SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms länFullbokat

Lönebildningsdagen 2018: Management by lönesättning – att förstå beteenden och leda genom lönen

Företagets medarbetare är ofta en central del av företagets framgång och varumärke. För att skapa ett attraktivt medarbetarklimat med fokus på motivation, prestation och styrning mot företagets mål är lönesättningen ett centralt verktyg i ledarskapet. Genom att förstå ett beteende och dess orsaker ges förutsättningar att leda genom lönen. Årets Lönebildningsdag handlar om hur lönen kan användas för att forma beteenden och skapa attraktiva arbetsplatser med prestation och resultat i fokus.

 • Hur kan man använda lönen för att påverka önskvärda beteenden?
 • Hur blir lönen en prioriterad ledarskapsfråga?
 • Vad attraherar morgonens arbetskraft? Är lön en viktig faktor?                                      

För fjärde året i rad arrangerar Svenskt Näringsliv Lönebildningsdagen för dig som arbetar med lönefrågor. Gör som hundratals av dina kollegor – kom och diskutera, byt erfarenheter och få ny kunskap om hur du kan utveckla den medarbetarnära lönesättningen i ditt företag eller din organisation!

Talare:

Ami Hemviken, årets kvinnliga talare 2017, ledarskapsexpert och beteendevetare

Niklas Laninge, psykolog och expert på  beteendedesign Ulrik Simonsson, vd Ungdomsbarometern

Anna-Lena Bohm, vd Uniguide

Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv

Lönebildningsdagen 2018 leds av ekonomijournalisten Mia Odabas

Under dagen arrangeras också mindre rundabordssamtal och seminarier med olika teman. Samtalen är ett tillfälle till fördjupning, dialog och erfarenhetsutbyte och arrangeras vid två tillfällen under dagen – ett pass på förmiddagen samt ett pass på eftermiddagen. Ange vid anmälan vilka två pass du vill delta i.

 1. Lönesättning i överhettning – hur sätter vi lön i företag beroende av bristyrken?
 2. Ger transparens i lönesättningen nöjdare medarbetare?
 3. Rusta cheferna att ta fullt ansvar för lönesättningen
 4. Kriterier, bedömning och värdering i lönebildningen. Is less more?
 5. Bygg arbetsgivarvarumärke genom att se varje medarbetare i anställningserbjudandet
 6. Fråga docenten i psykologi – att använda lön för att styra beteenden
 7. Att skapa en lönestrategi – här är det digitala verktyget som hjälper dig
 8. Vad gör man när man inte kan konkurrera med lönen?
 9. Att ta fram lönekriterier – och efterleva dem!

Sista anmälningsdag är fredagen den 7 september 2018.

Under dagen bjuder vi på lunch och kaffe. Meddela eventuella allergier eller specialkost.

Begränsat antal platser. Deltagandet är kostnadsfritt för Svenskt Näringslivs medlemsföretag, men Svenskt Näringsliv står inte för resor eller boende. För företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv faktureras en deltagaravgift på 10 000 kronor plus moms. Anmälan är bindande.

Registrering och kaffe från och med 09.00.

Välkommen att inspireras till framtidens lönesättning!

Frågor? Välkommen att kontakta

Edel Karlsson Håål, edel.karlssonhaal@svensktnaringsliv.se

Ann-Catrin Blomquist, ann-catrin.blomquist@svensktnaringsliv.se

Datum och tid

 • Onsdag 19 september 2018, kl. 10:00 – 16:00

Plats

Näringslivets hus, Industrisalen, Storgatan 19, Stockholm

Ladda ner

Kontaktperson

Edel Karlsson Håål