Kemikalieskatt på vitvaror pressar storföretag

NYHET Publicerad

MILJÖ En straffskatt med noll miljövinster. Så lyder elektronikbranschens dom över den kemikalieskatt på flamskyddsmedel som regeringen vill införa. ”Vi tror att miljöeffekterna av den här skatten blir obefintliga. I praktiken är det inget annat än en straffbeskattning på elektronikprodukter och vitvaror som leder till högre konsumentpriser”, säger Henrik Sundström, Electrolux miljöchef.

Henrik Sundström 1

Henrik Sundström, Miljöchef på Electrolux.

elinor-kruse

Elinor Kruse, Miljöansvarig på Teknikföretagen.

Foto: Eva Lindblad/1001bild.se
AnnC

Ann Christiansson, Näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Från och med den första juli 2017 vill regeringen införa en kemikalieskatt på flamskyddsmedel. Skatten har två huvudsakliga syften – att minska mängden flamskyddsmedel i svenska hem och att dra in skattepengar till staten. Men skatten kritiseras av elektronikbranschen som tycker att den är ett slag i luften ur miljösynpunkt.

– Det enda som kommer att hända är att konsumenterna får betala minst 400 kronor mer för till exempel en diskmaskin eller ett kylskåp. Ska du köpa ett helt nytt kök blir det rätt mycket pengar, säger Henrik Sundström, Electrolux miljöchef.

Han ger ett räkneexempel på hur skatten kan komma att slå i praktiken.

– Ta en tvättmaskin som väger 75 kilo. Innehåller den en komponent som väger 25 gram som i sin tur består till 0,1 procent av en fosforförening så utgår full beskattning och konsumenterna får betala 400 kronor mer för tvättmaskinen.

Företagen har möjlighet att få reducerad kemikalieskatt om de kan bevisa att produkterna inte innehåller vissa av de farliga substanserna. Men Henrik Sundström har svårt att se hur det ska kunna efterlevas i praktiken då det saknas effektiva mät- och kontrollmetoder. I en global elektronikbransch där varje företag kan ha hundratals underleverantörer blir det, enligt honom, svårt att bevisa inför myndigheterna att listan över ingående substanser är korrekt.

– Vi som storföretag bedriver ett kontinuerligt arbete med att fasa ut farliga ämnen ur våra produkter och vi har bra kontroll över substanser enligt våra krav. Men det är mycket svårt att få information om ämnen som inte klassificerats som farliga eller som inte klassificerats över huvud taget, säger Henrik Sundström.

Han ställer sig även frågande till hur Skatteverket ska kunna fungera som en effektiv kontrollinstans.

– Skatteverket har fått en lång lista på ämnen som inte ska finnas med i produkterna. Det blir ett väldigt trubbigt verktyg eftersom få elektronikföretag kan redovisa alla substanser i produkterna, vilket gör det omöjligt för Skatteverket att följa upp hur kraven i kemikalieskatten efterlevs. Det blir rättsosäkert med risk för snedvridning av konkurrensen, säger Henrik Sundström.

Att de företag som uppfyller de ställda kraven om uteslutna substanser i kemikalieskatten fortfarande kommer att få betala 25 procent av skatten, tycker han är obegripligt.

– De borde befrias fullt ut från skatten annars finns det ju inga incitament att arbeta mot miljövänligare produkter, säger Henrik Sundström.

– Electrolux stöder fullt ut arbetet med reglera användningen av allt fler kemikalier. Men det är betydligt effektivare och bättre för miljön att fortsätta att driva de här frågorna på EU-nivå.

Även Elinor Kruse, Miljöansvarig på Teknikföretagen, är kritisk till mätmetoderna.

– Med så trubbiga mätmetoder blir det enda sättet för företagen att vara laglydiga och betala hela skatten. Våra medlemmar välkomnar att man fasar ut farliga ämnen ur produkterna men de måste samtidigt leva upp till kraven om säkra produkter, säger Elinor Kruse.

På Svensk Handel är man oroad över hur kemikalieskatten kommer att slå mot den redan extremt konkurrensutsatta elektronikbranschen med låga marginaler och pressade priser. Att regeringen dessutom valt att inte inkludera internethandeln i kemikalieskatten lägger ytterligare börda på de mindre elektronikkedjorna, enligt Ann Christiansson. Hon hänvisar till en rapport från HUI Research, som visar att 500-1000 jobb riskerar att försvinna i elektronikbranschen om kemikalieskatten införs.

– Svenska handlare säljer ju i huvudsak inga egna varumärken i sina butiker. I kombination med att konsumenterna idag är väldigt prismedvetna och vana att söka efter lägsta pris på nätet är det mycket som talar för att de kommer att klicka hem produkter från elektroniksajter i Danmark, Tyskland eller England där varorna inte beläggs med skatten, säger Ann Christiansson.

Enligt Elinor Kruse kommer kemikalieskatten på sin höjd att fungera som en signal till elektronikindustrin om att Sverige tycker att det är viktigt att företagen blir bättre på att ta bort flamskyddsmedel ur sina produkter.

– I en globaliserad elektronikindustri blir en nationell pådyvling, som kemikalieskatten, uddlös. Avsikten sägs vara att förbättra miljö och hälsa. Vi ifrågasätter dock om detta är avsikten då utredningen inte förklarar hur det ska gå till. De enda som kommer att märka något är konsumenterna som får dyrare produkter, säger Ellinor Kruse.

