Turnépremiär i Gnosjö

NYHET Publicerad

MILJÖRÄTTSTURNÉN Nu har Svenskt Näringslivs MiljöRättsturné dragit igång. Första stopp var det svenska entreprenörskapets hjärta: Gnosjö.

Nicklas Skår

Nicklas Skår samtalar med företagare i Gnosjö

Vi träffades på biblioteket och först berättade Richard Almgren om sin rapport ”Vår Miljö”, som visar hur våra utsläpp förändrats och beräknas förändras från 1930 till 2030.

Därefter fick vi höra ettill exempelempel på hur miljörättslagstiftningen kan innebära stora problem för företag, fastän de sköter sig exemplariskt. Joel Stacke berättade om hur en anmälan om buller höll på att stoppa verksamheten vid Stacke Metall, trots att man egentligen redan initialt kunde konstatera att inget olagligt buller förekom.

Avslutningsvis talade Svenskt Näringslivs MiljöRättsjurist, Nicklas Skår om hur många företagare runt om i landet hör av sig med liknande historier – och en del riktiga skräckexempel på hur en ineffektiv och rättsosäker miljörätt innebär stora hinder för det svenska näringslivet. Långsamma och kostsamma miljöprövningsprocesser, drakoniska straff för små administrativa misstag från företagen och att allt detta sker utan att tillföra någon miljönytta. Snarare tvärtom i många fall.

Besökarna på mötet ombads inkomma med egna erfarenheter på området och flera hade historier att berätta, även om det lyckligtvis inte hade gått så långt som för till exempel Joel Stacke.

Har du några erfarenheter från MiljöRättsområdet? E-posta gärna Nicklas Skår och berätta. Observera att vi även efterlyser exempel på när det har fungerat bra!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordkalk drar regeringen inför rätta

MILJÖ Nordkalk ger inte upp kampen om det planerade Kalkbrottet, Bungetäkten, på norra Gotland. Företaget vill att regeringens beslut om att inrätta nya Natura 2000-områden ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.
NYHET Publicerad:

Företag måste kunna lita på statens spelregler

KOMMENTAR Det som bör oroa företagen efter beslutet om det omtvistade området Ojnareskogen är hur staten i sina olika roller har agerat för att stoppa en specifik verksamhet. Företagen ifrågasätter inte behovet av miljöskydd, däremot måste man våga lita på att staten följer sina egna spelregler, skriver Nicklas Skår, miljöjurist.
NYHET Publicerad:

Starka reaktioner efter beskedet om Ojnareskogen

MILJÖ Regeringens beslut att föreslå nya och utvidgade Natura 2000-områden på Gotland, däribland Bungeområdet där nya kalkbrott planeras, väcker känslor på flera håll. "Det innebär att man tar bort en stor del av de få året-runt-jobb som finns på Gotland", säger Per Ahl, vd på SveMin.
NYHET Publicerad:

Länsstyrelsen mörkar om Ojnareskogen

MILJÖRÄTT Det EU-krav Länsstyrelsen på Gotland i striden om ett nytt Natura 2000-område hänvisar till finns inte. "Länsstyrelsens argumentation är minst sagt grumlig", säger Nicklas Skår, miljöjurist på Svenskt Näringsliv. I de dokument som åberopas framgår att Sverige inte behöver utpeka annat än områden för tumlare, havsgrottor och fladdermusen barbastell.
NYHET Publicerad:

Nu avgörs framtiden för svensk kalkindustri

MILJÖRÄTT Snart avgörs den infekterade striden om Nordkalk får öppna ett nytt kalkbrott på norra Gotland. Parallellt med den rättsprocessen pågår en kamp om ett nytt Natura 2000-område som även den äventyrar den svenska kalkindustrin.
NYHET Publicerad:

Dyra miljösaneringar slår mot småföretag

MILJÖ Gamla miljösynder gör att upp till 78 000 markområden idag kan vara förorenade och måste saneras. För en enskild småföretagare kan saneringen gå på flera miljoner. "Det är förenat med stora risker och ibland klarar man sig, ibland gör man det inte", berättar Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar´n.
NYHET Publicerad:

Förvånande av miljöministern

KOMMENTAR Det tycks vara viktigare att hitta ett företag som kan betala än att hitta den som förorenar marken. Det skriver Nicklas Skår, miljöjurist, apropå att miljöminister Åsa Romson uttalar sig om ansvaret att bekosta de saneringar som behöver göras i Sverige.
NYHET Publicerad:

Så undviker du miljörisker vid företagsförvärv

MILJÖ Saneringskostnader av industritomter kan komma som en obehaglig överraskning vid ett företagsförvärv eftersom köparen ofta blir ansvarig för den tidigare ägarens föroreningar. I en ny handbok ger Svenskt Näringsliv vägledning om vad särskilt små och medelstora företag bör tänka på inför ett förvärv.
NYHET Publicerad:

