Bättre matchning kan stärka tillväxten

NYHET Publicerad

UTBILDNING Den nya rapporten En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt från Entreprenörskapsforum visar att hälften av den ekonomiska tillväxten mellan 2001 och 2010 har skett tack vare att fler anställda också är högutbildade. Samtidigt är den låga utbildningspremien ett stort problem.

Johan Eklund

Johan Eklund, forskningsledare och professor på Entreprenörskapsforum.

Foto: Entreprenörskapsforum
Annie Lööf

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, deltog vid rapportlanseringen...

Foto: Lisa Silver
Jonas Milton

...och det gjorde även Jonas Milton, vd för Almega.

Foto: Lisa Silver

I rapporten pekas kompetensförsörjningen ut som en avgörande förutsättning för att kunskap ska kunna leda till innovation och tillväxt i näringslivet. För detta är en fungerande matchning på arbetsmarknaden en nyckelfaktor. Författarna visar olika indikationer på att matchningen försämrat på den svenska arbetsmarknaden de senaste decennierna, med fler lediga jobb samtidigt som fler personer genomgått högskoleutbildning. Den bristande matchningen är även tärande på Sveriges innovationskapacitet, enligt rapporten.

– Kan matchningen mellan näringslivet och utbildning förbättras kan vi frigöra enorm tillväxtpotential, säger Johan Eklund, delförfattare till rapporten.

Samtidigt som andelen högutbildade fördubblats mellan 1990 och 2010, från 20 till 40 procent, har rekrytering av rätt kompetens blivit allt svårare för arbetsgivare. Johan Eklund pekar i sitt kapitel på att många av de utbildningar som har byggts ut inte har någon tydlig koppling till näringslivets efterfrågan, till exempel magister- och masterutbildningar inom vård/omsorg, humaniora och samhällsvetenskap. Detta kan vara en förklaring till att andelen högskoleutbildade inom näringslivet ligger lägre än i samhället i stort (22 procent, jämfört med 40 procent).

– Det är viktigt att låta näringslivet vara behovsdrivande, att lärosätena har en nära dialog med näringslivet och hör efter om vilken kompetens som behövs. Samarbetet kan göras närmre, säger Johan Eklund.

I en jämförelse av olika utbildningsgruppers produktivitet konstateras att högutbildade är mellan två och tre gånger mer produktiva än lågutbildade. Det ökade antalet högutbildade var också skälet till den största delen av tillväxten det senaste årtiondet. Däremot är premien på utbildning låg, i och med att skillnader i produktivitet inte återspeglas i löneskillnader. En låg utbildningspremie minskar incitamenten till utbildning.

– Den viktigaste faktorn för att skapa incitament att förbättra matchningsproblematiken på arbetsmarknaden är att få upp utbildningspremien. Det vill säga göra så att det lönar sig att studera sådant som arbetslivet efterfrågar, säger Johan Eklund.

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet och tidigare näringsminister, var på plats när rapporten lanserades och uttryckte att både lärlingsjobb och yrkesutbildningar spelar en viktig roll för att förbättra matchningen. Hon pekade också på att ökad flexibilitet och minskat regelkrångel för företag är åtgärder som förbättrar situationen på arbetsmarknaden.

– Jag vill se en fördjupad arbetslinje, sa Annie Lööf.

Rapporten visar att ökad rörlighet på arbetsmarknaden har en positiv effekt på både produktivitet och innovationer. För öka rörligheten måste arbetsrätten moderniseras. Lagar och regler som begränsar rörlighet bör avskaffas och ersättas av en mer generös arbetslöshetsersättning och högkvalitativa möjligheter till utbildning och fortbildning.

Almegas VD Jonas Milton var vid rapportlanseringen också inne på att arbetsrätten behöver moderniseras.

– ”Sist in, först ut” känns väldigt mycket som 1800-tal. Därutöver måste vi också ha en utbildningspremie som gör att fler vågar byta jobb, sa Jonas Milton.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Så vill Svenskt Näringsliv reformera Arbetsförmedlingen

DEBATT Svenskt Näringsliv presenterar en rad konkreta reformförslag för Arbetsförmedlingen idag på DN Debatt. För trots de enorma summor som Arbetsförmedlingen konsumerar misslyckas myndigheten med sitt uppdrag.
NYHET Publicerad:

HD-dom ger utländska studenter upprättelse

KOMMENTAR HD:s dom ger den amerikanska studenten Connie Dickinson pengarna tillbaka för en utbildning som inte höll måttet. En välkommen upprättelse, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Fler aktörer i framtidens högskolelandskap

