Tydliga chefsroller gör lönesättning mindre laddat

NYHET Publicerad

INDIVIDUELL LÖN Den lönesättande chefens roll är inte i första hand att försvara företagets lönemodell utan att arbeta efter den. Att fastställa mål och strategier för lönebildningen är vd:s och ledningens ansvar. Om den som sätter lön får tydliga direktiv och rätt verktyg blir uppgiften inte lika laddad, menar Lars Johansson på Teknikföretagen. 

Lars Johansson, Teknikföretagen

Med tydliga processer rullar man ut mattan för lönesättande chefer, enligt Lars Johansson på Teknikföretagen.

För Teknikföretagens medlemmar är lönen en av de absolut största kostnaderna, och ändå är det många, särskilt små och medelstora företag, som inte tänker på hur stora pengar det handlar om. 

– Lön är en investering i kompetens och människor, och det är lika viktigt att få avkastning på den som på andra investeringar för att bibehålla och öka konkurrenskraften, säger Lars Johansson, rådgivare på Teknikföretagen. 

Det handlar om att om att skapa en lönemodell som premierar de goda arbetsinsatserna. Lönen är ett av de viktigaste styrmedlen i ett företag och därför måste bedömningsgrunderna vara tydliga. Och eftersom lönesättning är så strategiskt betydelsefull är det den högsta ledningens ansvar att skapa modeller för det, konstaterar Lars Johansson. 

– Det är ledningen som ska ta fram de policys, strategier och bedömningsgrunder som stödjer affärsidén. 

Rollen för lönesättande chefer är att stå bakom och förverkliga de strategier som ledningen tagit fram, men ansvaret ligger på ledningen.  

– Den gränsen ska man vara tydlig med. Därigenom ger man ett bra stöd särskilt till de chefer som upplever lönesättning som besvärlig. 

Lönesättande chefer ska bedöma sina medarbetares arbetsinsatser, informera om vad de gör som är bra och mindre bra, och sätta lön utifrån kriterierna. För att kunna göra det behöver de stöd från ledningen, slår Lars Johansson fast. Bland annat behöver de adekvat kompetens i lönesättningsfrågor.  

– De måste vara medvetna om lönekostnadens stora betydelse och hur viktigt det är att företaget betalar för rätt saker. De behöver också konkret stöd, som att träna på bedömningar och lönesamtal.   

Uppgiften kräver också att lönesättande chefer får bra verktyg för sitt arbete, till exempel webbverktyget Jobbamedlonen.se. Modeller och lönekriterier behöver vara tydliga. 

– Genom att ge dem tydliga processer rullar man ut mattan för dem och ger dem rätt förutsättningar.  

Ett sätt att uppmuntra chefer att verkligen jobba med sin lönesättning är att låta det vara ett kriterium när deras egen lön sätts.  

– När de bedöms på sin förmåga att sätta lön på ett bra sätt blir det någonting som fler vill utvecklas inom och bli duktiga på.  

Teknikföretagen ger råd och stöd kring lönebildning på flera sätt till sina medlemmar. Det handlar om att se till att lönesättande chefer får goda förutsättningar att göra sitt jobb på ett bra sätt, men också att ge dem råg i ryggen att våga sätta lön.  

En annan del är att se till att företagen har god kännedom om vad som står i kollektivavtalen. Till exempel när man som arbetsgivare måste komma överens med facket och vad man ytterst kan bestämma ensidigt vad gäller lönen.  

– Man ska alltid sträva efter samsyn och överenskommelser, men om det krävs ska man vara beredd att använda sin rätt att besluta ensidigt, för att stödja affärsidé och strategier. 

Teknikföretagen hjälper också företagen att jobba aktivt med att öka differentieringen.  

– Individer med svag löneutveckling utvecklas inte av att lönen höjs. 

En bättre insats, både för dem som individer och för bolaget, är i stället att satsa på kompetensutveckling så att de kan utvecklas och få en bättre löneutveckling den vägen, betonar han. 

– Det har också ett stort signalvärde för de som bidrar med de riktigt goda arbetsinsatserna. De måste få den goda löneutveckling de förtjänar.   

Lars Johansson är övertygad om att de flesta arbetstagare på dagens arbetsmarknad, där arbetsgivare i många branscher slåss om personal, hellre väljer företag med en lägre ingångslön och god löneutveckling, än en arbetsgivare med en flack utvecklingskurva där ingångslönen är högre.   

– Jag tror att offensiva personer väljer den brantare kurvan. God möjlighet till löneutveckling för goda arbetsinsatser är viktigare än höga ingångslöner över tid.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Osäker framtid för kollektivavtalen

AVTAL Kollektivavtalen måste bli attraktivare för företagen genom till exempel fler sifferlösa avtal och enklare avtalsvarianter. Annars riskerar avtalen att förlora i betydelse i takt med att den fackliga anslutningen minskar, anser nationalekonomen Lars Calmfors.
NYHET Publicerad:

Premiär för lönekonferens i Göteborg

KONFERENS Den 26 april är det Göteborgspremiär för succékonceptet Lönebildningsdagen. Välkommen att diskutera lönebildning, nätverka och lyssna på intressanta föredrag. En av talarna är Hanna Fager på Volvo Cars. Säkra din plats och anmäl dig idag!
NYHET Publicerad:

Lektion 7 – Värdera och sätt rätt lön

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans sjunde lektion förklarar hur lönekriterier ska värderas och vägas samman till en helhet som grund för att sätta individuella löner.
NYHET Publicerad:

