Varor och tjänster som gör miljönytta i Sverige och världen

RAPPORT Publicerad
Miljönytta

Svenskt Näringsliv – tillsammans med våra medlemsorganisationer och medlemsföretag – välkomnar att näringslivets roll i miljömålsarbetet har fått en särskild betydelse i FU15. Vi är övertygade om att näringslivet är av stor vikt för hållbar utveckling, både i Sverige och i övriga världen.

I syfte att bidra med ett nytt perspektiv till FU15 har Svenskt Näringsliv valt att fokusera på hur produkter – det vill säga varor och tjänster – bidrar till en bättre miljö. Vi vill visa på den utveckling som sker inom näringslivet genom produktion av produkter som ger både miljö- och affärsnytta och att den utvecklingen bidrar till miljömålen.

Det svenska näringslivet utvecklar, tillverkar och säljer produkter med hög miljöprestanda i Sverige och världen. Svenskt Näringslivs ambition är att till FU15 bidra med ett underlag som belyser den miljönytta som svenskt näringslivs produkter bidrar med. Detta är något som inte beaktats vidtidigare uppföljningar av miljömålen.

Det är Svenskt Näringslivs förhoppning att produkternas miljönytta kommer att belysas i FU15 som en viktig del av svenskt näringslivs miljöarbete.

 

Författare