Individuell lön förenklar för teknikföretag

NYHET Publicerad

AVTAL Teknikföretagens medlemmar har nu infört processlöner enligt förra årets avtal med Unionen då ett stort kliv togs mot mer individuella och företagsnära löner. I nästa steg vill Teknikföretagen att individgarantin tas bort, enligt Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef.

Marcus Dahlsten, Teknikföretagen

"Huvudtanken är att det ska bli mer fokus på att lönen sätts av de som bör ha bäst förutsättningar för att bedöma prestationen", säger Marcus Dahlsten på Teknikföretagen.

Foto: Eva Lindblad/1001bild.se

2016 års avtal med Unionen var efterlängtat för Teknikföretagens medlemsföretag. Det innebär att de nu kan synka löneprocessen för tjänstemän som tillhör Sveriges ingenjörer och för de som tillhör Unionen.

Tidigare var förutsättningarna vid lönesättning olika trots att det gäller medarbetare som jobbar sida vid sida. Sveriges Ingenjörer har sedan 2013 en modell med individuella löner som sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Löneförhandlingarna för medlemmar i Unionen sköttes kollektivt av fackklubben.

Men från och med 2016 är avtalet mellan Teknikföretagen och Unionen ett processlöneavtal med individuell lönesättning som i huvudsak baseras på lönesamtalet mellan chef och medarbetare.

– I förhandlingarna förra året med Unionen var vårt mål att komma fram till samma avtal som med Sveriges Ingenjörer. Är hälften i en tjänstemannagrupp med i Sveriges Ingenjörer och den andra hälften i Unionen är det inte logiskt eller rimligt för en chef att behandla dem olika.

Med förändringarna blir det enklare för cheferna att hantera hela gruppen med tjänstemän på samma sätt i lönesättningsprocessen. Företagen tycker överlag att det är positivt att lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Samtidigt blir det tydligare vad medarbetaren kan göra för att höja sin lön kopplat till verksamhetens krav på honom eller henne.

– Huvudtanken är att det ska bli mer fokus på att lönen sätts av de som bör ha bäst förutsättningar för att bedöma prestationen.

Avtalet med Unionen omfattar en inledande förhandling med klubben om hur löneprocessen ska gå till på företaget, ekonomiska förutsättningar, prioriterade grupper, etcetera. Därefter sker lönesamtalet, den huvudsakliga diskussionen om lönen, mellan chef och medarbetare.

När lönerna är satta har företaget även en avslutande avstämning med klubben för att följa upp löneprocessen.  

Under det första året som gått efter att processlöneavtalet infördes har det överlag fungerat bra på företagen, konstaterar Marcus Dahlsten.

– Sedan är det klart att det alltid finns barnsjukdomar och att det är ovant både för företag och klubbar. För vissa klubbar har det varit svårt att leva med att deras roll förändras och att de kan uppleva att de tappar inflytande.

Samtidigt var Unionen inte redo att gå lika långt som Sveriges Ingenjörer när det gäller fokus på individ och chef, förklarar Marcus Dahlsten. Det gäller bland annat individgarantin, det vill säga minimihöjningen för alla anställda.

– Det har vi inte i avtalet med Sveriges Ingenjörer men det har vi med Unionen. Vi yrkade i årets avtalsförhandlingar på att individgarantierna skulle tas bort men nådde inte ända fram. Men vi kommer att återkomma i frågan, säger Marcus Dahlsten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lektion 10: När man inte kommer överens

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans lektion tio handlar om när chef och medarbetare inte förstår varandra i lönesamtalet eller har väldigt olika uppfattning om bedömning och lön. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål tipsar om hur problemet kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Sug efter individuella löner

HALLÅ DÄR Viveca Krook, förhandlare på arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Hur ser läget ut i er bransch när det gäller löner?
NYHET Publicerad:

Tydliga kriterier begränsar subjektiv lönesättning

LÖNEBILDNING Minimala lönehöjningar för en medarbetare är en signal på att något måste förändras. Ingen mår bra av att prestera lägre än förväntat år efter år, enligt Laila von Schéele, personalchef på vård- och omsorgsföretaget Sällskapet vänner till Pauvres Honteux.
NYHET Publicerad:

Rangordnade arbetsuppgifter förenklar lönearbetet

FÖRETAGSNÄRA LÖNER Morakniv har tagit ett grepp om sina tjänstemannalöner. Genom att värdera och rangordna varje arbetsuppgift på företaget blir det lättare att jämföra löner mellan olika avdelningar. Det har höjt förståelsen hos alla och gjort livet enklare för cheferna, enligt hr-chefen Pia Kadfalk.
NYHET Publicerad:

”Cheferna måste lita på sin magkänsla”

