Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

RAPPORT Publicerad

Svensk tillväxt och konkurrenskraft är beroende av en högre utbildning av högsta kvalitet som ger goda resultat. Blivande studenter måste ha tillgång till information om vilka förutsättningar olika utbildningar ger, både i form av samverkan med arbetslivet under studierna och jobbmöjligheterna efter examen. En stor majoritet av studenterna uppger nämligen att förbättrade chanser på arbetsmarknaden är ett viktigt skäl till att studera vidare. Det krävs därför ett jobbperspektiv vid utformningen och utvärderingen av den högre utbildningen. Det perspektivet saknas i stor utsträckning i dag.

För sjätte året i rad genomför Svenskt Näringsliv undersökningen Högskolekvalitet. Årets undersökning visar bland annat följande resultat:

  • 82 procent av studenterna var sysselsatta 6-12 månader efter examen.
  • 67 procent hade ett kvalificerat jobb (58 procent som examinerats på grundnivå,
  • 72 procent på avancerad nivå).Varannan student upplever att kontakten med arbetslivet under utbildningen var bristfällig.

    En god samverkan med arbetslivet under utbildningen:
  • ökar sannolikheten att få ett jobb inom tre månader efter examen med 78 procent.
  • ökar sannolikheten att jobbet är kvalificerat med 69 procent.
  • ger i genomsnitt 1007 kr per månad i högre ingångslön.

Författare