Inrapportering av lönestatistik

Från och med den 4 oktober 2019 är lönestatistikinsamlingen öppen för inrapportering av löneuppgifter för utvalda medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv.

Det saknas uppgifter från ett antal utvalda företag för 2019 års lönestatistikinsamling och påminnelsebrev har skickats ut till dessa med uppmaning att lämna uppgifter senast fredagen den 29 november 2019.

Vi behöver uppgifterna för att få en så heltäckande och tillförlitlig lönestatistik som möjligt.

Insamlingen avser september månad, undantaget medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier där insamlingen avser juli – september.

Gå till inloggningssidan.