LÖNESÄTTNING På SSAB har de flesta anställda alltid varit arbetare med kollektivt satta löner. Det har även påverkat tjänstemännens löner som inte är särskilt differentierade trots att avtalet tillåter det. Det vill SSAB ändra på men då måste cheferna våga tro på sig själva, enligt förhandlingschefen Charlotte Witt.
NYHET Publicerad:

Enhetliga kriterier kopplar prestationen rätt till lönen

FÖRETAGSNÄRA LÖNER På AFA Försäkring är kriterierna för att bedöma medarbetarens prestation samma som kriterierna som bestämmer hur lönen sätts.  Det knyter ihop helheten och utgör grunden i företagets modell för att individuell lönesättning, enligt hr-chefen Stefan Lampinen.
NYHET Publicerad:

Trögt för individuella löner i industrin

HALLÅ DÄR Per-Olof Storsten, förhandlare på Industriarbetsgivarna. Hur ser lönebildningen ut inom industrin?
NYHET Publicerad:

Lektion 9: Ge lönesättande chefer rätt verktyg

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans nionde lektion förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål hur chefer ges rätt förutsättningar för att koppla medarbetarens prestation till lönesättningen.
NYHET Publicerad:

Osäker framtid för kollektivavtalen

AVTAL Kollektivavtalen måste bli attraktivare för företagen. Annars riskera de att förlora i betydelse i takt med att den fackliga anslutningen minskar, anser nationalekonom Lars Calmfors.
NYHET Publicerad:

Premiär för lönekonferens i Göteborg

KONFERENS Den 26 april är det Göteborgspremiär för succékonceptet Lönebildningsdagen. Välkommen att diskutera lönebildning, nätverka och lyssna på intressanta föredrag. En av talarna är Hanna Fager på Volvo Cars. Säkra din plats och anmäl dig idag!
NYHET Publicerad:

Lektion 8: Företag når målen med rätt lönesättning

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans åttonde lektion förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål hur företag kan koppla de övergripande målen till individuella mål i lönesättningen.
NYHET Publicerad:

Enklare lönemodell rustar Scandic för framtiden

LÖNEBILDNING Nu tar Scandic Hotels Sverige nästa steg och trimmar sin löneprocess för att klara dagens snabbrörliga arbetsmarknad. ”Vi bygger nästa generations lönemodell”, säger hr-direktören Henrik Dider.
NYHET Publicerad:

Lektion 7 – Värdera och sätt rätt lön

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans sjunde lektion förklarar hur lönekriterier ska värderas och vägas samman till en helhet som grund för att sätta individuella löner.
NYHET Publicerad:

Missvisande lönejämförelse kritiseras

HALLÅ DÄR Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. Svenskt Näringsliv är kritiskt till ett nytt uppdrag som Medlingsinstitutet, MI, har fått.
NYHET Publicerad:

Tydliga chefsroller gör lönesättning mindre laddat

INDIVIDUELL LÖN Den lönesättande chefens roll är inte i första hand att försvara företagets lönemodell utan att arbeta efter den. Att fastställa mål och strategier för lönebildningen är vd:s och ledningens ansvar. Om den som sätter lön får tydliga direktiv och rätt verktyg blir uppgiften inte lika laddad, menar Lars Johansson på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Bättre styrning med ny lönemodell

LÖNEBILDNING Det är först när cheferna har kunskap och känsla för vad lönekriterierna står för som de kan användas i vardagen och utveckla verksamheten på riktigt. Det menar Göran Lejerwik, hr-chef på IT-mästaren, där en ny struktur för lönesättning har gett bättre styrning och ett minskat godtycke.
NYHET Publicerad:

Lektion 6 – Så tar ni fram bästa lönekriterierna

JOBBA MED LÖNEN Lektion sex i löneskolan handlar om att ta fram lönekriterier. När chef och medarbetare har en tydlig bild av vad som bedöms minskar risken för missnöje eller att motivationen sjunker, förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lön kopplad till värdegrund ger stark symbios 

LÖNEBILDNING På Epiroc bedöms alla medarbetare efter lönekriterier som överensstämmer med värdegrundens delar. Tillsammans med värdegrundsarbetet har det resulterat i att produktiviteten har ökat med 20 procent på tre år, enligt vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Lärarbrist pressar fram ny syn på löner 

STRATEGI Kan en koncern med nästan 500 utbildningsenheter under 30 olika varumärken ha samma lönekriterier? Det ska Academedia nu se över. Samtidigt sätter den akuta lärarbristen fungerande lönestrukturer ur spel. ”Vi måste hitta ett smartare sätt och titta på andra incitament än lön”, säger hr-strategen Greta Sundin.
NYHET Publicerad:

Lektion 5: Schysta bedömningar är lönesättningens kärna

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion fem förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att individuella löner kräver att lönesättande chef kan göra bra bedömningar av medarbetarna. Schysta bedömningar är A och O för att lönesättningen ska få legitimitet.