Individuell lön stärker företagets konkurrenskraft

TV Publicerad

En lönemodell som premierar både prestation och personlig utveckling. Det finns numera på Atlas Copco i Kalmar. Det är en individuell lönesättning som både fack och företag är överens om och ser som ett sätt att stärka konkurrenskraften.