Individuell lön förenklar för teknikföretag

NYHET Publicerad

AVTAL Teknikföretagens medlemmar har nu infört processlöner enligt förra årets avtal med Unionen då ett stort kliv togs mot mer individuella och företagsnära löner. I nästa steg vill Teknikföretagen att individgarantin tas bort, enligt Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef.

Marcus Dahlsten, Teknikföretagen

"Huvudtanken är att det ska bli mer fokus på att lönen sätts av de som bör ha bäst förutsättningar för att bedöma prestationen", säger Marcus Dahlsten på Teknikföretagen.

Foto: Eva Lindblad/1001bild.se

2016 års avtal med Unionen var efterlängtat för Teknikföretagens medlemsföretag. Det innebär att de nu kan synka löneprocessen för tjänstemän som tillhör Sveriges ingenjörer och för de som tillhör Unionen.

Tidigare var förutsättningarna vid lönesättning olika trots att det gäller medarbetare som jobbar sida vid sida. Sveriges Ingenjörer har sedan 2013 en modell med individuella löner som sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Löneförhandlingarna för medlemmar i Unionen sköttes kollektivt av fackklubben.

Men från och med 2016 är avtalet mellan Teknikföretagen och Unionen ett processlöneavtal med individuell lönesättning som i huvudsak baseras på lönesamtalet mellan chef och medarbetare.

– I förhandlingarna förra året med Unionen var vårt mål att komma fram till samma avtal som med Sveriges Ingenjörer. Är hälften i en tjänstemannagrupp med i Sveriges Ingenjörer och den andra hälften i Unionen är det inte logiskt eller rimligt för en chef att behandla dem olika.

Med förändringarna blir det enklare för cheferna att hantera hela gruppen med tjänstemän på samma sätt i lönesättningsprocessen. Företagen tycker överlag att det är positivt att lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Samtidigt blir det tydligare vad medarbetaren kan göra för att höja sin lön kopplat till verksamhetens krav på honom eller henne.

– Huvudtanken är att det ska bli mer fokus på att lönen sätts av de som bör ha bäst förutsättningar för att bedöma prestationen.

Avtalet med Unionen omfattar en inledande förhandling med klubben om hur löneprocessen ska gå till på företaget, ekonomiska förutsättningar, prioriterade grupper, etcetera. Därefter sker lönesamtalet, den huvudsakliga diskussionen om lönen, mellan chef och medarbetare.

När lönerna är satta har företaget även en avslutande avstämning med klubben för att följa upp löneprocessen.  

Under det första året som gått efter att processlöneavtalet infördes har det överlag fungerat bra på företagen, konstaterar Marcus Dahlsten.

– Sedan är det klart att det alltid finns barnsjukdomar och att det är ovant både för företag och klubbar. För vissa klubbar har det varit svårt att leva med att deras roll förändras och att de kan uppleva att de tappar inflytande.

Samtidigt var Unionen inte redo att gå lika långt som Sveriges Ingenjörer när det gäller fokus på individ och chef, förklarar Marcus Dahlsten. Det gäller bland annat individgarantin, det vill säga minimihöjningen för alla anställda.

– Det har vi inte i avtalet med Sveriges Ingenjörer men det har vi med Unionen. Vi yrkade i årets avtalsförhandlingar på att individgarantierna skulle tas bort men nådde inte ända fram. Men vi kommer att återkomma i frågan, säger Marcus Dahlsten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lektion 5: Schysta bedömningar är lönesättningens kärna

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion fem förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att individuella löner kräver att lönesättande chef kan göra bra bedömningar av medarbetarna. Schysta bedömningar är A och O för att lönesättningen ska få legitimitet.
NYHET Publicerad:

”Parterna måste skärpa sig!”

AVTAL Ett skäl till att så många står utanför arbetsmarknaden beror på att fackförbund och arbetsgivarorganisationer inte har hängt med och insett att den svenska modellen har försvagats. Den salvan kommer från Siri Steijer, programansvarig arbetsmarknad på tankesmedjan Timbro.
NYHET Publicerad:

”Lönesättning ges större tyngd med forskning”

Forskning ger ett ämne som lönesättning större legitimitet. Det var enigheten stor kring på ett seminarium som presenterade forskning om lönebildning. ”Vi behöver mer forskningsbaserad kunskap”, säger Stefan Koskinen på Almega.
NYHET Publicerad:

Öppen process minskar snacket

LÖNEBILDNING The Absolut Company gör löneprocessen transparent, inte minst för att minska missuppfattningar och osäkerhet. ”Rätt väg att gå”, säger personalchefen Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Webbverktyget ger koll på kompetensen

