Tio förslag för ökad energieffektivitet i näringslivet - ett idédokument

RAPPORT Publicerad
Tio förslag för ökad energieffektivitet i näringslivet - ett idédokument

Tio förslag för ökad energieffektivitet i näringslivet - ett idédokument

Rapporten diskuterar varför kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder inte sker spontant i näringslivet, och ger 10 idéer till vad som kan göras för att ytterligare stimulera energieffektivisering inom näringslivet.

De idéer som presenteras är:
1.Utveckla "PFE version 2.0" och andra incitament
2.Kompetens och Kunskap är A och O
3.Skapa stabila och långsiktiga regler för energianvändning i byggnader
4.Gör energideklarationer av byggnader till ett verkligt redskap
5.Säkerställ kvaliteten på transporternas infrastruktur
6.Förändra beteenden inom transportsektorn
7.Utnyttja näringslivets restenergier
8.Öka kundernas möjligheter att påverka sin energiförbrukning
9.Inför harmoniserade, rimliga produktkrav och en fungerande marknadskontroll
10.Förkorta miljötillståndsprocesserna

Författare