Svenska miljöregler kan bryta mot internationell rätt

MILJÖRÄTT Regeringens förslag om att alla vattenverksamheter måste söka om sina miljötillstånd har mött kritik från flera håll. Rafael De los Reyes Aragon, juris doktor, betonar att förslaget kan bryta mot internationell rätt. Det framkom under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot miljöbetänkande

MILJÖRÄTT Företagens kritik av vattenverksamhetsutredningen har varit hård. Bland annat befaras en kraftig minskning av produktionen av förnybar el. En ny rapport från Svenskt Näringsliv pekar också på en rad miljömässiga nackdelar.
NYHET Publicerad:

Nya miljöregler hotar vattenkraftverk

MILJÖRÄTT Regeringen vill införa nya regler som innebär att alla vattenverksamheter måste ansöka om nya tillstånd för sina anläggningar. Att många företag redan har befintliga tillstånd spelar ingen roll. ”Mindre anläggningar som reglerar vattendrag runt om i landet kan få svårt att överleva, vilket bland annat kan öka risken för översvämningar”, säger Mats Kristensson, jurist på Statkraft.
NYHET Publicerad:

Risk för översvämningar med nya miljöregler

KOMMENTAR Den statliga Vattenverksamhetsutredningen lade 2013 fram ett förslag om tuffare tillståndsprövning av vattenverksamheter. Svenskt Näringsliv och LRF har tagit fram en rapport om förslagets effekter. Förslaget innebär mycket stora negativa konsekvenser både ekologiskt och samhälleligt, skriver Nicklas Skår, miljöjurist.
NYHET Publicerad:

Oklart ansvar för förorenad industrimark

REFORMAGENDAN I Sverige finns runt 80 000 industriområden som behöver saneras, men Miljöbalkens regler för hur ansvaret ska fördelas slår hårt mot många företag. Det finns ingen rättssäkerhet på området, menar miljöjurist Nicklas Skår som idag presenterar förslag på förändringar.
NYHET Publicerad:

Vattenkraften hotad av nya miljökrav

MILJÖ Regeringen vill införa tuffare miljökrav för vattenkraftverk. I en utredning föreslås förslag som nyprövning av miljötillstånd. "Kraven får oöverblickbara konsekvenser för elförsörjningen och tusentals verksamheter samtidigt som det är mycket tveksamt vilka miljömässiga effekter det blir", säger Nicklas Skår, jurist.
NYHET Publicerad:

Rapport lotsar företagare genom miljöbalken

MILJÖRÄTT Kunskapen om miljöbalken varierar bland företagare. En ny rapport från Svenskt Näringsliv ger en lättfattlig översikt. Intresset är stort bland företag och myndigheter.
NYHET Publicerad:

Nytt miljötillstånd för Arlanda skapar osäkerhet

KOMMENTAR Mark- och miljödomstolen har meddelat sin dom angående förnyat miljötillstånd för flygtrafiken till och från Arlanda. Domen kan komma att innebära att Arlanda får fortsatta kapacitetsbegränsningar från år 2018. En sådan utveckling skulle få starkt negativ påverkan på näringslivets utveckling och därmed svensk tillväxt och välstånd.
NYHET Publicerad:

Blytungt besked för nya jobb i Landskrona

BYRÅKRATI Boliden Bergsöe vill utöka återvinningen av blybatterier, men Landskrona stad och Länsstyrelsen motarbetar expansionen eftersom de anser att företaget inte kan kontrolla utsläppen. Nu är många planerade jobb hotade efter ett blytungt besked i Miljööverdomstolen. ”Tråkigt. Vi kontrollerar utsläppen bättre än någon annan aktör i Europa”, säger vd:n Peter Carlsson.
NYHET Publicerad:

Nya miljöregler når inte målet

MILJÖRÄTT Svenskt Näringsliv har yttrat sig över regeringens förslag till nya regler som ska förenkla processen för företag som söker miljötillstånd. Nicklas Skår, miljörättsexpert, anser att ambitionen i förslaget är bra men att det måste förfinas. "Dessvärre är förslaget utformat så att man knappast når den uppsatta målsättningen", säger han.
NYHET Publicerad:

Formalitet som blev avslag

MILJÖRÄTT En frivillig miljöansökan är på väg att skjuta Schweden Splitt i sank. Efter ett år i långbänk hos länsstyrelsen i Blekinge flyttades ärendet till Skåne som avvisade ansökan. ”Vi är mållösa. Ansökan är egentligen en ren formalitet, säger Ilja Berkenbos, vd för Schweden splitt.
NYHET Publicerad:

Viktigt värna demokratins spelregler

MILJÖRÄTT Den pågående debatten om Nordkalk har slutat gälla om en känslig miljö ska få användas för täktverksamhet. Istället innebär den ett ifrågasättande av grundläggande demokratiska funktioner, skriver Niklas Skår, expert på miljörätt, och Anders Thomasson, regionchef på Gotland.