Bättre matchning kan stärka tillväxten

NYHET Publicerad

UTBILDNING Den nya rapporten En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt från Entreprenörskapsforum visar att hälften av den ekonomiska tillväxten mellan 2001 och 2010 har skett tack vare att fler anställda också är högutbildade. Samtidigt är den låga utbildningspremien ett stort problem.

Johan Eklund

Johan Eklund, forskningsledare och professor på Entreprenörskapsforum.

Foto: Entreprenörskapsforum
Annie Lööf

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, deltog vid rapportlanseringen...

Foto: Lisa Silver
Jonas Milton

...och det gjorde även Jonas Milton, vd för Almega.

Foto: Lisa Silver

I rapporten pekas kompetensförsörjningen ut som en avgörande förutsättning för att kunskap ska kunna leda till innovation och tillväxt i näringslivet. För detta är en fungerande matchning på arbetsmarknaden en nyckelfaktor. Författarna visar olika indikationer på att matchningen försämrat på den svenska arbetsmarknaden de senaste decennierna, med fler lediga jobb samtidigt som fler personer genomgått högskoleutbildning. Den bristande matchningen är även tärande på Sveriges innovationskapacitet, enligt rapporten.

– Kan matchningen mellan näringslivet och utbildning förbättras kan vi frigöra enorm tillväxtpotential, säger Johan Eklund, delförfattare till rapporten.

Samtidigt som andelen högutbildade fördubblats mellan 1990 och 2010, från 20 till 40 procent, har rekrytering av rätt kompetens blivit allt svårare för arbetsgivare. Johan Eklund pekar i sitt kapitel på att många av de utbildningar som har byggts ut inte har någon tydlig koppling till näringslivets efterfrågan, till exempel magister- och masterutbildningar inom vård/omsorg, humaniora och samhällsvetenskap. Detta kan vara en förklaring till att andelen högskoleutbildade inom näringslivet ligger lägre än i samhället i stort (22 procent, jämfört med 40 procent).

– Det är viktigt att låta näringslivet vara behovsdrivande, att lärosätena har en nära dialog med näringslivet och hör efter om vilken kompetens som behövs. Samarbetet kan göras närmre, säger Johan Eklund.

I en jämförelse av olika utbildningsgruppers produktivitet konstateras att högutbildade är mellan två och tre gånger mer produktiva än lågutbildade. Det ökade antalet högutbildade var också skälet till den största delen av tillväxten det senaste årtiondet. Däremot är premien på utbildning låg, i och med att skillnader i produktivitet inte återspeglas i löneskillnader. En låg utbildningspremie minskar incitamenten till utbildning.

– Den viktigaste faktorn för att skapa incitament att förbättra matchningsproblematiken på arbetsmarknaden är att få upp utbildningspremien. Det vill säga göra så att det lönar sig att studera sådant som arbetslivet efterfrågar, säger Johan Eklund.

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet och tidigare näringsminister, var på plats när rapporten lanserades och uttryckte att både lärlingsjobb och yrkesutbildningar spelar en viktig roll för att förbättra matchningen. Hon pekade också på att ökad flexibilitet och minskat regelkrångel för företag är åtgärder som förbättrar situationen på arbetsmarknaden.

– Jag vill se en fördjupad arbetslinje, sa Annie Lööf.

Rapporten visar att ökad rörlighet på arbetsmarknaden har en positiv effekt på både produktivitet och innovationer. För öka rörligheten måste arbetsrätten moderniseras. Lagar och regler som begränsar rörlighet bör avskaffas och ersättas av en mer generös arbetslöshetsersättning och högkvalitativa möjligheter till utbildning och fortbildning.

Almegas VD Jonas Milton var vid rapportlanseringen också inne på att arbetsrätten behöver moderniseras.

– ”Sist in, först ut” känns väldigt mycket som 1800-tal. Därutöver måste vi också ha en utbildningspremie som gör att fler vågar byta jobb, sa Jonas Milton.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Högskolan i Gävle plantskola för Stora Enso

SAMVERKAN Tre skolår blir fyra. I gengäld ger samverkan med, och praktiken hos, Stora Enso att ingenjörsstudenterna lär känna företaget och företaget studenterna. "För oss är möjligheten att lära känna studenterna på nära håll under studietiden absolut viktigt för vår framtid", säger Lars Ericson, chef för strategisk planering på Stora Enso.
NYHET Publicerad:

IT-support för seniorer duvning inför arbetslivet

GYMNASIESKOLAN Nyligen avslutade elever på IT-Gymnasiet i Helsingborg ett projekt med en IT-supportgrupp för äldre. ”Det har känts oerhört nyttigt att låta eleverna få sitta och diskutera tekniken med de äldre”, säger Mickey Missler som undervisar i IT-ämnen på skolan.
NYHET Publicerad:

Motorbranschcollege ska locka fler unga

KOMPETENS Motorbranschens rekryteringsbehov ökar sedan flera år tillbaka. Närmare 6 000 personer kommer att behöva rekryteras de kommande tre åren. För att möta detta satsar branschen nu på att etablera Motorbranschcollege.
NYHET Publicerad:

SSA samlar deltagare från hela Sverige

SAMVERKAN 19-21 april 2017 arrangerar Kungsbacka kommun rikskonferensen Samverkan skola-arbetsliv (SSA). Tema för 2017 är #Levla samverkan – Alla kan levla samverkan! Konferensen har fokus på  lärande exempel, inspiration, nya kunskaper, möten och prova på.
NYHET Publicerad:

It-ledare stöd för rektorer i nytt program

IT I SKOLAN Snart väntas regeringen klubba igenom en strategi för skolans digitalisering och redan har kompetenssatsningar dragits igång. En av dem är ett mentorprogram för rektorer och it-ledare som IT&Telekomföretagen initierat, med ambitionen att starta en pilotverksamhet i höst.
NYHET Publicerad:

