Sveriges äldre bakom bemanningsboom

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Andelen svenskar som arbetar efter 65-årsdagen fortsätter att öka. Mitt i boomen står Pensionärspoolen, som sedan starten 2008 vuxit så det knakar. "ROT och RUT var avgörande för att satsningen skulle fungera, tillsammans med halverade arbetsgivaravgifter för personer över 65 år", säger vd Patrik Magneby.

Äldre arbetskraft

Sysselsättningsgraden efter 64 års ålder ser olika ut över riket. Vanligast är det i storstadslänen.

Foto: Barbro Wickström

Vi svenskar blir äldre och äldre, och allt fler jobbar vidare efter 65-årsdagen. En rapport från AMF visar att andelen sysselsatta över 64 år ökat med 80 procent sedan 2004, gruppen över 70 år har ökat med 25 procent. En viktig del av expansionen i bemanningsbranschen utgörs av pensionärsbolagen. Värdet av företagen uppgår, enligt Dagens Industri, till 300 miljoner kronor om året.

Mitt i boomen står göteborgaren Patrik Magneby och Pensionärspoolen. Han hade tidigare arbetat som organisationskonsult och sett hur den kompetens som många äldre besitter ofta prioriteras bort. Inte minst efter att finanskrisen slog till 2008 märkte han att äldre personer fick gå när siffrorna skulle förbättras.

– Jag ville göra något åt saken. Min mor är pensionär och jag märkte att när hon inte hade något meningsfullt att göra så försvann livsgnistan, berättar Patrik Magneby.

Strax därpå startade han Pensionärspoolen, ett bemanningsföretag som anställer pensionärer på deltid. I arbetsuppgifterna ingår sysslor som barnpassning, städning, hantverk och läxläsning. Företaget växte organiskt och intresset var stort både från arbetssugna pensionärer och från företagare i omgivningen. Patrik Magneby gjorde om företaget till ett franchiseföretag och snart spred sig verksamheten utanför Göteborgs gränser, till Halland, Skåne och, häromveckan, till Stockholm. Idag är närmare 800 pensionärer verksamma i Pensionärspoolen.

Företagets expansion symboliserar väl fenomenets utbredning. Sysselsättningsgraden efter 64 års ålder ser olika ut över riket. Vanligast är det i storstadslänen, i exempelvis Stockholm arbetar var femte person mellan 65 och 75 år. En siffra som kan jämföras med Norrbottens län där 10 procent fortsätter att arbeta, enligt AMF:s statistik.

Anledningen till Pensionärspoolens framgång beror på flera faktorer, enligt Patrik Magneby.

– ROT och RUT var helt avgörande för att satsningen skulle fungera, tillsammans med halverade arbetsgivaravgifter för personer över 65 år, säger han.

Ytterligare en konkurrensfördel är just åldern.

– Våra kunder efterfrågar erfaren arbetskraft. 40-talisternas värderingar förknippas mycket med att vara ansvarstagande, utan att därmed säga att yngre generationer är sämre. Men många efterfrågar personer som man känner förtroende för, det handlar om vem man vill släppa in i sitt hem. Dessutom uppskattar många äldre flexibiliteten, både i arbetstider och i arbetsuppgifter.

Patrik Magneby tillbakavisar kritiken om att de äldre tar jobb från de redan arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden och menar att det inte finns något motsatsförhållande.

– Äldreminister Maria Larsson var här och invigde verksamheten i Stockholm och påpekade då att det finns ett forum för båda två. Yngre arbetskraft attraherar vissa kunder, vi attraherar andra. Det är en fri marknad, varför skulle man hindra något som kunderna uppenbarligen vill ha, säger han.

Framtiden för Pensionärspoolen och liknande bemanningsföretag ser ljus ut. Fenomenet lär fortsätta att växa i styrka även framöver, inte minst med tanke på att 90 procent av svenskarna kan tänka sig att kombinera deltidsarbete med pension efter 65-årsdagen.

– Ett möjligt scenario som skulle kunna stoppa utvecklingen för oss är om en framtida regering skulle slopa RUT eller ROT. Det skulle påverka verksamheten och vår omsättning väldigt negativt, säger Patrik Magneby.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Alliansen vill lägga ner Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN Allianspartierna föreslår en nedläggning av Arbetsförmedlingen. I stället ska privata aktörer matcha arbetssökande med arbetsgivare. Företaget Lärarförmedlarna applåderar förslaget.
NYHET Publicerad:

Stark men tudelad arbetsmarknad

KOMMENTAR I veckan kom SCB med statistik över arbetsmarknadens utveckling under 2016. Arbetsmarknaden fortsatte att utvecklas starkt , men den utpräglade tudelningen kvarstår.
NYHET Publicerad:

Nytt snabbspår för nyanlända

INTEGRATION Trä- och möbelföretagen startar ett snabbspår för nyanlända tillsammans med fack och Arbetsförmedlingen. Bra, anser TMFs vd David Johnsson, men trycker samtidigt på att det krävs mycket mer för att lyckas med integrationen.
NYHET Publicerad:

Prioritera kostnadseffektivitet i framtidens Arbetsförmedling

DEBATT Regeringen har tillsatt en utredning om Arbetsförmedlingens framtid, den största utredningen på 20 år. Myndigheten kämpar med stora utmaningar och behöver förändras i grunden. Framförallt krävs en förmåga att tänka nytt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Ragn-Sells vill anställa 150 nyanlända - stoppas av krångel

