Inrapportering av lönestatistik

Från och med den 4 oktober 2019 är lönestatistikinsamlingen öppen för inrapportering av löneuppgifter för utvalda medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv.

Berörda företag har fått ett inbjudningsbrev per post med ytterligare information.

Sista dag för att lämna uppgifter är den 4 november 2019. Insamlingen avser september månad, undantaget medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier där insamlingen avser juli – september.

Gå till inloggningssidan.