Nya regler hotar yrkesutbildningars kvalitet

YRKESUTBILDNING Övningskörning ute på företagen är farligt. Det menar Transportstyrelsen som nu vill stoppa möjligheten att göra det under praktikperioderna. "Att ta bort övningskörningen är som att förbjuda en blivande snickare att använda hammaren under studietiden", säger Tord Sandin, vd på Sandin Cargo.
NYHET Publicerad:

ABB går in och backar upp Kodcentrum

IT I SKOLAN Teknikföretaget ABB väljer att gå in som stödföretag till Kodcentrum. Med över 40 års erfarenhet av att driva den digitala tekniken framåt inom energibolag, industri, transport och infrastruktur vill ABB bidra till fler barn och unga får introduceras till programmering och digitalt skapande.
NYHET Publicerad:

Malin hjälper ungdomar att fatta galoppen

TEKNIK Chalmersstudenten och ryttaren Malin Ramne ville öka intresset för tekniska ämnen hos ungdomar. Med ambitionen att visa hur man har nytta av skolkunskaperna i det verkliga livet, inte minst i stallet, startade hon Facebook-sidan IQuusen.
NYHET Publicerad:

Svensk forskning måste styras smartare

DEBATT Under våren väntas regeringen tillsätta en utredning om hur finansiering och styrning av de högre lärosätena ska fungera.  I det arbetet måste aktörer utanför högskolan involveras. Den bör också vara brett politiskt förankrad, skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Björn O Nilsson, Kunglliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
NYHET Publicerad:

Avgifter för tredjelandsstudenter har stärkt kvaliteten

KOMMENTAR Så är det dags för ytterligare en utredning på högskoleområdet. Denna gång på temat internationalisering. Frågan är om syftet är att smygvägen avskaffa de avgifter som infördes för tredjelandsstudenter 2011. Det vore olyckligt, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitiskt expert.
NYHET Publicerad:

Alliansen vill lägga ner Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN Allianspartierna föreslår en nedläggning av Arbetsförmedlingen. I stället ska privata aktörer matcha arbetssökande med arbetsgivare. Företaget Lärarförmedlarna applåderar förslaget.
NYHET Publicerad:

Sandvik och Tekniska Museet vill öka ungas teknikintresse

TEKNIK Sandvik inleder ett treårigt samarbete med Tekniska museet i Stockholm och blir museets allra första Innovationspartner. "Vi ser många möjligheter att möta och inspirera barn och ungdomar och att öka deras intresse för ingenjörskap och teknik", säger Jessica Alm, Sandviks kommunikationsdirektör.
NYHET Publicerad:

"Ungdomar kan ge företagen många idéer"

SAMVERKAN Branschdagen på Realgymnasiet i Gävle blev en succé. Under dagen knöts mängder av kontakter mellan elever och representanter för utbildningar och företag. Bland annat resulterade det i att ett av företagen på plats troligen gör verklighet av en idé från ungdomarna.
NYHET Publicerad:

Carolina Klüft hjälper samverkansprojekt att höja ribban

SAMVERKAN Astronauten Christer Fuglesang var först ut som inspiratör i samverkansprojektet Mot nya höjder. Inför den nya terminen är det Carolina Klüft som engagerats som ambassadör i det projekt som ska hjälpa skola och näringsliv att mötas.
NYHET Publicerad:

Energisk entusiasm bakom målmedvetet samhällsansvar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Elbranschen har ett skriande personalbehov och på skolornas elprogram saknas lärare med rätt kompetens. Vad kan ett mindre företag i branschen göra åt saken? Inte så mycket, skulle vissa hävda. Emil Stam, VD för Emma Elinstallationer AB, är av en helt annan åsikt.
NYHET Publicerad:

Skarpt verktyg för jobbmatchning

PRAKTIK Nackademin och LinkedIn har lanserat en ny plattform som ska göra det enklare för arbetsgivare och studenter att hitta varandra. Plattformen, som heter Redo för Jobb, ger möjligheten för arbetsgivare att enkelt lägga upp praktikplatser på LinkedIn.
NYHET Publicerad:

Vill ge teknik i skolan en spark i baken

SAMVERKAN Mer teknik i skolan. Mer digital kompetens till landets unga. Det utlovade regeringen i höstas. Det inspirerade IT-företaget Consid att utlysa en tävling där första pris var en gratis programmeringsutbildning. Nu drar Böskolan i Göteborg och företaget igång det samarbetet.
NYHET Publicerad:

Stark men tudelad arbetsmarknad

KOMMENTAR I veckan kom SCB med statistik över arbetsmarknadens utveckling under 2016. Arbetsmarknaden fortsatte att utvecklas starkt , men den utpräglade tudelningen kvarstår.
NYHET Publicerad:

Raketstart för att öka lusten till naturvetenskap

SAMVERKAN Skola och företag behöver mötas. Elever behöver bli intresserade av matematik och naturvetenskap. I Markaryd tog man hjälp av astronauter för att lösa de till synes komplicerade frågorna och hittade samtidigt en helt ny samverkansform. "Busenkelt, det är ingen raketforskning", menar projektledaren.
NYHET Publicerad:

Kopplar samman elever med verkliga uppdrag

TEKNIKSPRÅNGET Praktikanterna Cornelia och Alexander har byggt en webbplattform där företag kan lägga upp projekt som de vill att gymnasielever ska ta sig an. Syftet är att göra det enklare för skolan och näringslivet att samarbeta och ge skolelever verklighetsbaserade uppgifter att arbeta med.