Är barn hot mot miljön? Åtta exempel på en miljöbalk utan gränser

RAPPORT Publicerad
Barn Miljofara

Är barns lek miljöfarlig verksamhet? Det är förstås en absurd fråga, men tyvärr är den ändå relevant.

Miljödomstolen från Vänersborg har nämligen beslutat att lek och idrott definitionsmässigt kan vara miljöfarlig verksamhet. Man skulle kunna skratta åt domen om det inte vore för att miljöbalken ofta tillämpas på detta sätt. Vid landets miljödomstolar, miljöprövningsdelegationer, länsstyrelser och andra myndigheter lägger tjänstemännen sina pannor i djupa veck för att försöka pressa in än det ena, än det andra i miljölagstiftningen.

Författare