Påstått missbruk av visstidsanställningar

RAPPORT Publicerad
En analys av det påstådda missbruket av visstidsanställningar

En analys av det påstådda missbruket av visstidsanställningar

En visstidsanställning är för många individer vägen in på arbetsmarknaden och ger en möjlighet att lämna arbetslöshet och språngbräda vidare till mer fast förankring på arbetsmarknaden.

Visstidsanställningar fyller också ett viktigt behov hos arbetsgivare som av olika skäl inte kan tillgodose sitt kompetensbehov med endast tillsvidareanställda medarbetare.

Men, det pågår en kampanj emot visstidsanställningar. Det finns de som vill begränsa möjligheterna att anställa på viss tid. Fackförbundet TCO har gjort en undersökning som visade att 65 000 personer har varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare längre än fem år.

Då det inte finns någon officiell statistik avseende hur många individer som har varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare under lång tid har vi låtit New Republic granska TCO:s undersökning.

Granskningen visar att TCO:s undersökning brister både vad gäller metod och analys. TCO:s undersökning kan inte sägas utgöra något bevis för att det förekommer ett missbruk av visstidsanställningar. TCO verkar ha överdrivit resultaten från undersökningen och undvikit att redovisa sakliga förklaringar.

Att begränsa företagens möjligheter att visstidsanställa kommer inte att leda till fler trygga arbeten. Istället riskerar det att leda till färre jobb, såväl visstidsanställningar som tillsvidareanställningar.

Författare