Lönemodellen som vässar de anställdas motivation

TV Publicerad

Knivtillverkaren Mora of Sweden har tagit fram en individuell lönesättningsmodell tillsammans med facket. Modellen spelar en viktig roll för att motivera, och på sikt behålla, duktiga medarbetare.