Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb

RAPPORT Publicerad

År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen 2006:22). Där konstaterades att Arbetsförmedlingen "har stora problem med att genomföra sin huvuduppgift, nämligen att effektivt förmedla arbete till arbetslösa och arbetskraft till arbetsgivare". En slutsats var att en arbetsförmedlare år 2003 inte förmedlade mer än 8,5 anställningar på ett helt år.

I denna skrift har Riksrevisionens kalkyl gjorts om för år 2009. Resultaten visar att Arbetsförmedlingen inte lyckas bättre idag än 2003. Under 2009 förmedlades marginellt fler jobb, 9,4 per arbetsförmedlare och år, men då ingår även vissa subventionerade jobb som inte räknades med i Riksrevisionens kalkyl.

Enbart 12 procent av jobben som tillsattes förra året gick via Arbetsförmedlingen. Särskilt ungdomar får lite stöd av förmedlingen. Vår granskning visar också att det kostar Arbetsförmedlingen drygt 60 000 kronor att förmedla ett jobb.

En internationell jämförelse visar att svenskar har relativt liten tilltro till att Arbetsförmedlingen ska erbjuda stöd att hitta jobb, medan finländare ligger i topp när det gäller förtroende för förmedlingen. Sammantaget framstår det som akut att öppna Arbetsförmedlingen för en mer omfattande konkurrens än det lilla steget som jobbcoacherna hittills utgör. För detta finns också goda internationella förebilder. I Australien har till exempel arbetslösheten sänkts kraftigt efter ett reformpaket där en ordentlig konkurrensutsättning av arbetsförmedlingen ingått.

Författare