STRATEGI Kompetensförsörjning är en av företagens största utmaningar, och för att hantera verksamhetens unika kompetensbehov krävs ett systematiskt arbete. Som stöd för det har webbverktyget Jobbamedlonen.se en modul för att analysera kompetensbehovet.
NYHET Publicerad:

Skolan som jobbar med lönen

WEBB-TV På Viktor Rydberg gymnasium kopplas lönekriterierna till de kännetecken och beteenden som ska spegla skolans kultur. Även om det är viktigt att jobba i team finns det ingen motsättning i att sätta individuella löner, enligt skolchefen Kristy Lundström.
NYHET Publicerad:

Lektion 4: Lönehöjning är ingen mänsklig rättighet

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion fyra förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att en lönehöjning utgår från att medarbetaren har utvecklats och förbättrat sina resultat. Det är ingen mänsklig rättighet att varje år få en högre lön oavsett arbetsinsats.
NYHET Publicerad:

Så jobbar Spotify med löner

SÄTTA LÖN Dialog, prestation och motivation var nyckelord under Lönebildningsdagen 2017 som i år var mer välbesökt än någonsin. Arvid Hedman från Spotify berättade att mycket av lönesättningen läggs på cheferna. Elaine Eksvärd, retorikexpert, gav konkreta tips för lönesamtalen.
NYHET Publicerad:

Sätt lönestrukturen i webbverktyget

STRATEGI Jobbamedlonen.se är ett verktyg som hjälper företag att utveckla sin lönesättning. Nu har det kommit i en ny och ännu bättre version. Framför allt ger det struktur på lönearbetet, enligt Anna-Lena Bohm, vd på företaget Uniguide.
NYHET Publicerad:

Lektion 3: Lönesamtal är ingen förhandling

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion tre betonar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att det är arbetsresultatet under hela året som avgör lönehöjningen – inte vad som händer under den stund som chefen och medarbetaren möts och pratar lön.
NYHET Publicerad:

Fokus på motivation vässar lönebildningen

I PRAKTIKEN På Remeo Stockholm utgår medarbetarsamtalen från vad som motiverar den anställde på jobbet. Personliga mål matchas sedan med verksamhetens mål. ”Lönesättningen blir enklare när det går att referera till målen vi har diskuterat, följa upp resultatet och koppla lönen till det”, säger vårdchefen Helene Thunell.
NYHET Publicerad:

Lärarlyft och chefsjobb höjer kvinnolöner

RAPPORT Hallå där, John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, MI. Er senaste rapport visar att skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner fortsätter att minska. Hur ser trenden ut?
NYHET Publicerad:

Lön bakom många rubriker

KRÖNIKA Trots att bara två seminarier har lön som huvudtema i Almedalen i år är det ett ämne som debatteras under många andra rubriker. Det kan till exempel handla om jämställdhet, integration, konfliktregler eller framtidens arbetsliv och arbetsmarknad, skriver Edel Karlsson Håål, expert på lönebiildning.
NYHET Publicerad:

Bred förståelse lägger grunden

ALMEDALEN På tisdagseftermiddagen ordnade chefsorganisationen Ledarna ”lönehack” I Almedalen. Verksamhetschefer, hr-chefer och andra intresserade av lönesättning fick chansen att dela erfarenheter och diskutera hur lönebildningen kan utvecklas.
NYHET Publicerad:

”Löneprocessen får inte vara en sidovagn”

ALMEDALEN För att medarbetare ska uppleva sin individuella lön som schyst och rättvis måste företaget skapa legitimitet kring löneprocessen. Men då måste den vara något som sker kontinuerligt. Det framkom när forskare presenterade en ny rapport om lönesättning från Svenskt Näringslivs scen i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Sätt rätt lön

KONFERENS Rubriken för årets upplaga av Lönebildningsdagen är Framgångsrik lönesättning – att sätta rätt förväntansbild och rätt lön. Den 27 september är det dags. Anmäl dig redan idag.
NYHET Publicerad:

Lektion 2: Mer pang för pengarna

JOBBA MED LÖNEN Dags för lektion två i Löneskolan. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål konstaterar att en anställning innehåller så många fler förmåner än lön. Men vilka förmåner stödjer affären och vilka uppskattar medarbetarna egentligen?
NYHET Publicerad:

Individuell lön förenklar för teknikföretag

AVTAL Teknikföretagens medlemmar har nu infört processlöner enligt förra årets avtal med Unionen då ett stort kliv togs mot mer individuella och företagsnära löner. Nästa steg är att ta bort individgarantin, anser Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef.
NYHET Publicerad:

”Tydlig löneprocess upplevs som mer rättvis”

LÖNEBILDNING För några år sedan kunde medarbetarens förhandlingstalang påverka löneförhöjningen på företaget Dahl. Nu har lönesättningen strukturerats från grunden, och blivit både rättvisare och enklare, enligt hr-direktören Anna Klebe.