Miljönytta.se

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön jämfört med om gammal teknik används. Vi kallar det miljönytta.

Vi hoppas att informationen på denna webbplats skapar en ökad insikt om teknikutvecklingens betydelse och att webbplatsen skapar ett ökat intresse och nyfikenhet på nya spännande produkter och tjänster som förenar funktion med god miljöprestanda.

Gå till www.miljonytta.se