UTBILDNING Högskolan får det allt svårare att möta behoven på en snabbrörlig arbetsmarknad. Efterfrågan på andra utbildningsformer ökar. Att mångfalden inom den högre utbildningen ökar är positivt men det finns utmaningar, menar Tobias Krantz, chef för utbildning på Svenskt Näringsliv. ”Det leder såklart till frågor om hur validering, kvalitetssäkring och finansieringen kommer att se ut i framtiden”, säger han.
NYHET Publicerad:

Öppnar ungas ögon för ingenjörsyrket

TEKNIK Under veckan har Högskolan i Skövdes ingenjörsstudenter träffat 1200 åttondeklassare från hela Skaraborg. Möjligheternas Värld har arrangerats för femte året i rad.
NYHET Publicerad:

Inspiration från skolans värld varje vecka

UTBILDNING För tre år sedan startade de sin Lärarpodcast för att sprida positiva och inspirerande exempel inom skolsverige. Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson är lärare i botten, men idag engagerar läraryrket dem på många fler plan än enbart i klassrummet.
NYHET Publicerad:

SUP46: Slöseri med tid att kontakta Arbetsförmedlingen

WEBB-TV I jakten på specialistkompetens väljer techbolag inte sällan informella kontakter för att hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingen är inget alternativ. ”För oss är det förlorad tid att kontakta dem", säger Daniel Sonesson, vd för SUP46.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen sämst på att förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Företagen rankar Arbetsförmedlingen som den sämsta kanalen för att hitta personal, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. ”Arbetsförmedlingen kommer inte att överleva om man inte anpassar sig till verkligheten”, säger Johan Talenti, vd på Silentium.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Alliansen lägger ner Arbetsförmedlingen om man vinner valet. Beskedet välkomnas av vd Carola Lemne. "Myndigheten har sedan länge visat att den inte klarar uppgiften att förmedla jobb på den svenska arbetsmarknaden", säger hon.
NYHET Publicerad:

Samarbete med högskolan gav Färilaföretag skjuts i USA

SAMVERKAN Att företag får hjälp av en nyexaminerad akademiker för att utveckla företaget är ett framgångsrecept som drivs av Högskolorna i Gävle och Dalarna.
NYHET Publicerad:

Smartmatte – matematik i samverkan med arbetslivet

SAMVERKAN Smartmatte är namnet på den nya digitala mattebok som lanserats i Skövdes skolor. Här finns uppgifter kopplade till hur matematik fungerar praktiskt i verkliga livet. Skövde värmeverk är ett av företagen som medverkar.
NYHET Publicerad:

Friåret i ny skepnad – knappast vad svensk arbetsmarknad behöver

KOMMENTAR En statlig utredning föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet. ”Att återigen satsa stora pengar på att ge de som redan har jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet, är knappast vad svensk arbetsmarknad behöver, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Mer och längre utbildning inte alltid lösningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Släpp in fler privata aktörer i vägledningen som kan matcha personer direkt mot jobb, inrätta en one-stop-shop för de som invandrar till Sverige och utvidga möjligheten till provtjänstgöring för att nå legitimation. Det är framkomliga vägar för att snabba på etableringen och därmed integrationen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Nyfikna femmor på tur i Volvos spännande värld

SAMVERKAN ”Skolan ska inte vara en skyddad verkstad”, anser Anna-Mari Chroscielewski, klasslärare i årskurs 5, Vilboksskolan i Olofström. Därför var hon snar att nappa på möjligheten att låta sina elever uppleva hur det är att jobba på Volvo.
NYHET Publicerad:

Humanistisk elitutbildning gynnar näringslivet

HÖGRE UTBILDNING Öka kraven för antagning, minska antalet studenter rejält och skapa en elitutbildning inom humaniora. Det inlägget i högskolepolitiken gör litteraturvetaren Anna Victoria Hallberg i en rapport beställd av Svenskt Näringsliv. ”Arbetsmarknaden skulle efterfråga en sådan elit”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

Parterna och regeringen överens om etableringsjobb

ÖVERENSKOMMELSE Fack och arbetsgivare har nått en överenskommelse med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Målet är att minst 10 000 personer ska komma i arbete.
NYHET Publicerad:

Kodcentrum startar Sveriges första lärarkodstuga

KODNING I höst införs programmering och digital kompetens på schemat. För lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Därför startat nu Kodcentrum landets första lärarkodstuga.
NYHET Publicerad:

Högskolan måste reformeras för att lösa kompetensbristen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Med ett helt näringsliv som skriker efter kompetent personal måste fokus riktas på högskolorna och universiteten. Det framgår i en delrapport i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den statliga Styr- och resursutredningen.
NYHET Publicerad:

Färre fattiga med fler riktiga jobb

KOMMENTAR Två tredjedelar av ökningen av andelen med låg ekonomisk standard i Sverige sedan 2008 beror på att utrikes födda har svårt att få jobb, visar nya beräkningar från Svenskt Näringsliv.