Näringslivet ökar pressen på Energikommissionen

NYHET Publicerad

ENERGI Hur inverkar energipolitiken och energifrågan på näringslivets konkurrenskraft, innovationer och investeringar? Det var temat när Svenskt Näringsliv bjöd in till energiseminarium.

Baylan Lemne
Foto: Claudio Bresciani/TT

Energikommissionens ordförande energiminister Ibrahim Baylan samtalar med Carola Lemne, vd.

energiseminarium1

Anders Fröberg, vd på Borealis, Henrik Sjölund, vd på Holmen, Tom Erixon, vd på Ovako och ordförande för SKGS, och Jonas Abrahamsson, vd på Eon, under torsdagens seminarium i Stockholm om näringlivets förväntningar på energikommissionen.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Energikommissionen inledde sitt arbete i våras, med det uttalande målet att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken.

Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv, välkomnade kommissionens långsiktiga uppdrag.

– Att Energikommissionen lyssnar till näringslivets önskemål och utmaningar är väldigt positivt. Det är en myt att industrin har spelat ut sin roll. Industrin är ryggraden i tillväxten och växer tillsammans med tjänstesektorn. Utmaningen är att både vara miljövänliga och ha pålitliga elleveranser till internationellt konkurrenskraftiga priser, sa Carola Lemne.

Industrin sysselsätter idag, direkt och indirekt, närmare en miljon människor och står, tillsammans med industrinära tjänster, för närmare 75 procent av Sveriges export.

Överenskommelse över blockgränser

I samband med seminariet presenterades en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Rapporten innehåller en enkät med 931 industriföretagare som visar att 60 procent av dem anser att det är viktigt med en bred politisk överenskommelse inom området.

Energiutmaningarna för Sverige är stora, betonade Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat på Svenskt Näringsliv.

– Näringslivet har förväntningar på Energikommissionen. Det gäller bland annat att planera för ett ökat elbehov, bibehålla dagens höga leveranssäkerhet, verka för fortsatta internationellt konkurrenskraftiga priser och att fasa ut snedvridande subventioner, sa Maria Sunér Fleming.

Hon fick medhåll av flera näringslivsföreträdare på plats.

– Som ett litet, exportberoende industriland i hård konkurrens måste man säkra upp det man redan har. Det är viktigt att det som finns kan få fortsätta att verka utan straffskatter, sa Jonas Abrahamsson, vd på Eon.

– Straffskatter på ett enskilt energislag kommer att kosta. Man är naiv om man inte tror att det får konsekvenser, menade Henrik Sjölund, vd på Holmen.

The Node Pole arbetar med att attrahera datacenter till norra Sverige.

– Vår energiförsörjning är anledningen till att företag kommer hit, som exempelvis Facebook. Vi har grön och leveranssäker el och är attraktiva för stora, globala internetföretag. Vi har en jättemöjlighet i Sverige, men vi måste vara konkurrenskraftiga. Data är något som kommer att fortsätta växa och internet måste ju bo någonstans, här i Sverige är det ju rätt bra så varför inte här, sa Johan Sjökvist, Head of Public Affairs på The Node Pole.

Vill ha inspel

I nuläget befinner sig Energikommissionen i en fas av kunskapsinsamling. Ett centralt inslag i arbetet är öppenhet och att skapa delaktighet för många olika aktörer, inte minst välkomnade ledamöter ur kommissionen inspel från näringslivet.

– Det är viktigt för Energikommissionen att förstå näringslivets förutsättningar. Jag tar gärna emot så konkreta förslag som möjligt, sa Lars Hjälmered (M), ledamot i kommissionen.

Ordförande för Energikommissionen är energiminister Ibrahim Baylan (S).

– Målet är att näringslivet har el till konkurrenskraftiga priser. Där uppfattar jag att det inte finns några meningsskiljaktigheter inom kommissionen. Energikommissionen är inte ett sätt för att försvara status quo, utan ett sätt för Sverige att vara offensivt.

– Detta är inget enkelt uppdrag och det kommer inte att lösa sig självt, men det är fullt möjligt att lösa, sa Ibrahim Baylan.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.
NYHET Publicerad:

Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

KOMMENTAR Regeringens förslag om kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt är kontraproduktiva och ger orimliga konsekvenser för industrins konkurrenskraft, skriver Linda Flink, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Stopplag om vatten försvårar samhällsbygge

DEBATT Regeringens lagförslag om skärpta krav på användning av vatten bromsar samhällsutvecklingen, utan några miljövinster. Det skriver företrädare för LRF, Svensk Vattenkraftförening, Svenskt Vatten och Svenskt Näringsliv.            
NYHET Publicerad:

Näringslivet spelar en avgörande roll för hållbar utveckling

FNS HÖGNIVÅMÖTE Svenskt Näringsliv var på plats på den andra omgången av FNs högnivåmöte för uppföljning av de 17 globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030. Målen, som antogs 2015 är globala och berör alla dimensioner av en hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
NYHET Publicerad:

Havens framtid engagerar näringslivet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s havskonferens pågår i New York. Svensk Sjöfart, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv är på plats.
NYHET Publicerad:

Klimathopp inte ute med Trump

KOMMENTAR Inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på en snabb teknisk utveckling. Näringslivet, snarare än politiken, driver klimatfrågan framåt, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Naturgas – steg mot minskad klimatpåverkan

KLIMAT Svenska industriföretag manar beslutsfattare att se helhetsbilden i sina klimat- och miljöambitioner. Att avskriva gas som energikälla till industrin vore feltänkt, varnade företagaren Magnus Pettersson under ett seminarium på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens klimatpolitik ineffektiv

KOMMENTAR Regeringen för en ineffektiv klimatpolitik där man inte får största nytta för pengarna. Det skriver Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö, och Torbjörn Spector, skatteexpert, med anledning av regeringens miljö- och energiskattepaket.
NYHET Publicerad:

LL Bolagen kritiserar regeringens sopförslag

MILJÖ Regeringen vill återkommunalisera insamlingsansvaret för förpackningsavfall, något som branschen reagerar starkt på. ”Det är en ideologisk maktfråga som inte kommer att göra avfallshanteringen bättre. En kommunalisering eller ett förstatligande är ett väldigt effektivt sätt att ta kål på all kreativitet och idérikedom på en marknad”, säger Ola Claesson, vd på LL Bolagen.
NYHET Publicerad:

Tandlös klimatlag enbart symbolpolitik

KOMMENTAR Att lagrådet sågar regeringens förslag till ny klimatlag kom inte som en överraskning. Lagen innehåller inga bindande bestämmelser, vilket gör att påståendet om att det nu blir olagligt för politiken att prioritera bort klimatet är rent felaktigt. Det skriver miljöjurist Nicklas Skår i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Positivt besked om ändrade handelsregler för utsläppsrätter

EU Europaparlamentet har röstat om hur EUs utsläppshandelssystem ska se ut under perioden 2021-2030. Förslaget gör bland annat att andelen gratis utsläppsrätter till industriföretag kan öka, en seger för den internationellt konkurrensutsatta industrin. 
NYHET Publicerad:

Parlamentsledamöter sätter frihandeln på spel  

KOMMENTAR I dag röstar Europaparlamentet för eller emot klimattullar vid import av vissa varor. Förslaget är dåligt. Det leder till sämre handelsrelationer, på sikt förlorar industrin konkurrenskraft. I tider som dessa måste EU stå upp för frihandel, skriver Linda Flink, energi- och klimatexpert.
NYHET Publicerad:

Energikommissionens arbete lämnar luckor

KOMMENTAR Energikommissionens betänkande innehåller bra och mindre bra förslag. Utmaningar på sikt är dels att hantera effekterna av stödsystemet för förnybar el, dels de begränsningar i energianvänding som kan komma av målet för energieffektivisering, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

EU-krav på bioenergi riskerar främja fossilt

MILJÖ EU-kommissionen vill införa hållbarhetskriterier för användningen av biomassa.  Men Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, varnade under ett seminarium för effekterna av reglerna. ”Reglera inte och sätt ett tak för skogsavverkningen. Låt medlemsländerna avgöra hur mycket skog som kan avverkas på ett hållbart sätt”, sade han.
NYHET Publicerad:

En svensk flygskatt minskar inte koldioxidutsläppen

KOMMENTAR I eftermiddag presenteras utredningen om en svensk flygskatt. Syftet med en flygskatt, som anges i utredningens direktiv är, att minska flygets klimatpåverkan. Att utredningen ens har tillsatts är svårt att förstå, när det är uppenbart att en svensk flygskatt inte minskar de globala koldioxidutsläppen, menar Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert.
NYHET Publicerad:

Oklart syfte med mål för ökad energieffektivitet

KOMMENTAR De fem partier som i juni slöt energiöverenskommelsen har enats om ett mål för energieffektivisering till 2030. Målet för energieffektivitet är dock svårförståeligt, men en slutsats är att tillväxtfrämjande reformer kommer att vara centrala för att nå målet. Det som behövs istället är positiva incitament för att stimulera ökad energieffektivitet, skriver energiexperterna Maria Sunér Fleming och Linda Flink i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Avsaknad av svensk position kring utsläppshandeln oroar

KOMMENTAR Sedan ett drygt år pågår förhandlingarna kring utformningen av EU:s utsläppshandelssystem efter 2020. Regeringen behöver anta en position i förhandlingarna som visar att man menar allvar med de satsningar man gjort på en framtida industri med låga utsläpp i Sverige. Det skriver energi- och klimatexpert Linda Flink i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Svensk klimatpolitik är gammaldags 

KLIMATPOLITIK En av Sveriges forskare inom ekonomi och miljöfrågor, John Hassler, riktar svidande kritik mot den svenska klimatpolitiken. Att Sverige väljer att gå en egen väg i en global värld håller inte. ”Det beror, om jag ska vara krass, på att personer aktiva i klimatpolitiken har låst fast sig i positioner som inte går att ändra”, säger han.
NYHET Publicerad:

Näringslivet är klimatfrågans lösning

KOMMENTAR Årets klimatmöte i Marrakech går mot sitt slut. Om rätt förutsättningar för innovation och utveckling ges kommer näringslivet att spela en avgörande roll för att klimatutmaningen klaras, skriver Maria Sunér Fleming, klimat- och energiexpert på Svenskt Näringsliv, som varit på plats under mötet.