Grön skatteväxling - frälsning eller förbannelse?

RAPPORT Publicerad

I rapporten görs ett försök att sammanfatta vad vi vet om effekterna av skatteväxling, samt hur det nyligen sjösatta systemet med utsläppsrätter på koldioxid kan tänkas påverka svensk ekonomi och välfärd.

Rapportens huvudsyften kan sammanfattas som följer:

Att ge en översiktlig genomgång av den teoretiska och empiriska kunskapen kring effekterna av miljöpolitik i allmänhet och grön skatteväxling i synnerhet.

Att beskriva utvecklingen av utsläpp, skatter och energianvändning som är relevanta ur ett miljö- och skatteväxlingsperspektiv.

Att beskriva och viss mån utvärdera den nuvarande skatteväxlingsstrategin utifrån vad vi vet om teori och praktik.

Att jämföra en fortsatt nationell skatteväxlingsstrategi med en mer globalt inriktad strategi, framförallt handel med utsläppsrätter.

Ambitionen har varit att i beskrivningen av konsekvenser och effekter särskilja effekter på ekonomin i stort och välfärdseffekter för olika typer av hushåll och företag.

Författare