Bättre matchning kan stärka tillväxten

NYHET Publicerad

UTBILDNING Den nya rapporten En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt från Entreprenörskapsforum visar att hälften av den ekonomiska tillväxten mellan 2001 och 2010 har skett tack vare att fler anställda också är högutbildade. Samtidigt är den låga utbildningspremien ett stort problem.

Johan Eklund

Johan Eklund, forskningsledare och professor på Entreprenörskapsforum.

Foto: Entreprenörskapsforum
Annie Lööf

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, deltog vid rapportlanseringen...

Foto: Lisa Silver
Jonas Milton

...och det gjorde även Jonas Milton, vd för Almega.

Foto: Lisa Silver

I rapporten pekas kompetensförsörjningen ut som en avgörande förutsättning för att kunskap ska kunna leda till innovation och tillväxt i näringslivet. För detta är en fungerande matchning på arbetsmarknaden en nyckelfaktor. Författarna visar olika indikationer på att matchningen försämrat på den svenska arbetsmarknaden de senaste decennierna, med fler lediga jobb samtidigt som fler personer genomgått högskoleutbildning. Den bristande matchningen är även tärande på Sveriges innovationskapacitet, enligt rapporten.

– Kan matchningen mellan näringslivet och utbildning förbättras kan vi frigöra enorm tillväxtpotential, säger Johan Eklund, delförfattare till rapporten.

Samtidigt som andelen högutbildade fördubblats mellan 1990 och 2010, från 20 till 40 procent, har rekrytering av rätt kompetens blivit allt svårare för arbetsgivare. Johan Eklund pekar i sitt kapitel på att många av de utbildningar som har byggts ut inte har någon tydlig koppling till näringslivets efterfrågan, till exempel magister- och masterutbildningar inom vård/omsorg, humaniora och samhällsvetenskap. Detta kan vara en förklaring till att andelen högskoleutbildade inom näringslivet ligger lägre än i samhället i stort (22 procent, jämfört med 40 procent).

– Det är viktigt att låta näringslivet vara behovsdrivande, att lärosätena har en nära dialog med näringslivet och hör efter om vilken kompetens som behövs. Samarbetet kan göras närmre, säger Johan Eklund.

I en jämförelse av olika utbildningsgruppers produktivitet konstateras att högutbildade är mellan två och tre gånger mer produktiva än lågutbildade. Det ökade antalet högutbildade var också skälet till den största delen av tillväxten det senaste årtiondet. Däremot är premien på utbildning låg, i och med att skillnader i produktivitet inte återspeglas i löneskillnader. En låg utbildningspremie minskar incitamenten till utbildning.

– Den viktigaste faktorn för att skapa incitament att förbättra matchningsproblematiken på arbetsmarknaden är att få upp utbildningspremien. Det vill säga göra så att det lönar sig att studera sådant som arbetslivet efterfrågar, säger Johan Eklund.

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet och tidigare näringsminister, var på plats när rapporten lanserades och uttryckte att både lärlingsjobb och yrkesutbildningar spelar en viktig roll för att förbättra matchningen. Hon pekade också på att ökad flexibilitet och minskat regelkrångel för företag är åtgärder som förbättrar situationen på arbetsmarknaden.

– Jag vill se en fördjupad arbetslinje, sa Annie Lööf.

Rapporten visar att ökad rörlighet på arbetsmarknaden har en positiv effekt på både produktivitet och innovationer. För öka rörligheten måste arbetsrätten moderniseras. Lagar och regler som begränsar rörlighet bör avskaffas och ersättas av en mer generös arbetslöshetsersättning och högkvalitativa möjligheter till utbildning och fortbildning.

Almegas VD Jonas Milton var vid rapportlanseringen också inne på att arbetsrätten behöver moderniseras.

– ”Sist in, först ut” känns väldigt mycket som 1800-tal. Därutöver måste vi också ha en utbildningspremie som gör att fler vågar byta jobb, sa Jonas Milton.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Validera istället för att utbilda redan kompetenta"

DEBATT Högskolor ska kunna validera kompetens och växla den till högskolepoäng, men det är fortfarande bara en rättighet i teorin. Det är oacceptabelt och ett betydande misslyckande för den förda utbildningspolitiken. Nu krävs politiska beslut för att få igång valideringen, inte minst för de nyanlända akademiker som saknar dokumentation över sin utbildning. Det skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Martin Linder, Unionen.
NYHET Publicerad:

Prao blir obligatoriskt – regeringen har lyssnat på näringslivet

KOMMENTAR Alla elever ska få rätt till minst tio dagar prao. Det är ett välkommet besked från regeringen. Nu får alla ungdomar möjlighet att se hur en arbetsplats fungerar, någonting som ger dem en fot in på arbetsmarknaden och underlättar deras framtida studie- och yrkesval. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Full fart på skolarbetet när målet är tydligt

SAMVERKAN I ett lyckat samarbete mellan skola och näringsliv har engagerade elever fått utmana sin kreativitet genom att sätta sin egen prägel på stolar som skänkts till skolan. "De har kommit in till lektionerna med fullt fokus och arbetat stenhårt", säger läraren.
NYHET Publicerad:

Äventyr i det gröna ska locka till okänd näring

KOMPETENS De odlar basilika, gissar på kryddväxter och anlägger stenpartier. Och framför allt får högstadieeleverna en inblick i en bransch som de knappt ens visste existerade. Det behövs, branschen ropar efter fler medarbetare och fler företag.
NYHET Publicerad:

