Ny rapport: Låglönefällan en myt

NYHET Publicerad

LÖNER Låga ingångslöner försämrar inte ungas löneutveckling. Det visar rapporten Fakta om löner och arbetstider 2012.

Fakta om löner och arbetstider ger en översiktligbild av bland annat löner, arbetskraftskostnader och arbetstider. Huvuddelen av uppgifterna är baserade på lönestatistik som Svenskt Näringsliv samlat in. Nytt för årets rapport är ett temaavsnitt om unga på arbetsmarknaden.

Idag finns det omkring 1,24 miljoner unga i åldern 15-24 år. Omkring hälften står tillgängliga för arbetsmarknaden och av dessa är drygt 3 av 4 är sysselsatta.

Kajsa Lindell, statistiker på Svenskt Näringsliv, vilka branscher sysselsätter flest unga människor?

– Majoriteten av de ungdomar som är sysselsatta finns anställda i den privata sektorn. De flesta arbetar inom handel, hotell, restaurang och service. Det vanligaste yrket för unga i åldern 18-24 år är försäljare inom fackhandeln.

Hur skiljer sig ungas ingångslöner från övriga anställda på arbetsmarknaden?

– I de yrken som är vanligast förekommande bland ungdomar är det i de flesta fall mycket liten skillnad mellan ingångslönen för unga och medianlönen för övriga.

– Ingångslönen för en ung nyanställd försäljare är 22 600 kr, medan den är 24 600 kr för övriga som redan arbetar i yrket. De ungas ingångslön motsvarar alltså 92 procent av de övrigas medianlön, vilket betyder en skillnad på 2 000 kr.

Förslaget om ungdomslöner kritiseras ofta för att vara en låglönefälla för unga människor. Hittar ni stöd för detta i årets rapport?

– Nej. Av de drygt 105 000 personer som hörde till den tiondel som tjänade minst år 2005 återfanns 36 procent bland de lägst avlönade ett år senare. Det innebär att drygt 6 av 10 inte längre hör till de lägst avlönade efter ett år. Efter ytterligare fem år är endast 11 procent lågavlönade.

– De som ligger kvar bland de lägst avlönade är framför allt äldre medarbetare. Många av de unga har gått vidare till en ny anställning eller studier. Detta är också det bästa sättet att på kort såväl som längre sikt förbättra sitt relativa löneläge.

Låg ingångslön som ung behöver alltså inte betyda att man får en dålig löneutveckling?

– Det stämmer. Unga människor som startar på en lägre lön har oftast en mycket bättre löneutveckling än äldre som nyanställs. För tjänstemän nya på jobbet inom servicebranschen, mellan 18 och 24 år 2008, var löneutvecklingen 25 procent fram till 2011. För en äldre person i åldern 25-64 år har löneutvecklingen varit 15 procent.

– Inom transportsektorn är skillnaden mellan löneutvecklingen för en ung och en äldre inte lika stor. Unga nyanställda har haft en löneutveckling på 12 procent och äldre nyanställda 10 procent. Anledningen är den sammanpressade lönestrukturen som finns inom transportverksamheten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny rapport:”Fakta om löner och arbetstider”

STATISTIK Snittlönen för arbetare ligger på drygt 353 000 kronor per år och drygt 513 000 för tjänstemän bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Det visar rapporten ”Fakta om löner och arbetstider”.
NYHET Publicerad:

Missvisande lönejämförelse kritiseras

HALLÅ DÄR Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. Svenskt Näringsliv är kritiskt till ett nytt uppdrag som Medlingsinstitutet, MI, har fått.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Låglönefällan en myt

LÖNER Låga ingångslöner försämrar inte ungas löneutveckling. Det visar rapporten Fakta om löner och arbetstider 2012 som. I år har ungas löner synats närmare i rapporten.