För att nå varaktiga förändringar av de farliga ämnen som finns i många elektronikprodukter måste kemikaliekrav på produkter göras minst på EU-nivå, helst internationellt, tycker Ellinor Kruse

– Det finns redan EU-förordningar som begränsar användningen av dessa kemikalier i de produkter som kemikalieskatten avser. Vi ser att man hellre fortsätter att arbeta med den befintliga lagstiftningen på EU-nivå istället för att införa nationella särkrav. Vi föreslår att det skapas ett samarbete mellan näringslivet och myndigheter för att identifiera de ämnen som har högsta prioritet att föreslås som nya ämnesförbud i RoHs-direktivet och att dessa gemensamt föreslå dessa till Europeiska Kommissionen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

KOMMENTAR När Europaparlamentet röstade om energifrågor blev resultatet bättre än farhågorna, men det är långt ifrån ett önskescenario, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

GÄSTKRÖNIKA Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bra på hållbar utveckling

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.
NYHET Publicerad:

Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

KOMMENTAR Regeringens förslag om kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt är kontraproduktiva och ger orimliga konsekvenser för industrins konkurrenskraft, skriver Linda Flink, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Stopplag om vatten försvårar samhällsbygge

DEBATT Regeringens lagförslag om skärpta krav på användning av vatten bromsar samhällsutvecklingen, utan några miljövinster. Det skriver företrädare för LRF, Svensk Vattenkraftförening, Svenskt Vatten och Svenskt Näringsliv.            
NYHET Publicerad:

Näringslivet spelar en avgörande roll för hållbar utveckling

FNS HÖGNIVÅMÖTE Svenskt Näringsliv var på plats på den andra omgången av FNs högnivåmöte för uppföljning av de 17 globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030. Målen, som antogs 2015 är globala och berör alla dimensioner av en hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
NYHET Publicerad:

Havens framtid engagerar näringslivet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s havskonferens pågår i New York. Svensk Sjöfart, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv är på plats.
NYHET Publicerad:

Klimathopp inte ute med Trump

KOMMENTAR Inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på en snabb teknisk utveckling. Näringslivet, snarare än politiken, driver klimatfrågan framåt, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Naturgas – steg mot minskad klimatpåverkan

KLIMAT Svenska industriföretag manar beslutsfattare att se helhetsbilden i sina klimat- och miljöambitioner. Att avskriva gas som energikälla till industrin vore feltänkt, varnade företagaren Magnus Pettersson under ett seminarium på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens klimatpolitik ineffektiv

KOMMENTAR Regeringen för en ineffektiv klimatpolitik där man inte får största nytta för pengarna. Det skriver Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö, och Torbjörn Spector, skatteexpert, med anledning av regeringens miljö- och energiskattepaket.
NYHET Publicerad:

LL Bolagen kritiserar regeringens sopförslag

MILJÖ Regeringen vill återkommunalisera insamlingsansvaret för förpackningsavfall, något som branschen reagerar starkt på. ”Det är en ideologisk maktfråga som inte kommer att göra avfallshanteringen bättre. En kommunalisering eller ett förstatligande är ett väldigt effektivt sätt att ta kål på all kreativitet och idérikedom på en marknad”, säger Ola Claesson, vd på LL Bolagen.
NYHET Publicerad:

Tandlös klimatlag enbart symbolpolitik

KOMMENTAR Att lagrådet sågar regeringens förslag till ny klimatlag kom inte som en överraskning. Lagen innehåller inga bindande bestämmelser, vilket gör att påståendet om att det nu blir olagligt för politiken att prioritera bort klimatet är rent felaktigt. Det skriver miljöjurist Nicklas Skår i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Positivt besked om ändrade handelsregler för utsläppsrätter

EU Europaparlamentet har röstat om hur EUs utsläppshandelssystem ska se ut under perioden 2021-2030. Förslaget gör bland annat att andelen gratis utsläppsrätter till industriföretag kan öka, en seger för den internationellt konkurrensutsatta industrin. 
NYHET Publicerad:

Parlamentsledamöter sätter frihandeln på spel  

KOMMENTAR I dag röstar Europaparlamentet för eller emot klimattullar vid import av vissa varor. Förslaget är dåligt. Det leder till sämre handelsrelationer, på sikt förlorar industrin konkurrenskraft. I tider som dessa måste EU stå upp för frihandel, skriver Linda Flink, energi- och klimatexpert.
NYHET Publicerad:

Energikommissionens arbete lämnar luckor

KOMMENTAR Energikommissionens betänkande innehåller bra och mindre bra förslag. Utmaningar på sikt är dels att hantera effekterna av stödsystemet för förnybar el, dels de begränsningar i energianvänding som kan komma av målet för energieffektivisering, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

EU-krav på bioenergi riskerar främja fossilt

MILJÖ EU-kommissionen vill införa hållbarhetskriterier för användningen av biomassa.  Men Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, varnade under ett seminarium för effekterna av reglerna. ”Reglera inte och sätt ett tak för skogsavverkningen. Låt medlemsländerna avgöra hur mycket skog som kan avverkas på ett hållbart sätt”, sade han.
NYHET Publicerad:

En svensk flygskatt minskar inte koldioxidutsläppen

KOMMENTAR I eftermiddag presenteras utredningen om en svensk flygskatt. Syftet med en flygskatt, som anges i utredningens direktiv är, att minska flygets klimatpåverkan. Att utredningen ens har tillsatts är svårt att förstå, när det är uppenbart att en svensk flygskatt inte minskar de globala koldioxidutsläppen, menar Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert.
NYHET Publicerad:

Oklart syfte med mål för ökad energieffektivitet

KOMMENTAR De fem partier som i juni slöt energiöverenskommelsen har enats om ett mål för energieffektivisering till 2030. Målet för energieffektivitet är dock svårförståeligt, men en slutsats är att tillväxtfrämjande reformer kommer att vara centrala för att nå målet. Det som behövs istället är positiva incitament för att stimulera ökad energieffektivitet, skriver energiexperterna Maria Sunér Fleming och Linda Flink i en kommentar.