Sveriges äldre bakom bemanningsboom

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Andelen svenskar som arbetar efter 65-årsdagen fortsätter att öka. Mitt i boomen står Pensionärspoolen, som sedan starten 2008 vuxit så det knakar. "ROT och RUT var avgörande för att satsningen skulle fungera, tillsammans med halverade arbetsgivaravgifter för personer över 65 år", säger vd Patrik Magneby.

Äldre arbetskraft

Sysselsättningsgraden efter 64 års ålder ser olika ut över riket. Vanligast är det i storstadslänen.

Foto: Barbro Wickström

Vi svenskar blir äldre och äldre, och allt fler jobbar vidare efter 65-årsdagen. En rapport från AMF visar att andelen sysselsatta över 64 år ökat med 80 procent sedan 2004, gruppen över 70 år har ökat med 25 procent. En viktig del av expansionen i bemanningsbranschen utgörs av pensionärsbolagen. Värdet av företagen uppgår, enligt Dagens Industri, till 300 miljoner kronor om året.

Mitt i boomen står göteborgaren Patrik Magneby och Pensionärspoolen. Han hade tidigare arbetat som organisationskonsult och sett hur den kompetens som många äldre besitter ofta prioriteras bort. Inte minst efter att finanskrisen slog till 2008 märkte han att äldre personer fick gå när siffrorna skulle förbättras.

– Jag ville göra något åt saken. Min mor är pensionär och jag märkte att när hon inte hade något meningsfullt att göra så försvann livsgnistan, berättar Patrik Magneby.

Strax därpå startade han Pensionärspoolen, ett bemanningsföretag som anställer pensionärer på deltid. I arbetsuppgifterna ingår sysslor som barnpassning, städning, hantverk och läxläsning. Företaget växte organiskt och intresset var stort både från arbetssugna pensionärer och från företagare i omgivningen. Patrik Magneby gjorde om företaget till ett franchiseföretag och snart spred sig verksamheten utanför Göteborgs gränser, till Halland, Skåne och, häromveckan, till Stockholm. Idag är närmare 800 pensionärer verksamma i Pensionärspoolen.

Företagets expansion symboliserar väl fenomenets utbredning. Sysselsättningsgraden efter 64 års ålder ser olika ut över riket. Vanligast är det i storstadslänen, i exempelvis Stockholm arbetar var femte person mellan 65 och 75 år. En siffra som kan jämföras med Norrbottens län där 10 procent fortsätter att arbeta, enligt AMF:s statistik.

Anledningen till Pensionärspoolens framgång beror på flera faktorer, enligt Patrik Magneby.

– ROT och RUT var helt avgörande för att satsningen skulle fungera, tillsammans med halverade arbetsgivaravgifter för personer över 65 år, säger han.

Ytterligare en konkurrensfördel är just åldern.

– Våra kunder efterfrågar erfaren arbetskraft. 40-talisternas värderingar förknippas mycket med att vara ansvarstagande, utan att därmed säga att yngre generationer är sämre. Men många efterfrågar personer som man känner förtroende för, det handlar om vem man vill släppa in i sitt hem. Dessutom uppskattar många äldre flexibiliteten, både i arbetstider och i arbetsuppgifter.

Patrik Magneby tillbakavisar kritiken om att de äldre tar jobb från de redan arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden och menar att det inte finns något motsatsförhållande.

– Äldreminister Maria Larsson var här och invigde verksamheten i Stockholm och påpekade då att det finns ett forum för båda två. Yngre arbetskraft attraherar vissa kunder, vi attraherar andra. Det är en fri marknad, varför skulle man hindra något som kunderna uppenbarligen vill ha, säger han.

Framtiden för Pensionärspoolen och liknande bemanningsföretag ser ljus ut. Fenomenet lär fortsätta att växa i styrka även framöver, inte minst med tanke på att 90 procent av svenskarna kan tänka sig att kombinera deltidsarbete med pension efter 65-årsdagen.

– Ett möjligt scenario som skulle kunna stoppa utvecklingen för oss är om en framtida regering skulle slopa RUT eller ROT. Det skulle påverka verksamheten och vår omsättning väldigt negativt, säger Patrik Magneby.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny rapport: Högskolan måste reformeras för att lösa kompetensbristen

KOMPETENSBRIST Med ett helt näringsliv som skriker efter kompetent personal måste fokus riktas på högskolorna och universiteten. Det framgår i en delrapport i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den statliga Styr- och resursutredningen. ”Dialogen mellan branschen och utbildningssektorn fungerar alldeles för dåligt”, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Färre fattiga med fler riktiga jobb

KOMMENTAR Två tredjedelar av ökningen av andelen med låg ekonomisk standard i Sverige sedan 2008 beror på att utrikes födda har svårt att få jobb, visar nya beräkningar från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Färre fattiga med fler jobb

KOMMENTAR Två tredjedelar av ökningen av andelen med låg ekonomisk standard i Sverige sedan 2008 beror på att utrikes födda har svårt att få jobb, visar nya beräkningar, skriver Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på att fler kommer i arbete