ARBETSMARKNAD Återvinningsbranschen lider av personalbrist. För att råda bot på problemet vill Ragn-Sells anställa nyanlända. Men en långsam kartläggningsprocess av de nyanländas kompetenser sätter käppar i hjulen. ”Vi skulle kunna sysselsätta upp till 150 medarbetare”, enligt Henric Sundin, regionchef.
NYHET Publicerad:

Stort tryck på utredare att reformera Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Regeringen har presenterat en utredning om framtidens arbetsmarknadspolitik och grunden för en ny arbetsförmedling. Ett starkt mandat till utredaren höjer förväntningarna på resultat, skriver Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Jag fattar inte att det ska vara så svårt att hjälpa till"

ARBETSFÖRMEDLINGEN Annabritta von Schulman ville anställa två nyanlända till familjens hotell i Visby på Gotland, men Arbetsförmedlingens byråkrati, dåliga matchningar och oklart ansvarstagande satte käppar i hjulet. Efter fem månader gav hon upp letandet.
NYHET Publicerad:

Fortsatt svårt få tag på rätt medarbetare

REKRYTERING Brist på erfarenhet och svagt intresse för vissa utbildningar är huvudskälen till att företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Samtidigt har sex av tio företag lyckats anpassa behovet av kompetens till den digitaliserade ekonomin. Det framgår av årets rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

Byråkratiskt slöseri med utländska studiemeriter

DEBATT Under 2015 sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige. Var fjärde har minst två års eftergymnasial utbildning. Med rätt stöd och insatser skulle denna grupp snabbare komma in på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv presenterar nu flera förslag för att förbättra integrationsprocessen. Bland annat ett system för extern validering av reell kompetens, skriver högskoleexpert Mikaela Almerud.
NYHET Publicerad:

Hård konkurrens om enkla jobb

KONJUNKTUR Det går 2,9 personer utan gymnasieutbildning på varje jobb som inte kräver särskilda kvalifikationer, visar en fördjupande analys i Svenskt Näringslivs konjunkturprognos. De regionala skillnaderna är stora; i vissa län går det 4,3 personer med förgymnasial utbildning på varje enkelt jobb.
NYHET Publicerad:

Rekordstort intresse för yrkeshögskolan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 1 421 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning hade kommit in till Myndigheten för yrkeshögskolan när ansökningstiden var slut vid midnatt i går. Det är en ökning med 6 procent från 2014 och nytt rekord.
NYHET Publicerad:

Kalla handen till jobbpolitik

OPINION Regeringens jobbpolitik får kalla handen av svenskarna. Mest skeptiska är företagarna. Endast två procent tror att regeringens åtgärder ger fler jobb, visar en ny opinionsundersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

RUT nyckeln till fler vardagsjobb

ALMEDALSVECKAN Det saknas 360 000 vardagsjobb i Sverige. Åsa Storm, vd för städföretaget Stormtrivs, ser Rut-avdraget som en nyckel för att skapa fler sådana jobb, men är oroad för vad som händer om reformen slopas. ”Då kommer den svarta sektorn tillbaka. Att ta bort Rut är en vansinnig idé”, sade hon under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning viktig väg till första jobbet

ALMEDALSVECKAN Efterfrågan på medarbetare varierar och påverkar företags verksamhet. För att kunna hantera olika situationer måste företag kunna vara flexibla. ”Just nu har vi högsäsong och på vår restaurang Gondolen har vi varje dag ungefär 500 lunchtallrikar, men i januari är det närmare 120. Därför måste vi ha visstidsanställningar”, sa Anna Lallerstedt, vd på Eriks restauranger.
NYHET Publicerad:

Var är din plan för fler jobb, Stefan Löfven?

ALMEDALSVECKAN Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU, enligt socialdemokraterna. Vd Carola Lemne uppmanar Stefan Löfven att presentera en realistisk politik för fler jobb. "En arbetsmarknad där så många som möjligt får plats måste innehålla fler enkla jobb", skriver hon i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Fler vardagsjobb håller ihop Sverige

ARBETSMARKNAD Unga och flyktinginvandrare är två grupper som har svårt att få in en fot på svensk arbetsmarknad. Vd Carola Lemne efterlyser nya grepp. ”För att undvika långvarig arbetslöshet behöver vi skapa fler arbeten som inte ställer stora krav på kunskap och erfarenhet. Vi kallar det vardagsjobb", skriver hon i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Kritik öppnar för reformer av Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Arbetsförmedlingens matchningssystem får hård kritik av den ekonomiska samarbetsorganisationen, OECD. Carina Lindfelt på Svenskt Näringsliv välkomnar analysen och vill se reformer som prioriterar resultat, effektivitet och kvalité.
NYHET Publicerad:

Bra att OECD granskar svenska matchningsproblem

KOMMENTAR Svenska företag har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Förklaringen är att arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen inte fungerar men också att det finns allvarliga systemfel i utbildningsväsendet. Att OECD granskar det svenska matchningsproblemet är utmärkt.
NYHET Publicerad:

Fler vardagsjobb krävs om alla ska med

KOMMENTAR Arbetsmarknaden kan inte begränsas till dem som har god utbildning, kunskap och erfarenhet. Det krävs fler enklare jobb om utanförskapet i Sverige ska minska. Det måste bli billigare och mindre riskfyllt för arbetsgivare att anställa människor som saknar kunskap och erfarenhet, skriver Lars Göran Johansson, vice vd, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Regeringens jobbpolitik träffar inte målet

KOMMENTAR Finanspolitiska rådet riktar i dag skarp kritik mot regeringens arbetslöshetsmål; att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Målet riskerar att leda till åtgärder som kortsiktigt eller rent statistiskt minskar arbetslösheten, men som långsiktigt har negativa effekter på sysselsättningen, skriver Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom.