeller underlättar

AVTAL EIO och VVS Företagens avtal med Unionen som ger möjlighet till företagsnära lönebildning för tjänstemän underlättar betydligt för företagen, enligt Martina Höök, förhandlare på Installatörsföretagen. I årets avtal vill hon se ännu bättre möjligheter för små företag.
NYHET Publicerad:

Trygga chefer sätter bättre löner

LOKALA LÖNER Genom att värdera och rangordna alla tjänstemäns arbetsuppgifter på företaget Morakniv får cheferna en helhetsbild av kompetens och löner även utanför den egna gruppen. Det leder till rättvisare löner och gör cheferna tryggare i sin lönesättning, enligt hr-chefen Pia Kadfalk.
NYHET Publicerad:

Lärarna dissar individuella löner

LÖNELYFT Regeringens har avsatt tre miljarder för att höja lönen för särskilt skickliga lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Arbetsgivare och fack välkomnar differentierade löner, men majoriteten av lärarna vill att pengarna ska fördelas lika. Därmed antas höjningen av yrkets status utebli.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönebildning får företräde

AVTALSRÖRELSE En av de högst prioriterade frågorna för Almega i avtalsrörelsen är företagsnära lönebildning. Det stärker företagens konkurrenskraft och ger medarbetare bättre förutsättningar att utvecklas, enligt Almegas vd Anna-Karin Hatt.
NYHET Publicerad:

Individuell lön morot på djurkliniken

LÖNESÄTTNING Smådjurskliniken Din veterinär har i många år använt individuell lönesättning för att motivera medarbetarna. Det är viktigt att ha en bild av det allmänna löneläget men att också hitta en person på företaget med rätt kompetens och lön att utgå från, enligt vd:n Elisabet Ellström.
NYHET Publicerad:

”Sätt lönerna där förutsättningarna finns”

LÖNEBILDNING Svenskt Näringsliv och medlemsförbunden har slagit fast gemensamma mål inför avtalsrörelsen. Övergripande handlar det om att stärka företagens internationella konkurrenskraft, och en del är en mer företags- och medarbetarnära lönebildning, enligt Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Karriärmodell ger Sandvik tydlig lönebildning

LÖN Sandvik vidareutvecklar nu sin karriärmodell och i samband med det även sin lönebildning. Målet är att ökad tydlighet och transparens ska ge bättre kommunikation mellan chefer och medarbetare, enligt Mia Alm på Sandvik.