Förbättringspotential avseende AF:s kontor


Förbättringspotential avseende AF:s kontor, exempel på benchmark-system enligt DEA-modell.
Källa: Riksrevisionen effektivitetsanalys 2012. Arbetsförmedlingens effektivitetsmätning 2015

Förklaring: Rådata per kontor enligt DEA-modell. Prestationer är övergång till arbete eller studier. Resurserna som används definieras som lokalyta, antal anställda, med flera. Detta är ett relativt mått utifrån ”bästa kontor”. Dessutom finns en svaghet i att kontor som inte kunde mätas vid tillfället definierades som grönt. Trots det gör vi bedömningen att en sådan karta ska utvecklas.

Siffrorna är historisk data och ska inte användas för att belysa effektivitet idag. Detta är ett förslag på en modell som ska skalas upp och uppdateras med aktuella siffror. Inspiration om ett trafikljus-system kommer det tyska AF-systemets omvandling under tidigt 2 000-tal.