Rating av leverantörer i insatsen Stöd & Matchning


Källa: Arbetsförmedlingens offentliga data för rating, aktuell uppdatering.

Förklaring: Avser övergångar till arbete eller reguljära studier. Modellen tar hänsyn till deltagarnas förutsättningar. Rating-systemet är ett relativt mått mellan enheter och kan inte heller jämföras med andra arbetsmarknadspolitiska insatser vad gäller effektivitet eller utfall.

Det finns svagheter kring systemet. Bland annat att det inte är resultat i realtid, utan viss historisk förskjutning. Å andra sidan är systemet det mest tillförlitliga till dags datum och därför det mest relevanta resultat-måttet att använda liksom möjligheten till transparenta möjligheter som det ger.