Internationell utblick - Löner och arbetskraftskostnader, International Outlook - Wages, Salaries, Labour Costs April 2007

RAPPORT Publicerad
I Internationell utblick får du en övergripande beskrivning av löne- och lönebikostnader för industriarbetare i olika länder. I just detta nummer får du dessutom en bild av hur arbetskraftskostnaderna i de baltiska länderna och Polen närmar sig den svenska nivån.

International Outlook includes some of the various levels of pay for time worked and total labour costs around the world and also an estimate of the convergence of labourcosts in the Baltic states and Poland in relation to Sweden.

Författare