"Jag fattar inte att det ska vara så svårt att hjälpa till"

NYHET Publicerad

ARBETSFÖRMEDLINGEN Annabritta von Schulman ville anställa två nyanlända till familjens hotell i Visby på Gotland, men Arbetsförmedlingens byråkrati, dåliga matchningar och oklart ansvarstagande satte käppar i hjulet. Efter fem månader gav hon upp letandet.

Annabritta von Schulman

Annabritta von Schulman

Annabritta von Schulmans kamp att få anställa två personer på Gotland har varit lång och utan framgång. På det familjedrivna hotellet Sankt Clemens i Visby uppkom i höstas ett behov för två halvtidstjänster som frukostvärd. Och i skuggan av flyktingkatastrofen började familjen känna att de ville dra sitt strå till stacken, och därför gärna anställa någon nyanländ på hotellet.

– Gotland är så på pass litet att vi alla behöver öppna upp oss och vidga våra vyer. Eftersom det är de värderingar vi arbetar efter, så ville vi ge någon en chans att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Annabritta von Schulman.

I början av oktober kontaktade hon Arbetsförmedlingen på Gotland och förklarade hotellets behov. Eftersom hotellet tidigare tagit emot personer inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, visste de hur noggrant annonsen och arbetsuppgifterna skulle utformas. Trots sin noggrannhet, fick Annabritta von Schulman knapphändig feedback från Arbetsförmedlingen.

Efter påtryckningar kom förmedlingen med några förslag månaden efter den första kontakten. Flera olika personer föreslogs för Annabritta von Schulman, alla utan de kvalifikationer eller förutsättningar som krävdes för arbetet. Genom andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslogs hon bland annat för en person som på grund av ett fysiskt handikapp inte överhuvudtaget skulle kunna utföra några av arbetsuppgifterna, och som trodde att det var kontorsarbete som eftersöktes. Även nästa förslag var en kvinna vars fysiska handikapp omöjliggjorde arbetet.  

Initiativet att anställa en nyanländ gjorde att fler organisationer än Arbetsförmedlingen blev intresserade. Både representanter från SFI och regionala integrationsprojekt har involverat sig i Sankt Clemens jobbjakt. Det har rört till situationen än mer och Annabritta von Schulman knappt vet vem av organisationerna som har skickat vilka arbetssökande.

– Det är ett väldigt hoppande fram och tillbaka och det gör det oerhört komplicerat. Vi står så långt ifrån varandra, och det är inte bara slöseri med resurser. Om inte vi svenskar förstår varandra, hur ska då nyanlända någonsin kunna förstå? Det är även respektlöst mot alla som vill ha jobb och de som vill anställa, att de som ska matcha rätt inte kan göra det.

Björn Palmqvist, sektionschef på Arbetsförmedlingen på Gotland, håller med om att det har varit för många inblandade i Annabritta von Schulmans ärende. Bara på Arbetsförmedlingen har tre förmedlare varit involverade, och utöver det personer från andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

– Det är ett angenämt problem att hitta rätt person till jobbet när en arbetsgivare erbjuder två tjänster. Det gör att alla som kan hjälpa till vill göra det, vilket kan leda till att det blir för många kockar. Det blev onekligen så i detta fall, säger han.

Trots den tydliga arbetsbeskrivningen har Arbetsförmedlingen på Gotland inte lyckats få fram en enda kandidat som passade in på arbetet. I februari, fyra månader efter den första kontakten, meddelade Arbetsförmedlingen att de tyvärr inte hade någon jobbsökande med rätt kvalifikationer.

– Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, men jag talar uppenbarligen ett språk som Arbetsförmedlingen inte begriper. Att inte lyckas matcha personer till de jobben vi efterlyste, eller att ens förstå våra behov visar att Arbetsförmedlingen har väldigt stora brister. Det är så ineffektivt det kan bli, säger Annabritta von Schulman.

Björn Palmqvist hävdar att Gotlands låga arbetslöshet gör att det inte är så många sökande till varje jobb.

– Det är varken konstigt eller ovanligt att vi inte har möjligheten att välja och vraka mellan människor, speciellt inom hotell- och restaurangbranschen. De vi valde ut för Annabritta att träffa var förmodligen de bästa vi hade att erbjuda henne.

Ska processen att få hjälp att anställa nyanlända verkligen vara så komplicerad?
– Nej, men ibland blir det lite för många inblandade, i all välmening. Det är intressant feedback som jag tar med mig, säger Björn Palmqvist.

Försöken att hitta personer till tjänsterna pågick i fem månader, från oktober till mars. De otaliga vändorna fram och tillbaka gjorde att processen blev större och jobbigare än vad både företaget och Annabritta von Schulman mäktade med. Nu har hon gett upp, eftersom letandet tog för mycket tid och energi från verksamheten.

