Utvidga Arbetsförmedlingens rating-system

TV Publicerad

Vore det inte intressant för dig som arbetssökande eller för dig som företagare att veta vilken Arbetsförmedling som levererar resultat och förmedlar jobb?