Miljönytta - Miljörätt - Hur kunde det bli så fel?

RAPPORT Publicerad
Miljoöytta omslag

Idag används stora resurser i samhället på att skydda vår miljö. Men frågan är vad vi får för pengarna när företag tvingas lägga miljontals kronor på åtgärder vars miljönytta är minst sagt tveksam eller tvingas använda kemikalier och energi på att rena rent vatten.

Den här skriften handlar om en lagstiftning som tillkommit med de bästa intentioner i världen och som har en ytterst viktig uppgift i vårt samhälle. Men den handlar också om hur goda intentioner och politiska ambitioner skapar regelverk som kan motverka sitt eget syfte.

Författare