SL: Elevappar ska vägleda resenärer rätt

SAMVERKAN Teknikelever från Stockholm Science and Innovation School (SSIS) håller på att ta fram en navigationsapp för de nya pendeltågsstationerna. ”Vi vill visa unga att det inte bara är på spelföretag man gör häftiga teknikprodukter”, säger Anders Sköld på SL.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver genomgripande reformer”

NY RAPPORT Personer med svag utbildningsbakgrund möter stora etableringssvårigheter på arbetsmarknaden, enligt en ny rapport. "Vi ser en situation idag där insider-outsider problematiken ökar. Sverige behöver genomföra ett antal genomgripande reformer som ökar jobbchanserna", säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

ARBETSMARKNAD Extratjänster är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare vill få fler i arbete – hindras av regler

ARBETSMARKNAD ”Vi står inför enorma samhällsproblem om vi inte gör det lättare för företagen att anställa, något som har ställts på sin spets efter hösten 2015 då vi tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Att snabbt komma i arbete är viktigt för självkänsla, språkinlärning och självständighet”, säger Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje.
NYHET Publicerad:

Högsta betyg för entreprenörkör i butik

SAMVERKAN Under våren har sjätteklassare i Röstånga fått en snabbkurs i entreprenörskap i byns Ica-butik. Projektet har fått högsta betyg och Tomas Nilsson uppmanar nu andra företag att slå upp dörrarna för skolan. ”Det har varit så otrolig roligt att möta alla nyfikna elever och visa dem hur arbetslivet ser ut i en matvarubutik.”
NYHET Publicerad:

Stort intresse för att praktisera som ingenjör

TEKNIK Ansökan till årets upplaga av Tekniksprånget, praktikprogrammet där unga får testa på ingenjörsyrket, har dragit igång. Syftet är inspirera unga att läsa till ingenjörer."Kompetensförsörjning ligger högst upp på agendan för många arbetsgivare", säger projektledare Alexandra Ridderstad.
NYHET Publicerad:

Järnvägsutbildning går som tåget

KOMPETENS En teknikintensiv bransch med tydlig miljöprofil. Dessutom en bransch där staten lägger in 125 miljarder de kommande åren. Infranord Academy har tagit på sig uppgiften att stå för en del av den utbildning som behövs inom järnvägsnäringen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörsyrket nu hetast

TEKNIK Ingenjör ligger i topp bland de yrken som väcker mest intresse hos dagens gymnasieväljare, enligt Yrkesguiden på Gymnasium.se. Lika högt placerar sig naturvetenskapligt arbete bland yrkeskategorier. ”Visst känns det som att vi har vind i seglen”, säger Li Ljungberg-Nilsson på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

OKQ8 Scandinavia satsar på nyanlända akademiker

PRAKTIK Förra året erbjöd OKQ8 Scandinavia utländska akademiker praktik på sina kontor. Nu har projektet blivit permanent och förhoppningen är att göra det skandinaviskt.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen måste moderniseras nu

BLOGG Arbetsförmedlingen fungerar inte. Det är regeringen medveten om och ger nu den pågående utredningen nya direktiv. Det är bra, men moderniseringen av Arbetsförmedlingen får inte dras i långbänk, förändringar måste ske nu, skriver Edward Hamilton i ett blogginlägg.
NYHET Publicerad:

Mentorer taggar tjejers intresse för teknik

TEKNIK Det behövs 50 000 nya ingenjörer de närmaste 13 åren. Fler tjejer behövs inom tekniskt inriktade utbildningar och yrken. Men bristen på kvinnliga förebilder gör att de tvekar. Det tänker Semcon råda bot på ett helt nytt mentorsprogram.
NYHET Publicerad:

Inspiratör med förkärlek för kemi

KEMI En vetenskapskvinna i kemins tjänst. Så beskriver Louise Fornander sig själv. ”Det behövs fler förebilder än de av kemister i vita rockar, så att ungdomarna ser alla de möjligheter som finns till ett spännande arbetsliv”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Mycket vunnet på att anställa internationella studenter

KOMPETENS Många arbetsgivare har idag problem att hitta kvalificerad arbetskraft i Jönköping. För Jönköping International Business School kommer lösningen att bli ännu tightare samarbete mellan studenterna och näringslivet. "Vi som skola måste se vårt ansvar”, säger Vaida Staberg, Alumni relations koordinator på JIBS.
NYHET Publicerad:

Nytt program sätter fokus på biologiskt entreprenörskap

HÖGSKOLAN En utbildning som binder samman biologi och entreprenörskap startar vid Örebro universitet till hösten. Målet är att ge förutsättningar för att arbeta från idé till produkt.
NYHET Publicerad:

Studera.nu lever inte upp till kraven

KOMMENTAR Det är oacceptabelt att studenter i Sverige inte kan välja utbildning utifrån relevanta fakta. Regeringen behöver snarast ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att ta fram jämförbar information, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Få lärosäten förbereder naturvetare för arbetslivet

KVALITET I HÖGSKOLAN Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är bäst och Uppsala universitet förhållandevis bra på arbetslivsanknytning. Men få lärosäten ger tillräckligt stöd till naturvetarstudenter för att de ska känna sig förberedda för arbetslivet när de tar examen, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört.