Tydliga chefsroller gör lönesättning mindre laddat

NYHET Publicerad

INDIVIDUELL LÖN Den lönesättande chefens roll är inte i första hand att försvara företagets lönemodell utan att arbeta efter den. Att fastställa mål och strategier för lönebildningen är vd:s och ledningens ansvar. Om den som sätter lön får tydliga direktiv och rätt verktyg blir uppgiften inte lika laddad, menar Lars Johansson på Teknikföretagen. 

Lars Johansson, Teknikföretagen

Med tydliga processer rullar man ut mattan för lönesättande chefer, enligt Lars Johansson på Teknikföretagen.

För Teknikföretagens medlemmar är lönen en av de absolut största kostnaderna, och ändå är det många, särskilt små och medelstora företag, som inte tänker på hur stora pengar det handlar om. 

– Lön är en investering i kompetens och människor, och det är lika viktigt att få avkastning på den som på andra investeringar för att bibehålla och öka konkurrenskraften, säger Lars Johansson, rådgivare på Teknikföretagen. 

Det handlar om att om att skapa en lönemodell som premierar de goda arbetsinsatserna. Lönen är ett av de viktigaste styrmedlen i ett företag och därför måste bedömningsgrunderna vara tydliga. Och eftersom lönesättning är så strategiskt betydelsefull är det den högsta ledningens ansvar att skapa modeller för det, konstaterar Lars Johansson. 

– Det är ledningen som ska ta fram de policys, strategier och bedömningsgrunder som stödjer affärsidén. 

Rollen för lönesättande chefer är att stå bakom och förverkliga de strategier som ledningen tagit fram, men ansvaret ligger på ledningen.  

– Den gränsen ska man vara tydlig med. Därigenom ger man ett bra stöd särskilt till de chefer som upplever lönesättning som besvärlig. 

Lönesättande chefer ska bedöma sina medarbetares arbetsinsatser, informera om vad de gör som är bra och mindre bra, och sätta lön utifrån kriterierna. För att kunna göra det behöver de stöd från ledningen, slår Lars Johansson fast. Bland annat behöver de adekvat kompetens i lönesättningsfrågor.  

– De måste vara medvetna om lönekostnadens stora betydelse och hur viktigt det är att företaget betalar för rätt saker. De behöver också konkret stöd, som att träna på bedömningar och lönesamtal.   

Uppgiften kräver också att lönesättande chefer får bra verktyg för sitt arbete, till exempel webbverktyget Jobbamedlonen.se. Modeller och lönekriterier behöver vara tydliga. 

– Genom att ge dem tydliga processer rullar man ut mattan för dem och ger dem rätt förutsättningar.  

Ett sätt att uppmuntra chefer att verkligen jobba med sin lönesättning är att låta det vara ett kriterium när deras egen lön sätts.  

– När de bedöms på sin förmåga att sätta lön på ett bra sätt blir det någonting som fler vill utvecklas inom och bli duktiga på.  

Teknikföretagen ger råd och stöd kring lönebildning på flera sätt till sina medlemmar. Det handlar om att se till att lönesättande chefer får goda förutsättningar att göra sitt jobb på ett bra sätt, men också att ge dem råg i ryggen att våga sätta lön.  

En annan del är att se till att företagen har god kännedom om vad som står i kollektivavtalen. Till exempel när man som arbetsgivare måste komma överens med facket och vad man ytterst kan bestämma ensidigt vad gäller lönen.  

– Man ska alltid sträva efter samsyn och överenskommelser, men om det krävs ska man vara beredd att använda sin rätt att besluta ensidigt, för att stödja affärsidé och strategier. 

Teknikföretagen hjälper också företagen att jobba aktivt med att öka differentieringen.  

– Individer med svag löneutveckling utvecklas inte av att lönen höjs. 

En bättre insats, både för dem som individer och för bolaget, är i stället att satsa på kompetensutveckling så att de kan utvecklas och få en bättre löneutveckling den vägen, betonar han. 

– Det har också ett stort signalvärde för de som bidrar med de riktigt goda arbetsinsatserna. De måste få den goda löneutveckling de förtjänar.   

Lars Johansson är övertygad om att de flesta arbetstagare på dagens arbetsmarknad, där arbetsgivare i många branscher slåss om personal, hellre väljer företag med en lägre ingångslön och god löneutveckling, än en arbetsgivare med en flack utvecklingskurva där ingångslönen är högre.   

– Jag tror att offensiva personer väljer den brantare kurvan. God möjlighet till löneutveckling för goda arbetsinsatser är viktigare än höga ingångslöner över tid.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönesättning ett verktyg för ledare

LÖNEBILDNINGSDAGEN Hur kan lönen användas för att forma beteenden och skapa attraktiva arbetsplatser med fokus på prestation och resultat? Det diskuterades under Lönebildningsdagen i Stockholm i september, som var mer välbesökt än någonsin.
NYHET Publicerad:

Nu vågar Uniguides chefer sätta noll

JOBBA MED LÖNEN Största vinsten med individuella löner är att det blir lättare att identifiera nya talanger internt. Det säger Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide. Det har tagit företaget tid att komma dit det är idag, och hennes råd till andra är att börja i liten skala och att sedan bygga på.
NYHET Publicerad:

Unga vill ha koppling till prestation

MOTIVATION Nya generationer har en helt annan syn på arbete och lön än tidigare generationer. Balans i livet och rätt värderingar betyder minst lika mycket som lön vid valet av arbetsgivare. Det konstaterar Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern.
NYHET Publicerad:

”Satsa krutet på uppföljning”

INDIVIDUELL LÖN För att ändra lönesättningen och gå mot mer individuella löner måste transparensen genom hela löneprocessen öka. Det säger Ami Hemviken, expert inom kommunikation, retorik och ledarskap.
NYHET Publicerad:

Lönesättning ett verktyg för ledare

LÖNEBILDNINGSDAGEN Lönebildningen måste vara integrerad i ledarskapet för att kunna förändras. Men då behöver också strukturen i företaget förändras för att stötta det. Det sa ledarskapsexperten Ami Hemviken på Lönebildningsdagen i Stockholm.
NYHET Publicerad:

”Dagen får en att börja tänka framåt”

LÖNEBILDNINGSDAGEN Det var fjärde året i rad som Lönebildningsdagen gick av stapeln i Stockholm och för många har det blivit en återkommande tradition. Vi frågade två personer i vimlet varför de kom till hit.
NYHET Publicerad:

Samverkan gör det lätt att göra rätt

UTVECKLING Guider för att lättare kunna följa krångliga regler och nya förslag på hur lönekartläggning kan förenklas. Det är något av det som Almega, Unionen och Akademikerna tar fram i ett gemensamt utvecklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Skrotad individuell ett bonus lyft för Atea

LÖNESTRATEGI När it-bolaget Atea jobbat igenom sina värderingar blev det uppenbart att de individuella bonusarna mest gav problem, så de togs bort. I stället ökade fokuset på individuella löner vilket gav en gedignare löneprocess och en starkare samarbetskultur – med kraftig tillväxt som resultat.
NYHET Publicerad:

Lektion 13: Allt att vinna på att jobba med lönen

JOBBA MED LÖNEN En av sex medarbetare skulle bli mer motiverade att prestera på jobbet om lönen var tydligare kopplad till arbetsinsatsen, visar en undersökning. Med andra ord finns det en outnyttjad potential i en bättre fungerande lönesättning, enligt Löneskolan.
NYHET Publicerad:

Lönebildning hetare än någonsin

HALLÅ DÄR Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. I veckan är det fjärde året i rad som Svenskt Näringsliv arrangerar Lönebildningsdagen i Stockholm och intresset är större än någonsin – 350 deltagare. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

FORSKNING Mer än hälften av de privatanställda har inte lönesamtal med sin chef. Det visar en kommande forskningsstudie om verksamhetsnära lönesättning. "Det är alarmerande uppgifter", säger Magnus Sverke, psykologiprofessor och projektledare.
NYHET Publicerad:

Lektion 12: När lönetaket sätter stopp

JOBBA MED LÖNEN Medarbetare som presterar på topp har en relativt snabb löneutveckling, men stannar de länge i samma befattning riskerar de tillslut att ha ett för högt löneläge för sin roll. I löneskolans lektion 11 ger Edel Karlsson Håål exempel på hur det kan lösas.
NYHET Publicerad:

Elbolaget Eon tar helhetsgrepp på lönesättningen

LEDARSKAP Eon flyttar ut ansvaret för tjänstemännens löner till cheferna. Farhågor för att sifferlösa avtal, utan central kontroll, skulle få lönerna att skena visade sig vara obefogade, säger hr-chefen Katarina Sigeus Ek.
NYHET Publicerad:

Bensinmack med eget bonussystem

LÖNEBILDNING På Circle K Sannarp i Halmstad har stationschefen Sven-Olof Gudmundsson utvecklat ett eget bonuslönesystem. Genom att delegera ansvar till de anställda och ge möjlighet till bonuslön, har han fått motiverade medarbetare och en lönsam bensinmack.
NYHET Publicerad:

Lektion 11: Ja, lön är viktigt

JOBBA MED LÖNEN Lön handlar om så mycket mer än pengar – det handlar om existentiella behov, skriver lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål i Löneskolans lektion 11. Utmaningen i Sverige är att vi är vana vid små löneskillnader och att den egna lönen är svår att påverka.
NYHET Publicerad:

Ta fram lönestrategin på webben

STRATEGI Webbverktyget Jobba med lönen har varit ett bra stöd i företaget Uniguides utveckling mot individuella löner, enligt vd:n Anna-Lena Bohm. Dessutom har det lett till att företaget har identifierat nya talanger internt. 
NYHET Publicerad:

Visitaföretag positiva till individuella löner

HALLÅ DÄR Niklas Berthelson, arbetsrättsjurist på Visita. Ni har precis gjort en undersökning om individuell lönesättning bland era medlemsföretag. Vad visar resultatet?
NYHET Publicerad:

Volvo Cars: Lägger om lönestruktur för att attrahera nya kompetenser

LÖN Volvo Cars lägger om sin lönestruktur för att attrahera nya kompetenser. Chefer får större flexibilitet i lönesättningen samtidigt som lön, förmåner och arbetsformer individanpassas. Det berättade Volvo Cars Hanna Fager på Lönebildningsdagen i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Lektion 10: När man inte kommer överens

JOBBA MED LÖNEN Löneskolans lektion tio handlar om när chef och medarbetare inte förstår varandra i lönesamtalet eller har väldigt olika uppfattning om bedömning och lön. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål tipsar om hur problemet kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Sug efter individuella löner

HALLÅ DÄR Viveca Krook, förhandlare på arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Hur ser läget ut i er bransch när det gäller löner?