Missvisande lönejämförelse kritiseras

HALLÅ DÄR Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. Svenskt Näringsliv är kritiskt till ett nytt uppdrag som Medlingsinstitutet, MI, har fått.
NYHET Publicerad:

Tydliga chefsroller gör lönesättning mindre laddat

INDIVIDUELL LÖN Den lönesättande chefens roll är inte i första hand att försvara företagets lönemodell utan att arbeta efter den. Att fastställa mål och strategier för lönebildningen är vd:s och ledningens ansvar. Om den som sätter lön får tydliga direktiv och rätt verktyg blir uppgiften inte lika laddad, menar Lars Johansson på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Bättre styrning med ny lönemodell

LÖNEBILDNING Det är först när cheferna har kunskap och känsla för vad lönekriterierna står för som de kan användas i vardagen och utveckla verksamheten på riktigt. Det menar Göran Lejerwik, hr-chef på IT-mästaren, där en ny struktur för lönesättning har gett bättre styrning och ett minskat godtycke.
NYHET Publicerad:

Lektion 6 – Så tar ni fram bästa lönekriterierna

JOBBA MED LÖNEN Lektion sex i löneskolan handlar om att ta fram lönekriterier. När chef och medarbetare har en tydlig bild av vad som bedöms minskar risken för missnöje eller att motivationen sjunker, förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lön kopplad till värdegrund ger stark symbios 

LÖNEBILDNING På Epiroc bedöms alla medarbetare efter lönekriterier som överensstämmer med värdegrundens delar. Tillsammans med värdegrundsarbetet har det resulterat i att produktiviteten har ökat med 20 procent på tre år, enligt vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Lärarbrist pressar fram ny syn på löner 

STRATEGI Kan en koncern med nästan 500 utbildningsenheter under 30 olika varumärken ha samma lönekriterier? Det ska Academedia nu se över. Samtidigt sätter den akuta lärarbristen fungerande lönestrukturer ur spel. ”Vi måste hitta ett smartare sätt och titta på andra incitament än lön”, säger hr-strategen Greta Sundin.
NYHET Publicerad:

Lektion 5: Schysta bedömningar är lönesättningens kärna

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion fem förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att individuella löner kräver att lönesättande chef kan göra bra bedömningar av medarbetarna. Schysta bedömningar är A och O för att lönesättningen ska få legitimitet.
NYHET Publicerad:

”Parterna måste skärpa sig!”

AVTAL Ett skäl till att så många står utanför arbetsmarknaden beror på att fackförbund och arbetsgivarorganisationer inte har hängt med och insett att den svenska modellen har försvagats. Den salvan kommer från Siri Steijer, programansvarig arbetsmarknad på tankesmedjan Timbro.
NYHET Publicerad:

”Lönesättning ges större tyngd med forskning”

Forskning ger ett ämne som lönesättning större legitimitet. Det var enigheten stor kring på ett seminarium som presenterade forskning om lönebildning. ”Vi behöver mer forskningsbaserad kunskap”, säger Stefan Koskinen på Almega.
NYHET Publicerad:

Öppen process minskar snacket

LÖNEBILDNING The Absolut Company gör löneprocessen transparent, inte minst för att minska missuppfattningar och osäkerhet. ”Rätt väg att gå”, säger personalchefen Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Webbverktyget ger koll på kompetensen

STRATEGI Kompetensförsörjning är en av företagens största utmaningar, och för att hantera verksamhetens unika kompetensbehov krävs ett systematiskt arbete. Som stöd för det har webbverktyget Jobbamedlonen.se en modul för att analysera kompetensbehovet.
NYHET Publicerad:

Skolan som jobbar med lönen

WEBB-TV På Viktor Rydberg gymnasium kopplas lönekriterierna till de kännetecken och beteenden som ska spegla skolans kultur. Även om det är viktigt att jobba i team finns det ingen motsättning i att sätta individuella löner, enligt skolchefen Kristy Lundström.
NYHET Publicerad:

Lektion 4: Lönehöjning är ingen mänsklig rättighet

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion fyra förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att en lönehöjning utgår från att medarbetaren har utvecklats och förbättrat sina resultat. Det är ingen mänsklig rättighet att varje år få en högre lön oavsett arbetsinsats.
NYHET Publicerad:

Så jobbar Spotify med löner

SÄTTA LÖN Dialog, prestation och motivation var nyckelord under Lönebildningsdagen 2017 som i år var mer välbesökt än någonsin. Arvid Hedman från Spotify berättade att mycket av lönesättningen läggs på cheferna. Elaine Eksvärd, retorikexpert, gav konkreta tips för lönesamtalen.
NYHET Publicerad:

Sätt lönestrukturen i webbverktyget

STRATEGI Jobbamedlonen.se är ett verktyg som hjälper företag att utveckla sin lönesättning. Nu har det kommit i en ny och ännu bättre version. Framför allt ger det struktur på lönearbetet, enligt Anna-Lena Bohm, vd på företaget Uniguide.
NYHET Publicerad:

Lektion 3: Lönesamtal är ingen förhandling

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion tre betonar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att det är arbetsresultatet under hela året som avgör lönehöjningen – inte vad som händer under den stund som chefen och medarbetaren möts och pratar lön.
NYHET Publicerad:

Fokus på motivation vässar lönebildningen

I PRAKTIKEN På Remeo Stockholm utgår medarbetarsamtalen från vad som motiverar den anställde på jobbet. Personliga mål matchas sedan med verksamhetens mål. ”Lönesättningen blir enklare när det går att referera till målen vi har diskuterat, följa upp resultatet och koppla lönen till det”, säger vårdchefen Helene Thunell.