– Jag ville göra något bra men det gick ju åt skogen. Istället för att två nyanlända nu hade kunnat ha varsitt första jobb, så utökade jag den ordinarie personalen istället. Jag kan inte förstå att det ska vara så svårt att hjälpa till.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.
NYHET Publicerad:

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

ARBETSMARKNAD Att utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än infödda svenskar beror på många olika saker, konstateras i en ny rapport. Och det krävs många olika lösningar – och snabba insatser. "Sverige skulle vinna mer på att komma igång tidigt", säger nationalekonomen Patrick Joyce.
NYHET Publicerad:

Alarmerande kockbrist – prövning för restaurangbranschen

KOMPETENSBRIST Bristen på kockar är så stor att många företagare tvekar att öppna eller expandera sin restaurang, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Dyra extratjänster får bisarra konsekvenser

DEBATT Malmös hantering av extratjänster väcker frågor om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs en omläggning från ineffektiva åtgärder till riktiga jobb i riktiga företag, skriver regionchef Carina Centrén och arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Matchningsföretag drabbas när Arbetsförmedlingen kapar stöd

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan för en verksamhet som har hjälpt många människor till jobb, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Björklund sågar etableringsjobben – ”Otillräckligt”

ARBETSMARKNAD Liberalernas partiledare Jan Björklund är upprörd över den överenskommelse om etableringsjobben som arbetsmarknadens parter har gjort med regeringen. "Helt otillräckligt", säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Utbredd kompetensbrist oroar moderatledaren

VALET 2018 Moderatledaren Ulf Kristersson är bekymrad. Det som oroar honom är tudelningen och kompetensbristen på svensk arbetsmarknad. Det berättar Kristersson för Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Så vill Svenskt Näringsliv reformera Arbetsförmedlingen

DEBATT Svenskt Näringsliv presenterar en rad konkreta reformförslag för Arbetsförmedlingen idag på DN Debatt. För trots de enorma summor som Arbetsförmedlingen konsumerar misslyckas myndigheten med sitt uppdrag.
NYHET Publicerad:

SUP46: Slöseri med tid att kontakta Arbetsförmedlingen

WEBB-TV I jakten på specialistkompetens väljer techbolag inte sällan informella kontakter för att hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingen är inget alternativ. ”För oss är det förlorad tid att kontakta dem", säger Daniel Sonesson, vd för SUP46.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen sämst på att förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Företagen rankar Arbetsförmedlingen som den sämsta kanalen för att hitta personal, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. ”Arbetsförmedlingen kommer inte att överleva om man inte anpassar sig till verkligheten”, säger Johan Talenti, vd på Silentium.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Alliansen lägger ner Arbetsförmedlingen om man vinner valet. Beskedet välkomnas av vd Carola Lemne. "Myndigheten har sedan länge visat att den inte klarar uppgiften att förmedla jobb på den svenska arbetsmarknaden", säger hon.
NYHET Publicerad:

Friåret i ny skepnad – knappast vad svensk arbetsmarknad behöver

KOMMENTAR En statlig utredning föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet. ”Att återigen satsa stora pengar på att ge de som redan har jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet, är knappast vad svensk arbetsmarknad behöver, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Parterna och regeringen överens om etableringsjobb

ÖVERENSKOMMELSE Fack och arbetsgivare har nått en överenskommelse med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Målet är att minst 10 000 personer ska komma i arbete.
NYHET Publicerad:

Högskolan måste reformeras för att lösa kompetensbristen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Med ett helt näringsliv som skriker efter kompetent personal måste fokus riktas på högskolorna och universiteten. Det framgår i en delrapport i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den statliga Styr- och resursutredningen.
NYHET Publicerad:

Färre fattiga med fler riktiga jobb

KOMMENTAR Två tredjedelar av ökningen av andelen med låg ekonomisk standard i Sverige sedan 2008 beror på att utrikes födda har svårt att få jobb, visar nya beräkningar från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Färre fattiga med fler jobb

KOMMENTAR Två tredjedelar av ökningen av andelen med låg ekonomisk standard i Sverige sedan 2008 beror på att utrikes födda har svårt att få jobb, visar nya beräkningar, skriver Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på att fler kommer i arbete

DEBATT Bakom Sveriges internationellt sett låga arbetslöshet, gömmer sig en hög arbetslöshet för stora grupper. Inte minst för nyanlända och lågutbildade. Lyckas vi få 100 000 personer i arbete, kan vi öka skatteintäkterna med 29 miljarder kronor netto. För att nå dit måste mer göras. Därför presenterar vi fem reformer för att få fler i arbete, skriver vd Carola Lemne och chefsekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad: