Otydliga regler för sjöar och hav

NYHET Publicerad

MILJÖ I ett brev till miljöminister Lena Ek skriver nio arbetsgivarföreträdare att Sverige måste se över hur EU:s direktiv för hav och vatten har införts.

”Sverige har valt att genomföra direktivens mål som bindande miljökvalitetsnormer, vilket är unikt inom EU. Resultatet har blivit otydliga regler som är svåra att tillämpa.”

Det skriver de nio arbetsgivarföreträdarna i brevet som skickades i veckan.

Syftet med de två direktiven är att skydda sjöar, vattendrag, och hav.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordkalk drar regeringen inför rätta

MILJÖ Nordkalk ger inte upp kampen om det planerade Kalkbrottet, Bungetäkten, på norra Gotland. Företaget vill att regeringens beslut om att inrätta nya Natura 2000-områden ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.
NYHET Publicerad:

Dyra miljösaneringar slår mot småföretag

MILJÖ Gamla miljösynder gör att upp till 78 000 markområden idag kan vara förorenade och måste saneras. För en enskild småföretagare kan saneringen gå på flera miljoner. "Det är förenat med stora risker och ibland klarar man sig, ibland gör man det inte", berättar Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar´n.
NYHET Publicerad:

Risk för översvämningar med nya miljöregler

KOMMENTAR Den statliga Vattenverksamhetsutredningen lade 2013 fram ett förslag om tuffare tillståndsprövning av vattenverksamheter. Svenskt Näringsliv och LRF har tagit fram en rapport om förslagets effekter. Förslaget innebär mycket stora negativa konsekvenser både ekologiskt och samhälleligt, skriver Nicklas Skår, miljöjurist.
NYHET Publicerad:

Vattenkraften hotad av nya miljökrav

MILJÖ Regeringen vill införa tuffare miljökrav för vattenkraftverk. I en utredning föreslås förslag som nyprövning av miljötillstånd. "Kraven får oöverblickbara konsekvenser för elförsörjningen och tusentals verksamheter samtidigt som det är mycket tveksamt vilka miljömässiga effekter det blir", säger Nicklas Skår, jurist.
NYHET Publicerad:

Nytt miljötillstånd för Arlanda skapar osäkerhet

KOMMENTAR Mark- och miljödomstolen har meddelat sin dom angående förnyat miljötillstånd för flygtrafiken till och från Arlanda. Domen kan komma att innebära att Arlanda får fortsatta kapacitetsbegränsningar från år 2018. En sådan utveckling skulle få starkt negativ påverkan på näringslivets utveckling och därmed svensk tillväxt och välstånd.
NYHET Publicerad:

Otydliga regler för sjöar och hav

MILJÖ I ett brev till miljöminister Lena Ek skriver Urban Bäckström, vd, tillsammans med åtta andra arbetsgivarföreträdare att Sverige måste se över hur EU:s direktiv för hav och vatten har införts.