SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Made in Australia – Är Arbetsförmedlingens nya rating-system embryot till en kostnadseffektiv arbetsförmedling med fokus på resultat?

Karta Australien

Utredningen om AF:s framtid är i full gång. Samtidigt händer saker internt inom myndigheten: sedan ett halvår tillbaka redovisar AF resultat för upphandlande aktörer inom insatsen Stöd & Matchning.

Ett rating-system med tre stjärnor beräknat på leverantörens resultat ligger till grund för bedömningen. Detta är en banbrytande utveckling inom svensk arbetsförmedling. Länder-exempel som Australien och Storbritannien ligger till grund för rating-systemets uppbyggnad och metodik.

Svenskt Näringsliv och konsulten Katrin Östman har i en rapport stress-testat systemet, intervjuat AF:s tjänstemän och leverantörer som upphandlas idag. Vi föreslår ett antal utvecklingsområden riktat till AF och till AF-utredningen.

Men i grunden blir frågeställningen större: kan systemet vara ett embryo för en större reform av hela AF-systemet i Sverige?

Medverkande:
Anders Weihe
, Förhandlingschef Teknikföretagen

Soledad Grafeuille, huvudsekreterare i utredningen om framtidens arbetsförmedling

Mattias Elm, Upphandlingschef, Arbetsförmedlingen

Maria Mattsson Mähl, VD Alpha CE

Björn Hellgren, Avdelningschef Adecco

Katrin Östman, konsultföretaget Vostra

Moderator: Edward Hamilton

Seminariet börjat 12.00. 11.30 har vi mingel och bjuder på lunch-wraps.

OSA: ann-catrin.blomquist@svensktnaringsliv.se

Datum och tid

  • Torsdag 19 januari 2017, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Svenskt Näringsliv, lokal Venus, Storgatan 19, Stockholm