SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Efter Doha - vad gör vi nu?

Ett förmiddagsseminarium om den globala klimatprocessen

Tid: 1 februari kl. 9-12, frukostfralla finns från 8.30

Vad blev egentligen resultatet 2012 års klimatförhandlingar i Doha i Qatar? Kanske blev det egentligen som förväntat?

Kyotoavtalets förlängning var en av de frågor där man lyckades förhandla fram en ny åtagandeperiod för 2013-2020. Men överenskommelsen omfattar bara ungefär 14 % av de globala utsläppen och det är tydligt att en bredare överenskommelse är helt avgörande för att klara klimatutmaningen. Enligt planen ska en sådan finnas klar 2015, för att kunna börja gälla 2020. Vägen dit tycks dock fortfarande mycket lång och det är uppenbart att det inte blir enkelt att komma överens om ett avtal som innebär att den globala temperaturökningen blir lägre än två grader. Alla ska omfattas, men efter sin förmåga och förutsättningar. Hur ska detta göras och samtidigt vara tillräckligt för klimatet?

På seminariet kommer vi att diskutera hur det egentligen gick i Doha – katastrof eller succé? Vilka vägar finns det framåt? Hur resonerar olika aktörer och länder? När det nu går så trögt i förhandlingarna – vad kan intresseorganisationer och näringsliv göra för att bidra? Det som ofta hörs att Sverige och EU ska ”gå före” – fungerar det? Och i så fall på vilket sätt?

Medverkande:

• Anna Lindstedt, Klimatambassadör och Sveriges chefsförhandlare, Miljödepartementet

• Björn-Ola Linnér, Professor, C entre for Climate Science and Policy Research vid Linköpings Universitet

• Björn Stigson, fristående konsult och före detta chef vid näringslivsorganisationen World Business Council of Sustainable Development 1995-2012

• Tomas Kåberger, Professor vid Chalmers och ordförande i Japan Renewable Energy Foundation (to be confirmed)

• Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi och Klimat, Svenskt Näringsliv

• Svante Axelsson, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen


Anmäl Dig senast den 28/1

Välkommen!

Datum och tid

  • Fredag 1 februari 2013, kl. 09:00 – 12:00

Plats

Lokal Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm