SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Made in the United Kingdom – Hur får vi rätt insats till rätt person?

unites kingdom

Arbetsförmedlingens bedömningsstöd: Hur får vi rätt insats till rätt person?

Utredningen om Arbetsförmedlingens framtid är i full gång och riksdagen har beslutat att göra om hela AF-systemet i grunden. Ett första delbetänkande ska presenteras i oktober 2017.

Svenskt Näringsliv presenterar nu en rapport om bedömningsstöd för bättre träffsäkerhet och effektivitet i AF-systemet: Made in the United Kingdom – rätt insats till rätt person.

Detta är Svenskt Näringslivs andra rapport i vår programserie om viktiga grundbultar och nya förslag för en framtida AF-reform. Syftet är att ge konstruktiva idéer och förslag för en ny reforminriktning för dagens arbetsförmedling. Det är samtidigt en granskning av AF:s befintliga bedömningsstöd. En tidigare rapport i år fokuserade på resultatsystem i upphandlingen Stöd & Matchning.

Kom och lyssna på företrädare från såväl den pågående utredningen, som från relevanta myndigheter och arbetsmarknadsorganisationer.

Deltagare:

Katrin Östman, Vostra Konsulter

Anders Weihe, Teknikföretagen

Annika Sundén, Arbetsförmedlingen

Cecilia Fahlberg, Utredare AF-utredningen

Caroline Söder, Trygghetsfonden TSL

Ann-Kari Edenius, Bemanningsföretagen

Moderator: Edward Hamilton, Svenskt Näringsliv


Vi inleder 11.30 med en lunchmacka, seminariet är mellan 12.00 – 13.00.

OSA till: ann-catrin.blomquist@svensktnaringsliv.se

Datum och tid

  • Onsdag 28 juni 2017, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Svenskt Näringsliv/lokal Tellus, Storgatan 19, Stockholm