Lägstalöner och lönespridning - vad säger forskningen?

RAPPORT Publicerad
Skriften redovisar kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna i forskningsöversikten ”Lägstalöner och lönespridning: Effekter på samhällsekonomin” (Samhällsekonomisk analys, mars 2014, Susanne Spector).

Sverige har i ett internationellt perspektiv höga lägstalöner och låg lönespridning. Internationell och svensk forskning visar att höga lägstalöner skapar trösklar för unga och lågutbildade som vill in på arbetsmarknaden. Lägre trösklar och ökad lönespridning skulle ge fler chansen till jobb och motivera de som jobbar till utveckling i arbetslivet.

Författare