Näringslivets lönestatistik

TV Publicerad

Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv som deltagit i lönerapporteringen får tillgång till detaljerad lönestatistik för olika yrken, branscher och regioner via verktyget Näringslivets lönestatistik.