DEBATT Bakom Sveriges internationellt sett låga arbetslöshet, gömmer sig en hög arbetslöshet för stora grupper. Inte minst för nyanlända och lågutbildade. Lyckas vi få 100 000 personer i arbete, kan vi öka skatteintäkterna med 29 miljarder kronor netto. För att nå dit måste mer göras. Därför presenterar vi fem reformer för att få fler i arbete, skriver vd Carola Lemne och chefsekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

KOMPETENS Kompetensbristen är skriande i nästan alla branscher. ”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön."
NYHET Publicerad:

Arbetsgivare slipper ligga ute med pengar

ARBETSMARKNAD Trygghetsfonden TSL:s nya verksamhetsmodell innebär att arbetsgivare slipper ligga ute med pengar under omställningsarbetet.
NYHET Publicerad:

Dags att skrota Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv konstaterar att dagens Arbetsförmedling inte behövs. Förtroendet är kört i botten.  Det är dags att skilja ut myndighetsutövning från utföraruppdrag, ha koll på kostnader och öka effektiviteten, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Bättre matchningar på arbetsmarknaden genom transparens

ARBETSMARKNAD Rätt insats till rätt person ska vara vägledande för matchningen på arbetsmarknaden om Svenskt Näringsliv får bestämma. I en ny rapport föreslås bland annat större transparens i arbetet kring en persons anställningsbarhet.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver genomgripande reformer”

NY RAPPORT Personer med svag utbildningsbakgrund möter stora etableringssvårigheter på arbetsmarknaden, enligt en ny rapport. "Vi ser en situation idag där insider-outsider problematiken ökar. Sverige behöver genomföra ett antal genomgripande reformer som ökar jobbchanserna", säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

ARBETSMARKNAD Extratjänster är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare vill få fler i arbete – hindras av regler

ARBETSMARKNAD ”Vi står inför enorma samhällsproblem om vi inte gör det lättare för företagen att anställa, något som har ställts på sin spets efter hösten 2015 då vi tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Att snabbt komma i arbete är viktigt för självkänsla, språkinlärning och självständighet”, säger Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen måste moderniseras nu

BLOGG Arbetsförmedlingen fungerar inte. Det är regeringen medveten om och ger nu den pågående utredningen nya direktiv. Det är bra, men moderniseringen av Arbetsförmedlingen får inte dras i långbänk, förändringar måste ske nu, skriver Edward Hamilton i ett blogginlägg.
NYHET Publicerad:

Alliansen vill lägga ner Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN Allianspartierna föreslår en nedläggning av Arbetsförmedlingen. I stället ska privata aktörer matcha arbetssökande med arbetsgivare. Företaget Lärarförmedlarna applåderar förslaget.
NYHET Publicerad:

Stark men tudelad arbetsmarknad

KOMMENTAR I veckan kom SCB med statistik över arbetsmarknadens utveckling under 2016. Arbetsmarknaden fortsatte att utvecklas starkt , men den utpräglade tudelningen kvarstår.
NYHET Publicerad:

Nytt snabbspår för nyanlända

INTEGRATION Trä- och möbelföretagen startar ett snabbspår för nyanlända tillsammans med fack och Arbetsförmedlingen. Bra, anser TMFs vd David Johnsson, men trycker samtidigt på att det krävs mycket mer för att lyckas med integrationen.
NYHET Publicerad:

Prioritera kostnadseffektivitet i framtidens Arbetsförmedling

DEBATT Regeringen har tillsatt en utredning om Arbetsförmedlingens framtid, den största utredningen på 20 år. Myndigheten kämpar med stora utmaningar och behöver förändras i grunden. Framförallt krävs en förmåga att tänka nytt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Ragn-Sells vill anställa 150 nyanlända - stoppas av krångel

ARBETSMARKNAD Återvinningsbranschen lider av personalbrist. För att råda bot på problemet vill Ragn-Sells anställa nyanlända. Men en långsam kartläggningsprocess av de nyanländas kompetenser sätter käppar i hjulen. ”Vi skulle kunna sysselsätta upp till 150 medarbetare”, enligt Henric Sundin, regionchef.
NYHET Publicerad:

Stort tryck på utredare att reformera Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Regeringen har presenterat en utredning om framtidens arbetsmarknadspolitik och grunden för en ny arbetsförmedling. Ett starkt mandat till utredaren höjer förväntningarna på resultat, skriver Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Jag fattar inte att det ska vara så svårt att hjälpa till"

ARBETSFÖRMEDLINGEN Annabritta von Schulman ville anställa två nyanlända till familjens hotell i Visby på Gotland, men Arbetsförmedlingens byråkrati, dåliga matchningar och oklart ansvarstagande satte käppar i hjulet. Efter fem månader gav hon upp letandet.
NYHET Publicerad:

Fortsatt svårt få tag på rätt medarbetare

REKRYTERING Brist på erfarenhet och svagt intresse för vissa utbildningar är huvudskälen till att företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Samtidigt har sex av tio företag lyckats anpassa behovet av kompetens till den digitaliserade ekonomin. Det framgår av årets rekryteringsenkät.